Підтримуючи людей з особливими потребами

Інвалідність для людини означає значне обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, зокрема щодо самообслуговування, спілкування, навчання, оволодіння професійними навичками. Опанування особами з інвалідністю соціального досвіду, включення їх в існуючу систему соціальних відносин потребують від суспільства певних додаткових заходів, коштів та зусиль.

Щоб дізнатись, що запроваджує сьогодні держава для вирішення проблем зазначеної категорії громадян, ми запросили до розмови директора Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірину ЧЕКАРЬ.

– Ірино Костянтинівно, які завдання вирішує Миколаївське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів?

– Основні завдання відділення – це фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні та забезпечення в межах повноважень реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема допомога роботодавцям у створенні робочих місць.

Відділення здійснює:

– реєстрацію та облік підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

– прийом звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, зараховує кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх аналіз та перевірку правильності в них розрахунків;

– збір та облік сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

– їх використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом. Здійснює контроль за цільовим використанням наданих коштів ведення претензійно-позовної роботи у судах різних інстанцій.

– На якому етапі своєї діяльності роботодавець має звернутись до відділення?

– Реєструються підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

– Які заходи впливу на роботодавців, котрі не виконують норматив працевлаштування інвалідів?

– Роботодавці самостійно сплачують суму адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць.

Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій (АГС) тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення.

Відповідно до звітів 100 роботодавцям нараховані АГС та пеня на загальну суму 4422,06 тис. грн.

За 2017 р. план надходжень сум АГС становить 2 851373,54 грн.

– На які цілі Фонд витрачає кошти, зібрані від роботодавців як адміністративно-господарські санкції?

– Кошти, які надходять до державного бюджету у вигляді АГС, використовуються на фінансування державних соціальних програм. Так, загальні видатки у 2017 році (загальний та спеціальний фонди Держбюджету) затверджено в сумі  7 496 397 грн., станом на 01.12.2017 профінансовано на суму 6 434 140 грн., що складає 85,83% від затверджених видатків.

Основні напрямки використання коштів – фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, видатки на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів – компенсація, соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів.

Зокрема із цих коштів було придбано та фактично використано 308 путівок на суму 2 402423,25 грн.,виплачено компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку 646 особам з інвалідністю. Фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів пройшли 37 осіб з інвалідністю на суму 272 649,82 грн. Здійснена оплата періодичних видань 953 особам на суму 56 499 грн.

Враховуючи ситуацію, що склалася в країні, особливу увагу відділення приділяє інвалідам, які є внутрішньо переміщеними особами або зазнали каліцтва внаслідок участі в АТО.

У 2016-2017 навчальному році здійснювалась оплата за навчання: інвалідів АТО – 2 особи, переміщених осіб – 2 особи.

У 2017-2018 році навчаються 60 осіб, зокрема один новий студент – інвалід АТО Самойленко Віталій Петрович, ЧНУ ім. П. Могили, за спеціальністю право, бакалавр, заочна форма.

Є також видатні спортсмени – призери та переможці міжнародних та всеукраїнських змагань, за яких фонд оплачує навчання, це Бойко Геннадій Романович, Науменко Олег Сергійович, Хвалинський Сергій Феодосійович.

Наприкінці хотілося б звернутись до роботодавців Миколаївської області з проханням приділити особливу увагу вирішенню питання працевлаштування осіб з інвалідністю, створенню належних умов праці для цієї категорії населення. З початку нового 2018 року працівники відділення чекають на ваші звіти про працевлаштування осіб з інвалідністю та, в разі потреби, нададуть вам необхідну методичну допомогу.

Бесідував Микола КРУТИХ

Добавить комментарий