ЮУАЕС без закритих тем

Продовження експлуатації третього южно-українського: досвід є, передумови позитивні. Колектив Южно-Української АЕС стоїть на порозі подолання чергової виробничої сходинки – продовження строку експлуатації третього енергоблока, 30-річний життєвий цикл якого добіжить кінця в лютому 2020 року. У рамках цього завдання фахівцям атомної станції належить виконати значний обсяг робіт з модернізації та оновлення обладнання блока. І їх реалізація йде вже на повну. Масштабна виробнича програма складається з цілого комплексу організаційно-технічних заходів. У сьогоднішній статті ми розповімо про основні з них.

Досвід – є

Розпочнемо з того, що чотири роки тому колектив Южно-Української АЕС був піонером у продовженні терміну експлуатації першого та другого водо-водяних енергетичних реакторів-тисячників серії В‑302. У 2013-му та 2015-муроках їхні проектні строки служби Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) продовжила на 10 додаткових років. Нині вони успішно та безпечно видають електроенергію в Об’єднану енергосистему країни.

Сьогодні перед фахівцями Южно-Української атомної станції стоїть схоже завдання, проте з іншими ввідними – продовжити строк служби третього блока з серійною реакторною установкою В‑320. Тепер уже вони переймають досвід запорізьких атомників, які 2014-го успішно обґрунтували безпечну експлуатацію та підготували до «другого життя» свій перший блок такої ж серії.

Передумови позитивного рішення

Тепер конкретніше про масштабну програму продовження проектного строку третього южно-українського.

Усього на блоці необхідно виконати 108 заходів. З них 96 внесено до Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ), 16 з яких – постфукусімського напрямку. На сьогодні вже реалізовано 42 (з них 33 – КЗПБ), решта – в стадії виконання.

Звіти з виконаних заходів проходять Державну експертизу. Оцінюються як технічні аспекти безпеки енергоблока (стан елементів і систем, їхня здатність виконувати свої функції в екстремальних умовах, питання природного старіння обладнання тощо), так і аспекти безпеки, пов’язані з людським чинником, впливом на довкілля, використанням досвіду інших АЕС тощо.

На блоці в рамках продовження строку експлуатації проводиться заміна частини обладнання та встановлюється нове. Проте деякі елементи реактора, такі як, наприклад, корпус, заміні не підлягають. Тому для фахівців продовження його виробничого життя є визначальним чинником для надпроектної експлуатації всього енергоблока. Для скрупульозної оцінки стану корпусу реактора проводиться його всебічне дослідження. Що, власне, й було виконано в червні. Результати перевірки показали, що

Корпус реактора – в нормі

Южно-українські фахівці зазначають, що планувати продовження строку експлуатації третього енергоблока як мінімум на 20 років від проектного дозволяють результати періодичного контролю та дослідження металу корпусу реактора. Ці роботи було з успіхом завершено 10 червня. «На сьогодні ми маємо повну картину стану металу корпусу реактора третього блока. Отримані результати свідчать про те, що він задовільний, недопустимі несуцільності відсутні. А це означає, що строк служби корпусу реактора, і, як наслідок, виробниче життя енергоблока можна продовжувати», – повідомляє начальник лабораторії дистанційних засобів контролю та ремонту служби контролю металу ЮУАЕС Володимир Ничепуренко.

Масштабну роботу з контролю корпусу реактора було розпочато 2016 року. Тоді під час капітального планово-попереджувального ремонту разом з регламентною процедурою з контролю корпусу реактора ззовні, який проводиться раз на 4 роки, було виконано перевірку стану металу патрубкової зони реактора зсередини. Зазначену роботу фахівці ЮУАЕСвиконали своїми силами. Для цього атомна станція має власну атестовану систему. А для виконання перевірки антикорозійного наплавлення та основного металу патрубкової зони корпусу реактора зсередини було залучено атестовану систему дистанційного контролю Хмельницької АЕС.

2017 року роботу з підготовки до продовження строку експлуатації реактора № 3 було продовжено. Вона зайняла приблизно півтора місяця. За цей час перевірили циліндричну частину та днище корпусу реактора, а також провели контроль стану його внутрішньокорпусних пристроїв.

Виконати перший етап южно-українським фахівцям допомагали представники двох АЕС України – Хмельницької та Рівненської. Хмельничани безпосередньо провели контроль корпусу реактора зсередини, а рівненчани надали спеціалізований контейнер для перевезення обладнання контролю з ХАЕС і назад.

Ще одна обов’язкова процедура в плані підготовки до продовження строку експлуатації атомного енергоблока – візуальний і вимірювальний контроль металу внутрішньокорпусних пристроїв реактора – внутрішньокорпусної шахти, вигородки та блока захисних труб, а також вимірювання твердості внутрішньокорпусної шахти. Для цієї роботи залучався персонал і обладнання Запорізької АЕС – система телевізійного контролю та комплекс дистанційного вимірювання твердості.

