Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21 грудня 2021 рокуМиколаїв11

 

 

 

Про  обласний  бюджет

Миколаївської області

на 2022 рік

Дев’ята сесія восьмого скликання

 

 

 

14100000000

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Визначити на 2022 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 904 102 478 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 159 557 900 гривень та доходи спеціального фонду обласного  бюджету 744 544 578 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі  2 899 086 478 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 2 130 457 900  гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 768 628 578 гривень.

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі  2 600 000 гривень,                   у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного  бюджету –                         2 600 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 7 616 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету –                                       5 000 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2  616 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі                                  24 100 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі                                  24 100 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі                   30 000 000 гривень, що становить 1,41 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 11 394 455 гривень, що становить 0,53 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на  2022  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій із внесенням відповідних змін до розпису обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік:

під час внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  обласного бюджету, проводити їх розподіл і перерозподіл між місцевими бюджетами області та головними розпорядниками коштів обласного бюджету;

проводити розподіл та перерозподіл коштів субвенцій з державного, місцевих та обласного бюджетів між місцевими бюджетами області та головними розпорядниками коштів обласного бюджету;

установити, що кошти субвенцій з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі обласного бюджету як видатки розвитку, можуть спрямовуватися з місцевих бюджетів області на видатки споживання відповідно до цільового призначення субвенцій, визначених у додатку 5 до цього рішення.

 

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів  згідно з додатком 6 до цього рішення.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань  регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій вносити зміни до обсягів коштів та назв об’єктів капітальних вкладень із внесенням відповідних змін до розпису обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних/регіональних  програм у сумі  174 280 752  гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 8).

Надати право облдержадміністрації за погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань  регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації проводити перерозподіл коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища між об’єктами та заходами.

7. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з  пунктами 2, 4, 41 частини першої статті 691, пунктами 5, 10 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу;

середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

 

11. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти обласного бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,                у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення у повному обсязі розрахунків за  електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,  та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45-ти днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період – до 15 березня 2022 року та публікація оголошення про час і місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

7) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладення угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету;

встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

9) у випадку невиконання показників надходжень до обласного бюджету на 2022 рік, визначених розписом обласного бюджету,  взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з департаментом фінансів Миколаївської облдержадміністрації.

 

13. Установити, що після прийняття рішення «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, у тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між  бюджетними програмами, в тому числі між витратами  загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету;

2) коштів на реалізацію обласних/регіональних програм, що фінансуються з обласного бюджету.

 

14. Доручити департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій вносити зміни до розпису обласного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

у разі внесення змін до назв структурних підрозділів облдержадміністрації, до структури обласної державної адміністрації  з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи облдержадміністрації, які є головними розпорядниками коштів обласного бюджету;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України                     від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

 

15. Додатки 1 – 8  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

17.  Опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті, визначеній обласною радою.

 

18.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Ганна ЗАМАЗЄЄВА

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Оставить комментарий

Your email address will not be published.