Помилки «на замовлення»?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ця історія тягнеться з 2013 року. Люба Ф. мешкає в одному із сіл на Миколаївщині у власному будинку. Будинок газифікований. Газ, що надходить до будинку, обліковується в ньому газовим лічильником і подається до газової плити та опалювального котла. За сумнівних порушень, які, мовляв, допустила Люба Ф. при споживанні газу, Публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз» (далі – ПАТ) тричі відключало опалювальний котел від газової мережі: у квітні 2013 року, 16 травня 2015-го та 16 листопада 2015 року.

Вважаю, що ці відключення не є законними.

По-перше, усі відключення здійснені з порушенням Цивільного кодексу України (далі – ЦК). ПАТ, відключивши котел, фактично змінило договір постачання газу. А за ст. 651 ЦК зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Оскільки в договорі між Любою Ф. і ПАТ умова про можливість одностороннього відключення не зазначена і така умова відсутня в чинному законодавстві, то відключення є незаконним. За відсутності згоди договір може бути змінений за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною.

По-друге, ПАТ, відключивши котел, мало би протестувати автоматику, з’ясувавши, чи підлягає автоматика ремонту, чи має бути спрямована на брухт. На час тестування і ремонту ПАТ, маючи підмінний фонд, могло би встановити справну автоматику. Звичайно, це було б не безкоштовно, але за помірних цін споживачі будуть тільки вдячні. На жаль, для ПАТ це зайвий клопіт. Набагато простіше відключити споживача і чекати морозів, за яких споживач прибіжить з грошима і впаде на коліна, вимолюючи поновлення газопостачання.

Останнє відключення було здійснено після встановлення на котел справної автоматики. Це відключення було безпідставним, оскільки підстава відключення не була зазначена в акті про відключення і немає її в нормативних актах. Таке відключення вважаю свавіллям газопостачальника.

Судді помилилися?

Стрімко наближалася зима. ПАТ не реагувало на звернення споживача щодо поновлення газопостачання. Для уникнення переохолодження у неопалюваній хаті Люба Ф. звернулася в листопаді 2016 року до Жовтневого райсуду з позовом до ПАТ, Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївгаз збут» (далі – ТОВ) про захист прав споживача. ПАТ не забарилося і у грудні 2016 року подало зустрічний позов до Люби Ф. про стягнення з неї збитків на суму 23700 грн за самовільне відновлення газопостачання, що привело, як стверджувало ПАТ, до споживання необлікованого газу.

Судову справу № 477/1609/16-ц розглядала суддя Жовтневого райсуду Людмила Семенова.

Суд вирішив у задоволенні позовних вимог Люби Ф. до ПАТ, ТОВ відмовити в повному обсязі, а зустрічний позов задовольнити, стягнувши з неї на користь ПАТ 21600 грн збитків.

В апеляційній інстанції справу розглядала судова колегія у складі головуючого Ігоря Левінського та суддів Олени Данилової і Наталії Шаманської. 22.06.2017 апеляційний суд Миколаївської області рішення Жовтневого райсуду частково змінив, зобов’язавши ПАТ поновити газопостачання до котла, а рішення про стягнення з Люби Ф. 21600 грн залишив без змін. За відновлення газопостачання, що є відновленням порушеного ПАТом конституційного права Люби Ф. на достатнє житло, подяка. На жаль, суддя Жовтневого райсуду Людмила Семенова і на це не спромоглася.

У касаційній інстанції справу розглядала суддя Валентина Висоцька.

16.08.2017 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив відмовити Любі Ф. у відкритті касаційного провадження.

Із судових рішень вбачається, що факту заподіяння Любою Ф. ПАТу збитків через споживання необлікованого газу судами усіх інстанцій так і не встановлено. При цьому у матеріалах справи і у судових засіданнях було, з посиланням на докази, показано, що у Люби Ф. встановлений лічильник газу, який обліковує увесь отриманий нею газ, в тому числі і газ, що споживається котлом. То які тоді можуть бути збитки на суму 23700 грн? Нагадаю, що за пунктом першим частини другої ст. 22 ЦК збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі…

Свого часу, звертаючись до суду із зустрічним позовом про стягнення з Люби Ф. 23700 грн збитків, ПАТ додало до свого позову акт-претензію від 16.05.2015 № 00000162 та акт-розрахунок. Зрозуміло, що останній має бути наслідком, продовженням акта-претензії. У нашому ж випадку акт-претензія стосується питання самовільного відновлення газопостачання до котла, але акт-розрахунок стосується питання споживання Любою Ф.необлікованого газу. В акті-претензії зазначено, що ПАТ висловлює Любі Ф. претензії з приводу самовільного відновлення газопостачання (зривання пломби на запірних пристроях – знято б/у № 57948226 з КС), і не вказано, що Люба Ф. споживає необлікований газ. Збитки від цього порушення складаються з вартості зірваної пломби, знятого блокуючого пристрою та вартості робіт із встановлення цих пристроїв. Разом ці збитки становлять лише 30-50 грн.

