Виклики до суду від 11 серпня

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/4131/16-ц за позовом

Москаленко Надії Петрівни до Москаленка Олександра Олександровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 07.09.16, о 10.00.

Відповідачу Москаленку Олександру Олександровичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду
м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв,
вул. Декабристів, 41/12 (каб. 19).

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Гаврилову Вікторію Вікторівну у цивільній справі № 468/613/16-ц за позовом ПАТ «Універсал банк» до Гаврилової В. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 08.09.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка,
вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Костенка Юрія Юрійовича на 20.09.16, о 15.40, у цивільній справі провадження № 2/489/1696/16 за позовом Костенко Марії Антонівни до Костенка Ю. Ю. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Позднєву Тетяну Петрівну у цивільній справі за позовом Кошель Оксани Володимирівни до Позднєвої Т. П., третьої особи – Товарної біржа «Нерухомість центр», Кошель Віктора Анатолійовича, про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 17.08.16, о 14.00, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лах Олену Ярославівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Поділля, про дату слухання цивільної справи за позовом Лаха Євгена Петровича до Лах Олени Ярославівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 16.08.16, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Лазарєву Анастасію Вікторівну, Матвєєва Володимира Опанасовича у цивільній справі № 488/6483/14-ц за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва про визнання незаконними та скасування рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 25.08.16, о 10.00, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Лазерєвої А. В.: м. Миколаїв,
вул. Велика Морська, 82, кв. 12.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Матвєєва В. О.: м. Миколаїв,
вул. Спаська, 50, кв. 41.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Погорєлову Надію Василіву у цивільній справі № 488/403/16-ц за позовом керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 2 про скасування рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку та її витребування.

Судове засідання відбудеться 25.08.16, о 10.30, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Погорєлової Н. В.: м. Миколаїв, вул. Садова, 7.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5480/16-ц за позовом Єфремова Сергія Валентиновича до Понкратьєвої Віри Валентинівни про визнання права власності.

Судовий розгляд призначено на 09.08.16, о 17.00.

Відповідач Понкратьєва Віра Василівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Щербатову Ольгу Дмитрівну у судове засідання, що відбудеться 19.09.16, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Заєць Лариси Дмитрівни до Ємельянової Олени Дмитрівни та Щербатової Ольги Дмитрівни про визнання права власності в порядку спадкування за законом.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Назаренко Олену Валеріївну, Яновську Анастасію Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район. с. Лимани, вул. Фрунзе, 13, про те, що 22.09.16, о 9.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Назаренко Ганни Миколаївни до Назаренко О. В., Яновської А. С., третя особа – служба у справах дітей Жовтневої РДА Миколаївської області, про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим будинком за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район. с. Лимани,
вул. Фрунзе, 13

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідачів без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини своєї неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області, який розташований у м. Миколаєві, вул. Ольшанців, 77, викликає у судове засідання, яке відбудеться 08.09.16, о 10.00, в якості відповідачів Нефедьєву Олену Олександрівну та неповнолітнього Нефедьєва Олександра Андрійовича у цивільній справі за позовом Ільїної Надії Борисівни до Нефедьєвої О. О., Нефедьєва О. А. про визнання осіб такими, які втратили право користування житлом.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності та без урахування їх думки.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Лейзеровича Семена Михайловича у цивільній справі за позовом Вергуна Олександра Івановича до Жданової Аліси Мотьєвни та Лейзеровича Семена Михайловича про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 18.08.16, о 9.00, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Насірова Ельнура Гюльоглан огли, місце реєстрації якого невідоме, у цивільній справі за позовом Гелевер Ганни Валеріївни до Насірова Е. Г. про розірвання шлюбу на 23.08.16, о 9.20, у приміщенні Березанського районного суду, каб. № 3, за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Центральна, 58.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Яроцького Олександра Сергійовича, Яроцьку Ганну Василівну за позовом Яроцької Галини Анатоліївни про виселення з квартири без надання іншого житлового приміщення на 05.09.16, о 13.00, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Хасанова Марата на 14.09.16, о 8.50, у цивільній справі провадження № 2/489/2077/16 за позовом Костенко Світлани Олександрівни до Хасанова Марата про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6227/16-ц стосовно заяви Лудзенського районного суду Латвійської Республіки про визнання та надання дозволу на виконання на території України вироку суду Лудзенського районного суду Латвійської Республіки про стягнення заявленої компенсації з Лактоши Олега.

Судовий розгляд призначено на 22.08.16, о 14.00.

Лактоша Олег викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Павленко Наталію Михайлівну, Павленко Валентину Михайлівну на 03.10.16, об 11.20, у цивільній справі провадження № 2/489/2105/16 за позовом Чумаченко Ніни Михайлівни до Павленко В. М. про припинення права власності на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Василенка Геннадія Юрійовича у цивільній справі № 488/5098/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Василенка Г. Ю. про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 30.08.16,
о 15.00, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Василенка Г. Ю.: м. Миколаїв,
вул. Райдужна, 63, кв. 210.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Гребеника Романа Миколайовича у цивільній справі № 2/487/821/16 за позовом Недопаки В. Ф., Недопаки Ф. І., Дуки В. В. про визначення ідеальних часток у спільній сумісній власності та інш. на 25.08.16, о 13.00, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Письменну Світлану Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Одеська, 2, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Письменної Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 09.09.16, о 9.15, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Савчук Ріту Федорівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Піщаний Брід, вул. Леніна, 46, про дату слухання цивільної справи за позовом Савчука Олександра Вікторовича до Савчук Ріти Федорівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 09.09.16, о 9.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шишигіна Володимира Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Урсулівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шишигіна Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 09.09.16, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7131/16-ц за позовом Лобецької Юлії Миколаївни до Лобецького Руслана Олексійовича про надання дозволу про виїзд за кордон без згоди батька.

Судовий розгляд призначено на 22.08.16, о 17.20.

Відповідач Лобецький Руслан Олексійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Добавить комментарий