Усі результати, отримані під час контролю стану металу корпусу реактора та внутрішньокорпусних пристроїв, буде використано для аналізу та обґрунтування продовження строку експлуатації енергоблока № 3.

Отже, аналіз доцільності збільшення життєвого циклу третього «мільйонника» переконливо показує технічну обґрунтованість зусиль колективу станції та атомно-енергетичної галузі в цілому. А якщо подивитися з точки зору економічної доцільності?

Прагматична сторона питання

Цифри свідчать, що економічна складова продовження строку експлуатації вітчизняних ядерних установок важлива не в останню чергу. Доцільність цього процесу визначено енергетичною стратегією України до 2030 року. Южно-українські фахівці констатують: аналіз робіт, які реалізовуються на блоці № 3 у рамках пролонгації його строку експлуатації, чітко показує економічну ефективність і доцільність цієї процедури. За умови забезпечення встановленого рівня безпеки, вона дозволить відстрочити вирішення проблеми заміщення генеруючих потужностей і накопичити кошти для зняття з експлуатації вітчизняних атомних станцій. У цьому контексті можна стверджувати, що загальні витрати на продовження строку експлуатації третього блока складуть приблизно 215 доларів США на 1 кВт встановленої потужності, що відповідає міжнародній практиці (у світі на ці цілі витрачається приблизно 121-680 американських доларів на 1 кВт).

Інжинірингові роботи

Аби продовжити життя третьому атомному блоку-мільйоннику, необхідно також виконати оцінку технічного стану 12 груп обладнання, будівель і споруд. Можливість подальшої експлуатації окремих елементів і систем ґрунтується на результатах цієї оцінки, впровадження заходів з управління старінням і підтвердження кваліфікації.

На сьогодні оцінку технічного стану вже проведено, і рішення про продовження погоджено щодо 5-ти груп обладнання: першого контуру, будівель і споруд, що містять системи, важливі для безпеки, силових трансформаторів, кабелів тощо. За 6-ма групами робота з оцінки техстану триває. Сюди входить тепломеханічне обладнання та трубопровідні системи реакторного і турбінного відділень, будівля реакторного відділення, полярний кран, будівельні конструкції та турбіна. Роботи планується завершити 2019 року.

Кваліфікація обладнання

Окремо слід зупинитися на кваліфікації обладнання енергоблока № 3 на «жорсткі» умови експлуатації та сейсмічний вплив. Усі роботи, передбачені для цього блоку заходів, уже виконано в повному обсязі. Звітну документацію за «жорсткими» умовами погоджено Державною інспекцією ядерного регулювання, рішення регулятора з сейсмічного впливу очікується до кінця року.

Не менш важливою складовою процесу продовження строку експлуатації є й перевірка сейсмостійкості обладнання, яка проходить у рамках робіт з оцінки техстану. Складено перелік устаткування, трубопроводів, будівель і споруд третього енергоблока, для яких необхідно підготувати обґрунтування стійкості до сейсмічного впливу. Перелік вже погоджено ДІЯРУ і включає в себе два додатки. Підсумковий звіт про роботу з оцінки сейсмостійкості обладнання першого з них (крім реактора та його елементів) на нинішній момент перебуває на узгодженні. Роботи за другим тривають. Термін їх закінчення – 2018 рік.

Проте, після завершення всіх заходів з перевірки сейсмостійкості обладнання на перших двох енергоблоках і виконання основного обсягу на третьому, ДП НАЕК «Енергоатом» введено в дію новий нормативний документ, який передбачає необхідність підтвердження сейсмостійкості всього обладнання 1 і 2 категорій сейсмостійкості. Для визначення обсягу та усунення можливих відхилень необхідні нові зусилля. На сьогодні у ВП ЮУАЕС вже сформовано та направлено до Дирекції Компанії пропозиції з реалізації нових документів.

Переоцінка безпеки

Пильну увагу в процесі продовження строку експлуатації третього енергоблока фахівці Южно-Української АЕС приділяють розробці звіту з періодичної переоцінки безпеки, до якого входять 14 звітів з чинників безпеки та Комплексний аналіз безпеки. На реалізацію робіт з цього напрямку на блоці № 3 відведено рівно два роки – з лютого 2017-го до лютого 2019-го.

Результати переоцінки розглядатимуться Державною інспекцією ядерного регулювання. У разі позитивного рішення ДІЯРУ внесе відповідні зміни до ліцензії на експлуатацію енергоблока № 3 Южно-Української АЕС у надпроектний період.

Наталія КАРТАШОВА, управління інформації та громадських зв’язків ВП ЮУАЕС

Добавить комментарий