Виклики до суду від 1 вересня

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача

Різниченка Максима Івановича в цивільній справі № 468/753/16-ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Різниченка Максима Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.10.16, о 08.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

*  *  *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Слизкої Світлани Аркадіївни до Карапєтова Артура Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 45, про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, призначено на 02.09.16, о 09.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Терпіляка Михайла Григоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Мирне, вул. Миру, 16, про дату слухання цивільної справи за позовом Котовського Я. С. до Терпіляка М. Г. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 21.09.16, о 13.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідача Бондарука Костянтина Миколайовича у цивільній справі № 2/488/1121/16 за позовом Бондарук Л. М. до Бондарука К. М. про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням шляхом виселення.

Судове засідання відбудеться 14.09.16, о 14.30, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Бондарука К. М.: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 7, кімн. 325.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання в якості відповідача Соколова Володимира Миколайовича на 19.09.16, о 13.00, у цивільній справі провадження № 2/489/1056/16 за позовом Кузьменко Євгенії Вадимівни до Соколова В. М. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання Царука Сергія Васильовича в якості відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.09.16, об 11.00, у залі судових засідань № 2 (другий поверх) Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 8, м. Новий Буг, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за письмовими доказами, наданими позивачем.

*  *  *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання Крапівіну Наталію Василівну в якості відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.09.16, о 13.00, у залі судових засідань № 2 (другий поверх) Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 8, м. Новий Буг, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за письмовими доказами, наданими позивачем.

*  *  *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Іщенка Віктора Леонідовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Бондарівка, вул. Садова, 46, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іщенка Віктора Леонідовича про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 08.09.16, о 13.00, у приміщені Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ністорука Сергія Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Варюшине, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ністорука Сергія Михайловича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.09.16, об 11.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Семченко Людмилу Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Варюшине, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Семченко Людмили Володимирівни, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.09.16, о 13.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання в якості відповідача Бовду Тетяну Юріївну в цивільній справі № 488/2492/16-ц провадження № 2/488/1451/2016р. за позовною заявою Фабрики В. І. до Бовди Т. Ю. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 04.10.16, о 09.00, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Бовди Т. Ю.: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12а, кв. 87.

Явка відповідача обов’язкова, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання в якості відповідача Сокола Михайла Миколайовича у цивільній справі № 2/487/2011/16 за позовом Мурадьян К. В. до Сокола М. М. про розірвання шлюбу на 01.09.16, о 10.15, у каб. № 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Зінченка Леоніда Юрійовича на 26.09.16, о 09.30, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зінченка Л. Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Волченко Ганну Олександрівну на 07.10.16, о 10.00, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Волченко Г. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Делі (Єрмолаєву) Надію Петрівну на 26.09.16, о 09.00, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Делі (Єрмолаєвої) Н.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Красіна Дмитра Вікторовича на 27.09.16, о 09.00, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області в цивільній справі за позовом Митроги Анни Станіславівни до Красіна Д. В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог – служба у справах дітей Казанківської РДА Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає в судове засідання в якості відповідачів Яблуновську Наталю Василівну, Яблуновського Євгенія Анатолійовича у цивільній справі № 2/488/586/16 за позовом ВК ММР до Яблуновської Н. В. та ін. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12.10.16, о 09.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів Яблуновської Н. В., Яблуновського Є. А.: м. Миколаїв, вул. Артема, 1б, кімн. 150.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає в судове засідання відповідача Зайця Сергія Олександровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зайця С. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором на 04.10.16, о 14.00, у каб. № 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Чурікова Дмитра Ігоровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Театральна (Васляєва), 51/1, кв. 75, про дату слухання справи № 2/489/1954/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чурікова Д. І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.09.16, о 13.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Дідана Дмитра Едуардовича за позовом Подимової О. Г. до Дідан Е.В., Дідан О.Є., Дідана Д. Е., третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання біржової угоди дійсною на 14.09.16, о 10.30, у каб. № 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Шатохіна Івана Михайловича на 06.10.16, о 08.30, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шатохіна І. М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання в якості відповідача Трипольського Віталія Олександровича на 26.09.16, о 09.40, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області у цивільній справі за позовом Трипольської Катерини Олександрівни до Трипольського В.О. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

*  *  *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 13.09.16, о 08.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Колбаснікова Сергія Вікторовича у цивільній справі за позовною заявою Колбаснікової Ольги Юріївни до Колбаснікова С. В. про стягнення аліментів на утримання дітей та одного з подружжя.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

*  *  *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Спіріної Світлани Петрівни до Дунаєвської Юлії Василівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр-т. Леніна, 87, кв. 17, про позбавлення батьківських прав, призначено на 22.09.16, о 09.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

*  *  *

Заводський районний суд м. Миколаєва  викликає в судове засідання  в якості  відповідачів Токаренко М.М., Токарен-ко Г.М., Токаренко Т.М.  у цивільній справі № 2/487/2131/16 за позовом Максимова Віктора Олександровича про визнання права власності за набувальною давністю  на 08.09.16, о 13.30, у каб. № 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по  вул.  Радісній, 3 .

Після публікації оголошення  відповідачі вважаються  повідомленими  про час і місце  розгляду справи, і в разі  неявки  позов може бути розглянуто за їх відсутності.  

Добавить комментарий