Згідно з актом-розрахунком збитки від споживання начебто необлікованого газу складають 23700 грн.

Як бачимо, акт-розрахунок не відповідає акту-претензії. Але цієї невідповідності судді так і не встановили.

Не встановили невипадково. Як здається, судді фактично допомагали «спритним хлопцям» з ПАТ обдерти споживача Любу Ф. Допомагали, мабуть же, не безкоштовно. В усякому разі незаперечним твердженням є те, що судді «помилилися». Саме для забезпечення «виправлення помилок» національних судів і створено Європейський суд з прав людини. Тільки цей суд має суттєвий недолік: справи в ньому розглядаються протягом 3-5 років.

Хай помилкове, але рішення суду є, і воно підлягає виконанню. Законним способом уникнення виконання є укладання мирової угоди в процесі виконання рішення суду. Це забезпечує ст. 434 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК).

Хто ж відмовиться від грошей?

Виходячи з факту помилки суддів і не визнаючи Люби Ф.як такою, що споживала необлікований газ, бо ПАТ не надало цьому доказів, обласна організація Всеукраїнського комітету оборони прав людини двічі зверталася до облдержадміністрації листами від 04.04.2018 № 40 та від 15.06.2018 № 62 з проханням провести нараду, щоб дослідити відповідність акта-претензії чинному законодавству, в першу чергу акта-розрахунку. У разі невідповідності схилити ПАТ до укладання з Любою Ф. мирової угоди у справі № 477/1609/16-ц за правилами ст. 434 ЦПК. До участі в нараді просили запросити ПАТ, громадську організацію та інші зацікавлені структури.

Слід відзначити, що забезпечував розгляд цих звернень начальник управління житлово-комунального господарства ОДА Євген Гладков. Він також наробив багато «помилок». Наприклад, у першому листі громадська організація просила запитати у ПАТ акт-претензію, детально дослідити його на нараді і, в разі встановлення його невідповідності акту-розрахунку, схилити ПАТ до укладання з Любою Ф. мирової угоди. А у факсограмі-запрошенні на нараду від 07.05.2018 № 291/01-02 Є. Гладков зазначив, що захід присвячений відновленню газопостачання Любі Ф. При цьому він просив ТОВ, ПАТ надати нараді не акт-претензію, а розшифровку боргів за газ та збитків, нарахованих Любі Ф. (слід зазначити, що газопостачання до будинку давно вже було відновлено). У такий спосіб Гладков провів нараду, яка відбулася 11.05.2018, на користь підприємству, що допомогло ПАТу уникнути укладання мирової угоди. ПАТ розуміло, що суддями допущена помилка, але «хто ж відмовиться від грошей», та ще й «дармових»? Хто знає, можливо, частина тих грошей піде суддям та чиновнику за «вчасні» помилки? Але й ПАТу залишиться «добрий шмат».

11.07.2018 за наполяганням громадської організації нарада відбулася повторно. Знову головував на ній Євген Гладков. Тема наради «випадково» не була оголошена. Ще донедавна вона не була встановлена. Навіть інформаційний запит від 03.10.2019 факсограми-запрошення не був своєчасно задоволений. Копія факсограми-запрошення надійшла до громадської організації 4 листопада 2019 року, тобто через місяць після подання до ОДА інформаційного запиту. Нагадаю, що він мав бути задоволений протягом 5 робочих днів. Та пошта не винна у затримці відповіді, це, ймовірно, маніпуляції з листами в ОДА.

Із факсограми вбачається, що чиновник знову «помилився». Замість дослідження акта-претензії і порівняння його з актом-розрахунком, знову пустили справу другим колом.

Слід зауважити, що факсограми-запрошення не надсилалися громадській організації. Мабуть, це було викликано міркуванням безпечного «вчинення помилок» на замовлення. А замовником виступав, скоріше за все, ПАТ.

Уже після наради Гладковим був складений протокол за його підписом та за підписами представників інших організацій, що брали участь у нараді. Правозахисну ж організацію, яка ініціювала проведення наради і проводила активну роботу у вивчені цього питання, «чомусь» не запросили до підписання протоколу. Мабуть, чиновник розумів, що той протокол ми не підписали б.

Чиновник зашкодив укладанню мирової угоди

Вважаю, що протокол наради сфальсифікований. Це вбачається з наступного: висновки, які зазначені в розділі протоколу «За результатами наради, вирішили», на нараді зовсім не розглядалися. Питання, які мали породити ті висновки, на нараді теж не розглядалися.

