Відповідальність платників податків

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що у листі ДПС України від 28.05.2021 №12377/7/99-00-04-02-01-07 надано роз’яснення щодо дотримання чинного законодавства в частині відповідальності платників податків за порушення норм законодавства під час подання податкової звітності.

Особи, які відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 та зареєстрованого у МінІстерстві юстиції України 30.01.2015 за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 №773).

У разі неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, застосовуються штрафні (фінансові) санкції відповідно до пункту 119.1 статті 119 Кодексу.

При цьому, як передбачено пунктом 52¹ Підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX Кодексу, з 01 березня 2020 року на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), встановлено обмеження гцодо застосування штрафних санкцій, зокрема, не застосовуються штрафні санкції в межах п. 119.1 ст. 119 Кодексу за порушення податкового законодавства, вчинені податковими агентами з 01 березня 2020 року по теперішній час.

Разом з тим, з 01 січня 2021 року набрали чинностІ зміни до Кодєксу, зокрема, в частині застосування фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень. Так, відповідно до пункту 112.1 статті 112 Кодексу, особа може бути притягнута до фінансової відповідальності за вчинєння податкового правопорушення за умови наявності в її дІянні (дії або бездіяльності) вини, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Слід зазначити, що згідно пункту 111.1 статті 111 Кодексу за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна.

Так, згідно зі статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х (далі – КУпАП) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власнІсть, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно зі статтею 1634 КУпАП неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім вшіадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, – тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян -суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Строки накладення адміністративного стягнення визначено статтею 38 КУпАП.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні -не пІзніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративнІ правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення вІдповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій — шостій цієї статті.

Звертаємо увагу на те, що оскільки звітність по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з квітня 2021 року подається в складі Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, порядок та строки подання якого передбачено положеннями Кодексу, рекомендуємо керуватись положеннями статті 1634КУпАП.

Головне управління ДПС у Миколаївській області


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Оставить комментарий

Your email address will not be published.