Виклики до суду від 8 вересня

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає відповідача

Шевчука Ігоря В’ячеславовича в судове засідання за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шевчука І. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором на 04.10.16, о 14.30, у каб. № 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Трушкіну Ольгу Миколаївну в цивільній справі № 2/488/1485/16 за позовною заявою Трушкіна О. М. до Трушкіної О. М. про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 13.09.16, о 16.00, у залі судових засідань № 11.

Останнє відоме місце проживання відповідача Трушкіної О. М.: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 153.

У разі неявки відповідача позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Доценко Інни Юріївни до Каранги Андрія Івановича про розірвання шлюбу відкладено на 19.09.16, о 08.30.

Відповідачу Каранзі Андрію Івановичу необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання Шашкеєву Наталію Леонідівну в якості відповідача в цивільній справі за позовом Маєвської Світлани Володимирівни про стягнення орендної плати та розірвання договору оренди, яке відбудеться 12.09.16, о 13.30, у залі судових засідань № 2 (2-й поверх) Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 8, м. Новий Буг, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за письмовими доказами, наданими позивачем.

*  *  *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Сергєєва Олександра Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Миколаївка, вул. Механізаторська, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом Сергєєвої Світлани Валеріївни до Сергєєва Олександра Валерійовича про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 26.09.16, о 09.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Копилова Сергія Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Південна, 50, кв. 39, про дату слухання справи № 2/489/1582/16 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Копилова С. С. про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, яке відбудеться 28.09.16, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Горохову Ганну Миколаївну, Горохову Марію Іванівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, пров. Перемоги, 16, про дату слухання справи № 2/489/1582/16 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Горохової Г. М. про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, яке відбудеться 28.09.16, о 09.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Примову Ларису Олексіївну в судове засідання, що відбудеться 16.09.16, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Торгова, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Циліної Валентини Йосипівни до Примової Л. О., третя особа – Очаківський РС УДМС України в Миколаївській області, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Ковальова Віктора Борисовича в судове засідання в цивільній справі № 486/989716-ц за позовною заявою Ковальової Руслани Григорівни, третя особа – Ковальов Олег Вікторович, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 16.09.16, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі матеріалів.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Яроцького Олександра Сергійовича, Яроцьку Ганну Василівну за позовом Яроцької Галини Анатоліївни про визнання угоди недійсною, на 20.09.16, о 15.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Власова Ігоря Геннадійовича в цивільній справі № 2/488/1197/16 за позовною заявою Власової С. О. до Власова І. Г. про надання дозволу на виїзд за кордон малолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться 09.09.16, о 10.00, у залі судових засідань № 11.

Останнє відоме місце проживання відповідача Власова І. Г.: м. Миколаїв, вул. Артема, 1, кв. 509.

У разі неявки відповідача позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 20.09.16, о 08.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідачів Серняка Володимира Володимировича, Єкушенка Олександра Володимировича в цивільній справі № 486/773/16-ц за позовною заявою ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

*  *  *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Чібісову Людмилу Іванівну, місце реєстрації якої невідоме, у цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Чібісової Л. І., Чібісова В. А. про стягнення заборгованості на 13.09.16, о 13.00, у приміщенні Березанського районного суду, каб. № 3 за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Центральна, 58.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Посашкову Ірину Вікторівну в цивільній справі № 2/488/64/16 за позовом Прокурора Корабельного району м. Миколаєва до ММР, Мірошниченко Н. О., Точиліна В. В., Посашкової І. В. про визнання незаконними та скасування рішень ММР.

Судове засідання відбудеться 31.10.16, о 13.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Посашкової І. В.: м. Миколаїв, вул. Менделєєва, 2б.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Мірошниченко Наталію Олександрівну в цивільній справі № 2/488/64/16 за позовом Прокурора Корабельного району м. Миколаєва до ММР, Мірошниченко Н. О., Точиліна В. В., Посашкової І. В. про визнання незаконними та скасування рішень ММР.

Судове засідання відбудеться 31.10.16, о 13.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Мірошниченко Н. О.: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 14а, кв. 63.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Точиліна Віталія Володимировича в цивільній справі № 2/488/64/16 за позовом Прокурора Корабельного району м. Миколаєва до ММР, Мірошниченко Н. О., Точиліна В. В., Посашкової І. В. про визнання незаконними та скасування рішень ММР.

Судове засідання відбудеться 31.10.16, о 13.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Точиліна В.В.: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 15, кімн. 12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Лєнкауцан Миколу Миколайовича, 09.07.1987 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: с. Калинівка (Кімівка), вул. Молодіжна, 24, Березанського району Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 11.10.16, о 09.30, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду в смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Завадської Олени В’ячеславівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в порядку, передбаченому ст. 224, 225 ЦПК України.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Шустова Павла Олеговича за позовом Дриги Алли Анатоліївни про визнання особи такої, що втратила право користування житловим приміщенням, на 04.10.16, о 08.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Устинової Інги Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 27.09.16, о 08.30.

