Чи може основний акціонер акціонерного підприємства закритого типу позбавити іншого акціонера акцій по причині неявки другого на акціонерні збори?

Вадим Петрович, м. Вознесенськ:

– Чи може основний акціонер акціонерного підприємства закритого типу позбавити іншого акціонера акцій по причині неявки другого на акціонерні збори? У яких випадках головний акціонер може позбавити акцій другого акціонера згідно з чинним законодавством України без бажання на те другого? Чи може накладатися обмеження щодо продажу, дарування, передачі в спадок, якщо правонаступник за даними діями не являється резидентом України?

Сергій Лазорєв, юридичний консультант:

– Право власності є непорушним. У тому числі, якщо це володіння, користування та розпорядження акціями акціонерного товариства.

За неявку акціонера на засідання зборів акціонерів може порушуватись питання про виключення з числа членів акціонерного товариства у випадку передбачення таких положень статутом акціонерного товариства.

Однак, відповідно до ст. 26-1 ЗУ «Про акціонерні товариства», слід зважати на наявність договору між акціонерами. Договір між акціонерами товариства – це договір, предметом якого є реалізація акціонерами – власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі – договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

Враховуючи викладене, за загальними правилами Ви не можете бути позбавлені права власності на акції за неявку на збори акціонерів.

Оставить комментарий