Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування – детального плану території для будівництва сонячної електростанції за межами населеного пункту в межах території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Березанська районна державна адміністрація Миколаївської області повідомляє

про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку та про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації та складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, а саме «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею до 127,0000 га, яка планується до відведення для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики за межами населеного пункту в межах території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області»

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту– «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею до 127,0000 га, яка планується до відведення для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики за межами населеного пункту в межах території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області».

Мета заходу – будівництво сонячної електричної станції в межах території Щасливської сільської ради (за межами населеного пункту) Березанського району Миколаївської області.

Орієнтовна площа проектування – 127,0000 га. Розміщення проектного об’єкта передбачається за рахунок земель сільськогосподарського призначення: комунальної форми власності та державної форми власності (під господарськими будівлями і дворами) – землі запасу, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам.

Територія проектного об’єкта межує:

– з півночі – фермерське господарство, с. Щасливе;

– з заходу та сходу – землі сільськогосподарського призначення;

– з півдня – землі сільськогосподарського призначення, пасовища.

Проектна потужність – 60 МВт

Принцип дії СЕС зводиться до того, що сонячні електростанції здатні перетворювати енергію сонця в електричну. Сонячні електричні станції для виробництва електричної енергії використовують лише сонячні промені, що є необмеженим, природним, відновлюваним джерелом енергії. Їм притаманні всі переваги відновлюваних джерел енергії, а саме:

– скорочення викидів вуглекислого газу;

– необмежені енергетичні ресурси;

– географічна диверсифікація;

– автономність роботи генераторів;

– створення умов для енергетичної незалежності і енергетичної безпеки держави.

Проектний об’єкт не чинить техногенного впливу на навколишнє середовище.

В результаті планованої діяльності не будуть порушені стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я на територіях, які зазнають впливу планованого будівництва.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом, відсутні.

Планована діяльність не впливатиме суттєвим чином на стан геологічного середовища.

Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду та на значній від них відстані (більше 20 км). При дотриманні всіх правил будівництва та експлуатації об’єкта, істотного негативного впливу на тваринний і рослинний світ прилеглих до ділянки територій не буде.

Негативний вплив на соціальне та техногенне середовища не очікується.

В результаті впровадження планованої діяльності не очікується проявів небезпечних кумулятивних та синергічних ефектів. Транскордонні наслідки для довкілля не передбачаються.

При планованій діяльності передбачається реалізація природоохоронних заходів на стадіях будівельно-монтажних робіт та при експлуатації сонячної електростанції для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків. Передбачено обов’язкове проведення моніторингових досліджень у відповідності з чинним законодавством України.

Склад проекту містобудівної документації:

– пояснювальна записка;

– розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який згідно п. 3. ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є звітом про стратегічну екологічну оцінку у складі містобудівної документації;

– графічні матеріали.

  1. Замовник та орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування– Березанська районна державна адміністрація, вул. Центральна, 33, 57400, смт Березанка, Березанського району Миколаївської області, Код ЄДРПОУ 0405669, тел.: (05153) 2-14-79, 2-14-79, e-mail: [email protected]
  2. Розробник– ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ» вул. Криворіжсталі, 80/22, м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 40818620, тел.: 067922 7871.
  3. Підстава для розроблення– розпорядження голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області № 293 від 29.10.2018 р. «Про розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 127,0000 га, яка планується для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики за межами населеного пункту в межах території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області».
  4. Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документа державного планування розпочато з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Березанської районної державної адміністрації.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Дата початку та строки здійснення процедури, строки подання зауважень і пропозицій – з 16.02.2019 до 17.03.2019 р. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Орган, від якого можна отримати інформацію та до якого подаються зауваження і пропозиції щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документа державного планування; адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – 57400, смт Березанка, вул. Центральна, 33, Березанський район, Миколаївська область. Відповідальна особа: начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму Гординська Ірина Володимирівна, кабінет № 19, тел.: (05153) 2-14-79 e-mail: [email protected]

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування– Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не передбачаються.

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Детального плану території для будівництва сонячної електростанції в межах території Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської області) відбудуться 18 березня 2019 року, о 10.00, у приміщенні Щасливського будинку культури за адресою: с. Щасливе, Березанського району, вул. Шкільна, 24.

 

Оставить комментарий

Your email address will not be published.