Податкові декларації з плати за землю: детальна інструкція

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що форма Декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної комунальної власності) (далі – Декларація), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9).

Декларація заповнюється з урахуванням приміток.

У разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ I, зокрема:

у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель,затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ (далі – Класифікатор):

01 – землі сільськогосподарського призначення;

02 – землі житлової забудови;

03 – землі громадської забудови;

04 – землі природно-заповідного фонду;

05 – землі іншого природоохоронного призначення;

06 – землі оздоровчого призначення;

07 – землі рекреаційного призначення;

08 – землі історико-культурного призначення;

09 – землі лісогосподарського призначення;

10 – землі водного фонду;

11 – землі промисловості;

12 – землі транспорту;

13 – землі зв’язку;

14 – землі енергетики;

15 – землі оборони;

16 – землі запасу;

17 – землі резервного фонду;

18 – землі загального користування;

 

у колонці 3  вказується вид права на земельну ділянку:

 • – власність;
 • – постійне користування;
 • – оренда.

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд. I повинно проставлятись вид права “1” (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або “2” (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника);

у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акта на земельну ділянку);

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користувания в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) послідовність цифр;

у колонці 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками);

у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками);

не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колониі 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

у колонці 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель, де не проведена нормативна грошова оцінка;

у колонці 12 вказується ставка земельного податку (у відсотках);

у колонці 13 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою:

гр. 13=гр. 8 або 9 х гр.10 або 11 х гр. 12/100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларацїі за рік;

у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг;

у колонці 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);

у колонці 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку. На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу

у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою:

гр. 17 = гр. 13 – гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17;

У разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:

у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу I Декларації)

у колонці 3 – дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм — місяць, рррр – рік;

у колонці 4 – номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності – послідовність цифр;

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм — місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки – послідовність цифр;

у колонці 7 зазначається кадастровый номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

у колонці 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у гa (з чотирма знаками після коми);

у колонці 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв м (з двома знаками після коми);

(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками);

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);

у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою:

гр. 12 = (гр. 8 (або гр. 9) х гр.10 х гр. 11)/ 100

Інформація у колонках 2 розд. I та II Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди на земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 4-6 розд. I Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

Інформація у колонках 3-6 розд. II Декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеній в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в т. ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4-6 розд. I Декларації та колонки 3-6 розд. II Декларації заповнюються аналогічно. При цьому платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодексу) щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Про цей факт платник робить відмітку у спеціально відведеному місці в Декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід’ємною частиною такої Декларації.

Інформація у колонках 7 розд. I та II Декларації зазначається у разі наявності, має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 8, 9 розд. I та II Декларації має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Звертаємо увагу, загальні суми зазначені у колонці 17 розд. I (у разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок») та колонки 12 розд. II (у разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення у повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розд. III.

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити визначені п.48.3 ст.48 Кодексу. Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити, зокрема, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (пункт 48.4 статті 48 Кодексу).

Внаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі за неподання або несвоєчасне подання декларації до такого платника податку застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 120 Кодексу.

Головне управління ДПС у Миколаївській області


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Оставить комментарий

Your email address will not be published.