Відповідачу Устиновій Інзі Миколаївні необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 21.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Слизкої Світлани Аркадіївни до Карапєтова Артура Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 45, про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька призначено на 13.09.16, о 09.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 16.09.16, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Рудника Володимира Анатолійовича в цивільній справі № 486/894/16-ц за позовною заявою Органу опіки та піклування Южноукраїнської МР Миколаївської області в інтересах малолітньої Рудник Є. В. до Рудника В. А., третя особа – Служба у справах дітей Южноукраїнської МР Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Макраснову Раїсу Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Електронна, 56, кв. 22, про дату слухання справи № 2/489/1462/16 за позовом Макраснової Наталії Степанівни до Макраснової Р. І. про визнання права власності в порядку спадкування за законом, яке відбудеться 07.10.16, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання в якості відповідача Александренка Юрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Кругова, 47, у цивільній справі за позовом Александренко Наталі Володимирівни до Александренка Ю. О. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 15.09.16, о 14.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Дідана Едуарда Васильовича за позовом Подимової О. Г. до Дідан Е.В, Дідан О. Є., Дідана Д. Е., третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання біржової угоди дійсною на 14.09.16, о 10.30, у каб. № 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Багмета Андрія Івановича до ФОП Клімової Оксани Володимирівни, третя особа – Донецький обласний центр зайнятості, відкладено на 05.10.16, о 10.30.

Відповідачу ФОП Клімовій Оксані Володимирівні, представнику третьої особи – Донецького обласного центру зайнятості необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 16.09.16, о 08.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Захарченка Дмитра Петровича у цивільній справі № 486/803/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Захарченка Д. П. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Сапона Олега Васильовича до Білогорохова Дмитра Ігоровича про стягнення грошових сум у порядку регресу, призначено на 15.09.16, о 12.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 09.09.16, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Бойка Дмитра Леонідовича у цивільній справі № 486/866/16-ц за позовною заявою Бойко Наталі Олександрівни до Бойка Д. Л. про надання дозволу на оформлення проїзних документів дитини та виїзд до окупованої території.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Вусатюка Ігоря Михайловича в цивільній справі № 468/889/16-ц за позовом Фунт Олени Анатоліївни до Вусатюка І. М. про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири.

Судове засідання відбудеться 14.09.16, о 14.40, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

*  *  *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Горєлова Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новий Городок, вул. Центральна, 63, про дату слухання цивільної справи за позовом Співак Юлії Олександрівни до Горєлова О. В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 15.09.16, о 09.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6824/16-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Беловад Ольги Вікторівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Судовий розгляд призначено на 12.10.16, о 09.25.

Відповідач Беловад Ольга Вікторівна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6736/16-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Удовін Римми Іванівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Судовий розгляд призначено на 12.10.16, о 09.45.

Відповідач Удовін Римма Іванівна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5709/16-ц за позовом Грабченка Андрія Борисовича до Хікматової Аіди Азизівни про визнання батьківства.

Судовий розгляд призначено на 17.10.16, о 12.00.

Відповідач Хікматова Аіда Азизівна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1458/16-ц за позовом Білохатюк Любові Петрівни до Овсієнко Тетяни Зіновіївни про визнання права власності за набувальною давністю.

Судовий розгляд призначено на 11.10.16, о 17.00.

Відповідач Якимовська Любов Миколаївна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6378/16-ц за позовом Глядченко Вікторії В’ячеславівни до Смеричевського Дмитра Дмитровича про визнання права власності на частку нерухомого майна за набувальною давністю.

Судовий розгляд призначено на 06.10.16, о 15.00.

Відповідач Смеричевський Дмитро Дмитрович викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7219/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бурлакової Галини Семенівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 12.10.16, о 16.50.

Відповідач Бурлакова Галина Семенівна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6825/16-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Власника Віктора Григоровича про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Судовий розгляд призначено на 12.10.16, о 09.20.

Відповідач Власник Віктор Григорович викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6831/16-ц за позовом ПАТ   «Миколаївобленерго» до Гетьман Анжели Михайлівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Судовий розгляд призначено на 12.10.16, о 09.15.

Відповідач Гетьман Анжела Михайлівна викликається в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. № 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тищенка Юрія Михайловича про стягнення заборгованості відкладено на 13.09.16, о 08.40.

Відповідачу Тищенку Юрію Михайловичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий