Підприємці і тарифи: на грані виживання

На початку березня цього року понад двісті підприємців з міста Миколаєва підписали колективне звернення до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка.

Представники середнього та малого бізнесу насамперед побідкалися на стрімке зростання останніми роками тарифів на енергоносії. Зокрема підприємців вельми хвилює, як вони виживатимуть у результаті останнього, квітневого, підвищення тарифів на електрику. А йдеться не лише про те, як працюватимуть самі підприємці, – за кожним із них є сім’ї, трудові колективи. Як узагалі «перманентне» зростання тарифів відіб’ється на економіці міста, наповнюваності бюджетів усіх рівнів, зайнятості населення?

Тож у листі до керівника області люди забажали відміни, цитуємо, «наполеонівських планів» щодо чергового підвищення тарифів для фізичних та юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність. У разі, якщо влада не почує їх думку, представники бізнесу висловлюють намір до радикальних протестних заходів.

Ось яку відповідь отримали нещодавно заявники за підписом заступника голови ОДА В. Гайдаржи:

«На адресу Миколаївської обласної державної адміністрації надійшло колективне звернення підприємців малого та середнього бізнесу м.  Миколаєва стосовно зростання тарифів на електричну енергію та відповідно собівартості інших товарів і послуг.

Враховуючи, що питання тарифоутворення на електричну енергію стосується всіх сфер господарської діяльності, облдержадміністрація, з врахуванням пропозиції підприємців малого і середнього бізнесу м.  Миколаєва, вважає за доцільне висловити свою позицію відкрито з використанням засобів масової інформації.

З 01.05.2017 роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускаються для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

Роздрібні тарифи розраховуються згідно з постановами НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810 та від 13.04.2017 № 512. Величина роздрібних тарифів на електроенергію для юридичних споживачів залежить, в основному, від величин прогнозованої оптової ринкової ціни та тарифів на розподіл та постачання електроенергії, які затверджуються НКРЕКП.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28.12.2017 № 1513 затверджена прогнозована оптова ринкова ціна (далі – ОРЦ) на 2018 рік, яка з квітня зростає на 6% (з 149,546 коп. за 1 кВт*год до 158,669 коп. за 1 кВт*год., без ПДВ) у порівнянні з величиною ОРЦ в першому кварталі 2018 року.

Вона визначається як середньозважена величина вартості електричної енергії теплових, атомних, гідроелектростанцій, теплоелектроцентралей та інших суб’єктів підприємницької діяльності, які продають електричну енергію в оптовий ринок електроенергії і, крім того, враховує витрати на диспетчеризацію, утримання магістральних мереж та надбавки до оптової ціни, що обумовлює питому вагу цих складових в кінцевому розмірі тарифів на електричну енергію на рівні 81%.

Тобто, через зниження собівартості виробництва електричної енергії, можливо реально впливати на процеси стримування зростання оптових ринкових цін та кінцевий тариф для споживачів.

Безумовно, електроенергія є одним із базових енергетичних ресурсів для будь-якого виробництва сфери послуг, торгівлі та по суті є основною питомою складовою кінцевого продукту – це розуміє як бізнес, так і влада.

Тільки оптимальне поєднання інтересів бізнесу, основною метою якого є як отримання прибутку, так і утримання, створення робочих місць, технологій, продукції, та завдань влади по гарантованому енергозабезпеченню споживачів, є запорукою і стимулом зростання національної економіки, залучення в країну інвестицій, створення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та послуг.

Ми живемо на Миколаївщині, яка входить у число областей, які мають атомні електростанції, збудовані в минулому сторіччі.

Для всіх нас важливо не тільки максимально задіяти ці потужності з виробництва електроенергії, але і гарантувати суспільству безпеку цих процесів.

Поряд з цим, більшість ТЕС, ТЕЦ, збудованих в 1960-1970 роках, відпрацювали свій нормативний ресурс і потребують комплексної модернізації.

За оцінками експертів енергетичної галузі, для оновлення і модернізації основних фондів енергетики, знос яких сягає 70-80%, на найближчі 10-15 років необхідно близько 150 млрд. грн.

Наведені вище дані – це не намір уникнути відповіді на питання по суті, а спроба досягти в суспільстві розуміння невідворотності заходів по підвищенню рівня надійності та безпечності енергетичної галузі.

Заморозити ціни на електроенергію – це можливий, але короткостроковий і не оптимістичний сценарій, результатом якого може бути дестабілізація енергопостачання.

На сучасному етапі, обравши курс на євроінтеграцію, споживачі електроенергії в Україні сплачують її вартість за найнижчими тарифами, але рівень заробітних плат та пенсій, який суттєво відстає від європейського, обумовлює достатньо високу питому вагу витрат на її оплату в сукупних доходах як бізнесу, так і родин у порівнянні з європейськими країнами.

Облдержадміністрація поділяє стурбованість підприємців Миколаївщини зростанням цін на енергоносії і запевняє, що Президент та Уряд України у постійному наполегливому режимі, в умовах військових дій на сході України, здійснюють постійний пошук диверсифікованих джерел поставок енергетичної сировини для потреб енергетичного комплексу держави та недопущення суттєвого зростання вартості як електроенергії, так і природного газу.

На шляху побудови ринкової економіки Україна повинна витримати і здолати всі виклики, перш за все через консолідацію суспільства, вдосконалення законодавчої і нормативно правової бази, підвищення громадського контролю за формуванням тарифів на енергоносії, інвестиційних програм як виробників, так і постачальників електроенергії.

Місцеві державні адміністрації не мають повноважень щодо впливу на встановлення тарифів на електричну енергію, її розподіл та постачання, тому з врахуванням вимог Законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» облдержадміністрацією надіслано звернення до Національного регулятора щодо розгляду і врахування колективної думки підприємців малого та середнього бізнесу м.  Миколаєва стосовно недопущення суттєвого зростання вартості електроенергії.

Поряд з цим облдержадміністрація вважає, що будь-яке зростання тарифів на електроенергію може відбуватись тільки в обмін на ефективну модернізацію основних фондів енергетики, а інвестиційні плани і програми повинні бути доступні суспільству, бізнесу, відповідати принципам прозорості та мати громадську підтримку і механізм громадського контролю.

З метою можливого впливу на процес тарифоутворення в енергетиці облдержадміністрація пропонує всім зацікавленим особам відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», долучитися до публічного обговорення структури собівартості тарифів на електричну енергію та інвестиційних програм енергопостачальних компаній, інформація про які знаходиться у вільному доступі громадськості на офіційних сайтах НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/) та ПАТ «Миколаївобленерго» (https://www.energy.mk.ua/).

З повагою заступник голови облдержадміністрації В. В. Гайдаржи».

Замість коментаря. Не знаємо, чи задовольнила підприємців така відповідь від облдержадміністрації. Водночас, поки цей матеріал готувався до друку, стало фактом: з 1 квітня НКРЕКП збільшила тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії.

Микола Крутих

Добавить комментарий