Виклики до суду від 4 серпня

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача

Горильчаного Сергія Дмитровича у цивільній справі за позовом Філіппової (Горильчаної) Ірини Петрівни до Горильчаного С. Д. про розірвання шлюбу на 16.08.16, о 8.30, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ткачука Анатолія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 173, про дату слухання цивільної справи за позовом Ткачук Валентини Вікторівни до Ткачука Анатолія Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 19.08.16, о 9.40, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ксьондзова Ігоря Олеговича у цивільній справі № 2/488/1233/16 за позовом Ксьондзова О. Е. до Ксьондзова І. О. та інш. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12.09.16, о 13.30, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Ксьондзова І. О.: м. Миколаїв, вул. Глинки, 2а, кв. 39.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ксьондзова Дмитра Олеговича у цивільній справі № 2/488/1233/16 за позовом Ксьондзова О. Е. до Ксьондзова І. О. та інш. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12.09.16, о 13.30, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Ксьондзова Д. О.: м. Миколаїв, вул. Глинки, 2а, кв. 39.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Компаниця Івана Сергійовича у цивільній справі № 468/742/16-ц за позовом Харенко Лариси Євгенівни до Компаниця І. С. про визнання договору купівлі продажу житлового будинку недійсним.

Судове засідання відбудеться 15.08.16, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шашкеєву Наталію Леонідівну за позовом Канич Наталії Анатоліївни про дострокове розірвання договору оренди землі на 15.09.16, о 13.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання, в якості відповідача Ніколаєнко Наталю В’ячеславівну, остання відома адреса: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Піщана, 46,у цивільній справі № 482/474/16-цза позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ніколаєнко Н. В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.08.16, о 9.30, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Балачан Віктор Володимирович, 01.05.1966 р. нар., останнє місце проживання: вул. Кутвицького, 48, м. Вознесенськ Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Балачана В. В. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.08.16, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянутоза його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Доценко Валерій Анатолійович, 31.03.1987 р. нар., останнє місце проживання: вул. Леніна, 233, с. Таборівка, Вознесенський район Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Доценко В. А. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.08.16, о 9.40, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Биліцької Ірини Іванівни до Биліцького Дмитра Геннадійовича про розірвання шлюбу призначено на 14.09.16, о 9.50.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Готовцева Михайла Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Михайлівка, вул. Соборна, 51, про дату слухання цивільної справи № 472/595/16-ц за позовом Гавриленко Алли Миколаївни до Готовцева М. В. про стягнення аліментів, яке відбудеться 15.09.16, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5957/16-ц за позовом Азарової Зої Іванівни до Смоли Володимира Микитовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судовий розгляд призначено на 22.08.16, об 11.30.

Відповідач Смола Володимир Микитович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Яно Надію Михайлівну, останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Космонавта Волкова, 24, у цивільній справі № 2/488/2251/16-ц за позовом Скорик Євгенії Петрівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 05.08.16, о 10.30, у залі засідань суду № 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Гренюка Руслана Анатолійовича на 11.08.16, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Центральна, 50, у цивільній справі за позовною заявою Гренюк Людмили Леонідівни до Гренюка Р. А. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Дернового Анатолія Миколайовича, Дернову Марію Михайлівну за позовом Олехновича Вадима Миколайовича про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 31.08.16, об 11.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Шевченко Олени Вікторівни до Кунс Філіпа про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій сумі відкладено на 09.09.16, о 8.30.

Відповідачу Кунс Філіпу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1523/16-ц за позовом Ягжової Ірини Вікторівни до Яценьо Ігоря Геннадійовича про визнання права власності в порядку спадкування та витребування майна.

Судовий розгляд призначено на 18.08.16, о 14.30.

Відповідач Яценьо Ігор Геннадійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання на 22.08.16, о 12.30, в якості відповідача Подоліча Віталія Володимировича у цивільній справі провадження № 2/489/2061/16 за позовом Масоновця Олексія Анатолійовича до Подоліча В. В. про визнання батьківства.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 15.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Волоха Володимира Сергійовича у цивільній справі № 488/2197/16-ц за позовом Кушнір Олени Ігорівни про визнання особи такою, яка втратила право на користування житловим приміщенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин.

Судове засідання відбудеться 01.09.16, о 9.30, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Радянської Армії, 2, кв. 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Горбунову Марію Владиславівну у цивільній справі за позовом Горбунова Владислава В’ячеславовича до Горбунової М. В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Останнє місце проживання відповідача: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 126/2, кв. 78; місце реєстрації відповідача: Миколаївська область, Жовтневий район. с. Мішково-Погорілове, вул. Чапаєва, 76.

Розгляд справи призначено на 13.09.16, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Чертенкову (Борисенко) Катерину Юріївну на 20.09.16, о 10.15, у цивільній справі провадження № 2/489/1961/16 за позовом Хан Катерини Володимирівни до Борисенка Сергія Юрійовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий