Федір Барна: звіт про виконання депутатських повноважень

Статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено обов’язок депутата місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями виборчого округу, об’єднанням громадян.

До обов’язків депутата місцевої ради належить: діяльність у раді та її органах, до яких його обрано; робота у виборчому окрузі.

За результатами місцевих виборів мене було вперше обрано депутатом обласної ради – вищого представницького органу області. Виборці обрали мене своїм повноважним представником з метою захисту їх інтересів, виконання їх доручень у межах повноважень обласної ради.

Прийнявши для себе рішення балотуватися у депутати обласної ради, я не мав на меті використовувати депутатський мандат в особистих цілях. Був переконаний, що змінити нашу державу зможуть нові кадри, які випробували труднощі та втрати на собі.

Я виріс у багатодітній сім’ї, де, перш за все, цінували працю. Тому з дитинства розумію, що таке піклування про близьких, надання допомоги тим, хто її потребує.

Сім’я навчила мене піклуватися про близьких, поважати батьків та бути вдячним, а життя у селі – працьовитості і цілеспрямованості. Коли я увійшов у доросле життя, більш за все мене вражала несправедливість, я не міг лишатися осторонь і пасивно спостерігати. Не можу і зараз. Тому розумію, що моя принципова громадська позиція, спрямована на боротьбу із несправедливістю, далеко не всім до вподоби.

І. Робота в раді

Вже на першій сесії обласної ради у грудні 2015 року я включився в активну роботу. Саме сесії є основною формою діяльності місцевих рад, на засіданнях яких вирішуються важливі питання життєдіяльності регіону.

Протягом звітного періоду відбулося 10 пленарних засідань обласної ради, у роботі яких я особисто взяв активну участь.

За результатами сесійної роботи депутатами прийнято 204 рішення, з них – 163 контрольних, що становить 80 відсотків від усіх прийнятих рішень.

На двох перших сесіях обласної ради сьомого скликання прийнято важливі рішення щодо подальшої організації роботи обласної ради та її органів, зокрема: затверджено Регламент обласної ради сьомого скликання, Положення про постійні комісії, Положення про президію обласної ради, Положення про помічника-консультанта депутата тощо.

Ці найважливіші документи визначають правові та організаційні засади діяльності ради, процедурні правила підготовки та проведення сесій, засідань постійних комісій, президії обласної ради.

Вони розроблені за безпосередньою участю депутатів обласної ради – членів тимчасової комісії, утвореної на першій сесії сьомого скликання, до складу цієї комісії увійшов і я. Мною було внесено близько 20 пропозицій та доповнень, переважна більшість з яких була врахована при затвердженні вищезазначених документів.

Завдяки спільній роботі депутатського корпусу та органів виконавчої влади у 2016 році прийнято 14 обласних цільових програм, у тому числі Програма розвитку автомобільних доріг на 2016-2018 роки, Обласна програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2016-2020 роки та інші; продовжено строк дії 14 обласних програм; внесено зміни та доповнення до 13 діючих обласних програм.

Особливість правового статусу обласної ради є у відсутності власних виконавчих органів. Тому відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» частину своїх повноважень вони делегують обласним державним адміністраціям.

З метою забезпечення належного контролю за виконанням делегованих повноважень мною разом з іншими депутатами обласної ради було ініційовано звіт керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо стану галузі охорони здоров’я області та з питань майна комунальної власності щодо результатів управління підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області протягом 2014-2016 років.

Питання стосовно ефективного використання обласного комунального майна вважаю першочерговими для депутатського корпусу, у тому числі для мене.

За кожним прийнятим рішенням обласної ради стоїть копітка робота над його проектом. Уважно вивчаючи їх, завжди займаю активну позицію, спрямовану на недопущення прийняття рішень, які підривають інтереси територіальної громади.

Неодноразово відповідні розробники за результатами розгляду моїх пропозицій та зауважень відкликали проекти на доопрацювання, у тому числі ті, що стосувалися ліквідації комунальних підприємств.

Я завжди виступав і виступаю за розвиток комунального сектора економіки.

ІІ. Робота у постійній комісії

Органами обласної ради, на які покладається реалізація основних напрямків діяльності ради, є постійні комісії.

На другій сесії обласної ради утворено постійні комісії та обрано їх склад. Депутати обласної ради довірили мені обіймати посаду голови постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

До складу постійної комісії входять 11 депутатів обласної ради, які є досвідченими фахівцями різних галузей економіки, права, державних органів. Злагоджена робота та висока відповідальність цих депутатів обласної ради дали змогу професійно та прагматично вирішувати складні питання формування, затвердження, поточного виконання обласного бюджету, внесення змін до нього, неупереджено і принципово аналізувати і розглядати проекти різних нормативних документів.

Постійна комісія обласної ради, яку я очолюю, у звітному періоді забезпечила формування та реалізацію поточних і перспективних планів соціально-економічного розвитку, вирішення значної кількості конкретних проблемних питань, проведення в області виваженої фінансово-бюджетної політики.

Всього за звітний період було проведено 24 засідання постійної комісії, на яких розглянуто 310 питань: 203 сесійних та 107 планових.

Завдяки тісній співпраці постійної комісії з депутатським корпусом облдержадміністрацією своєчасно розглянуто та з урахуванням реалій життя і фінансового ресурсу затверджено обласний бюджет Миколаївської області на 2016-й та 2017-й роки, що створило сприятливі умови для стабільного функціонування мережі бюджетних установ та закладів обласного підпорядкування, збереження для населення можливостей і надалі отримувати освітні, медичні, соціальні, культурні послуги належної якості.

За звітний період постійна комісія забезпечила контроль виконання рішень про обласний бюджет Миколаївської області, у першу чергу тих положень, які забезпечували розширення впливу депутатського корпусу на визначення переліків об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів, погодження напрямів використання капітальних видатків по кожному із головних розпорядниках коштів обласного бюджету, інших принципових питань.

У межах повноважень у міжсесійний період постійна комісія відпрацьовувала оперативні питання врегулювання міжбюджетних відносин з державним та місцевими бюджетами, погодження змін до розпису обласного бюджету, перерозподілу видатків за функціональною класифікацією у розрізі економічної класифікації.

Я, як голова постійної комісії обласної ради, особисто брав участь у розгляді бюджетних запитів усіх розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету. Це дозволило мені не тільки зрозуміти специфіку формування обласного бюджету, але й вникнути у проблеми закладів охорони здоров’я, соціального захисту, закладів освіти тощо.

Дієвим механізмом реалізації місцевим самоврядуванням повноважень щодо належного життєзабезпечення територіальних громад, яким опікується безпосередньо постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та я особисто, є обласний щорічний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Започаткований 2013 року за ініціативою постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій шостого скликання, проект став ефективним засобом залучення та використання додаткових коштів місцевими громадами.

2016 року територіальними громадами області на розгляд Наглядової ради підготовлено та надано 29 проектів, у тому числі: сільськими радами – 17, міськими – 6, районними – 6. Переможцями визначено 14 проектів загальною вартістю 0,9 млн. грн.

Найактивнішим учасником конкурсу є Баштанський район, яким, зокрема, у 2016 році подано 10 проектів: по 2 проекти від районної та міської рад, 6 проектів підготовлено сільськими радами.

У 2017 році буду наполягати на участі територіальних громад Новоодеського району у цьому конкурсі.

Важливою складовою вирішення нагальних питань територіальних громад є передбачення в обласному бюджеті Миколаївської області коштів на виконання депутатами обласної ради наказів виборців.

2016 року ця сума становила 9600,0 тис. грн. з розрахунку по 150,0 тис. грн. на кожного депутата.

Відповідно до депутатських запитів кошти виділялися на вирішення окремих проблемних питань територіальних громад Новоодеського району, а саме у 2016 році мною було спрямовано бюджетні кошти в сумі 150,0 тис. грн. на покращення матеріально-технічного стану Себинської ЗОШ І-ІІІ ст., Гур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст., Гур’ївського ДНЗ; Гур’ївської лікарняної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, придбано комп’ютерну техніку для Новоінгульської, Баловненської сільських бібліотек, Кандибинського сільського клубу, придбано постільну білизну, ковдри, подушки для Новопетрівського ДНЗ, музичне приладдя для Костянтинівського клубу.

Спільно із органами місцевого самоврядування Кандибинської, Гур’ївської, Себинської, Баловненської та Новопетрівської територіальних громад вирішувалися питання щодо проведення ремонтних робіт на дорогах у населених пунктах, проведення водопровідної мережі, заміни вікон у дитячих садках, бібліотеці, молодіжному центрі тощо.

Крім того, мною особисто зі власних коштів надавалася допомога на вирішення нагальних потреб виборців мого округу, у тому числі лікування, придбання дорогих ліків, допомога сім’ям воїнів АТО.

ІІІ. Депутатські звернення

Одним із механізмів реалізації повноважень депутата обласної ради є його право на депутатські запити та звернення.

Протягом звітного періоду мною підготовлено та скеровано близько 60 депутатських звернень, які стосувалися, в першу чергу, питань використання бюджетних коштів, комунальної власності; кадрового менеджменту на комунальних підприємствах, у тому числі КП «Міжнародний аеропорт «Миколаїв» тощо.

Вважаю, що завдяки моїй принциповій позиції вирішення багатьох проблем зрушилося з «мертвої точки», у тому числі сподіваюсь, що завдяки спільним зусиллям депутатського корпусу, облдержадміністрації та безпосередньої участі голови ОДА О.Ю. Савченка буде реалізована стратегічна мета запуску аеропорту.

ІV. Плани на 2017 рік

На завершення означу перспективні плани на 2017 рік:

– встановлення дійового контролю депутатського корпусу та особливо постійної комісії, яку очолюю, за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів;

– забезпечення збалансованої бюджетної політики з метою сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області;

– захист інтересів виборців та виконання їх доручень.

Добавить комментарий