Не все гаразд і з вступною частиною протоколу. У ній зазначено, що діючий на час виявлення порушення нормативно-правовий акт «Порядок відшкодування збитків…», що затверджений постановою НКРЕКП від 28.10.2014 № 184, «не визначає наявність приладу обліку газу як умови розрахунку суми відшкодування збитків, а вимагає застосування норм газоспоживання». Це положення вигадане чиновником, його немає в даному документі. До цього положення навіть судді не додумались. Вони обмежились тим, що «не встановили» наявність у Люби Ф. лічильника газу, а тому, що за відсутності лічильника розрахунок збитків виконаний правильно.

Чиновник Євген Гладков пішов далі. Він «помилково» вирішив, що є лічильник чи немає, а стягненню таки підлягають 21600 грн збитків. Адже це рішення суперечить визначенню збитків, якими є втрати, що зазнала особа. Яких втрат зазнало ПАТ, якщо лічильник Люби Ф. увесь спожитий газ обліковує і щомісяця оплачується? Та чиновникові це байдуже. Складається враження, що йому дуже хочеться відвести ПАТ від укладання мирової угоди з Любою Ф. Звичайно, ПАТу це зручно і вигідно. Мовляв, проти навіть сама адміністрація області.

Помилковість твердження чиновника Гладкого вбачається із наступного.

За підпунктом 5 пункту 2 розділу ІІ Порядку самовільне відновлення газопостачання, що вчинене Любою Ф., є порушенням Правил надання населенню послуг з газопостачання. При виявленні цього порушення та за відсутності лічильника розрахунок за спожитий газ здійснюється за нормами споживання газу (підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ Порядку).

Але підпунктом 8 пункту 4 того ж розділу встановлено, що якщо до виявлення порушення споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення.

Звідси вбачається, що розрахунок збитків, нанесених Любою Ф. ПАТу на суму 23700 грн,виконаний за нормами споживання газу, бо у неї, мовляв, не було лічильника. Хоча суд і не встановив наявність у неї лічильника, але в дійсності він був. Його наявність зазначена навіть у акті-претензії – первинному документі конфлікту між Любою Ф. і ПАТом. За такого Любі Ф. необхідно було відновити розрахунок за спожитий газ за лічильником і ніяких тобі збитків. Це Люба Ф.і зробила. Але залишився «неушкодженим» акт-розрахунок на 23700 грн. Для його нейтралізації Люба Ф. запропонувала ПАТові укласти між ними мирову угоду, що законом дозволено, та, судячи по ситуації, чиновник ОДА Євген Гладков чинив цьому опір. Своїми діями він усіляко сприяв ПАТу в усуненні загрози втрати дармових 21600 грн.

Крім цього, Гладков зазначив у вступній частині протоколу, що Люба Ф. та ПАТ не надали нараді для дослідження акт-розрахунок збитків та рахунок на оплату. Вважаю, що це чергова помилка, бо досліджувати ці документи немає потреби. Громадська організація листом від 15.06.2018 просила дослідити не ці документи, а акт-претензію, якого мало надати ПАТ. Не наполігши на наданні нараді акта-претензії, чиновник зробив і цю нараду некорисною, непотрібною. Отже, виходить, що пан Гладков ще раз перешкодив укладанню мирової угоди між Любою Ф. та ПАТом.

Післямова

На перший погляд здається, що суди, стягуючи з Люби Ф.21600 грн, помилилися. Адміністрація Миколаївської області в особі начальника ЖКГ Євгена Гладкова теж помилилася, не помітивши неправильності того стягнення.

Більш того, у нормативно-правовому акті Порядок є розділ ІІ, який присвячений питанням розрахунку збитків. Цей розділ містить принцип: «Лічильник є, збитків немає – лічильника немає, збитки є». Оскільки у Люби Ф. був лічильник, то виходить, що вона не заподіяла ПАТу збитків на десятки тисяч гривень. Але, судячи по ситуації, ПАТу дуже хотілося стягнути з Люби дармових 21600 грн. І тоді назустріч цьому бажанню пішли, мабуть же не задарма, вищеназвані судді. Вони і забезпечили стягнення коштів, ухваливши незаконне та необгрунтоване рішення.

Зараз проводиться судова реформа. І наше з Вами, шановні читачі, завдання не допустити в оновлений суд вищеназваних суддів та їм подібних.

Із безплідної діяльності державного службовця – начальника управління облдержадміністрації Євгена Гладкова – вбачається, що він є, як мінімум, позаштатним працівником ПАТу. Крім цього, його дії містять ознаки корупції. На це вказують численні «помилки на замовлення», що вчинені в інтересах ПАТу цим чиновником.

Сьогодні громадська організація продовжує відстоювати інтереси простих людей і сподівається, що її листи будуть розглянуті невідкладно та неупереджено і, нарешті, буде відновлене право Люби Ф. на оплату за спожитий, а не за вигаданий газ. Маємо надію, що організація і проведення цієї роботи будуть покладені на компетентного і порядного спеціаліста, який знає і розділяє головний обов’язок держави – утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ч. 3 ст. 2 Конституції України).

Святослав МАРЧЕНКО, голова обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав людини


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Оставить комментарий

Your email address will not be published.