Виклики до суду від 21 липня

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача

Костенка Юрія Юрійовича на 04.08.16, о 13.00, у цивільній справі провадження № 2/489/1696/16 за позовом Костенко Марії Антонівни до Костенка Ю. Ю. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Глініну Олену Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якоі: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 6а, кв. 1, продату слухання справи № 2/489/1050/16 за позовом ПАП КБ «ПриватБанк» до Глініної О. А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05.09.16, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Маркова Ігоря Олексійовича до Терьохіної Лілії Григорівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 31.08.16, о 12.00.

Відповідачу Терьохіній Лілії Григорівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 45, кв. 5, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 10).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Маркова Ігоря Олексійовича до Терьохіної Лілії Григорівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 31.08.16, о 12.00.

Відповідачу Терьохіній Олександрі Валентинівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 45, кв. 5, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 10).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Татарчука В’ячеслава Олександровича, який проживає за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Жовтневої Революції, 1, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/1821/16 за позовом Стоянової О. І. до Татарчука В. О. про розірвання шлюбу призначено на 26.07.16, о 8.45.

На вказану дату у призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Австрійського Сергія Володимировича у судове засідання у цивільній справі № 486/422/16-ц за позовною заявою Австрійської Севастьяни Олександрівни, третя особа – Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

Засідання відбудеться 28.07.16, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Чердакчі Тетяну Вікторівну на 22.07.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Центральна, 50, у цивільній справі за позовною заявою Чердакчі Мустафи Аметовича про розірвання шлюбу, заінтересована особа – Чердакчі Тетяна Вікторівна.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Тимошенко Наталі Андріївни до Онищенка Олександра Івановича, Онищенка Ігоря Олександровича, Онищенка Андрія Олександровича про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним та визнання права власності відкладено на 30.08.16, о 16.30.

Відповідачам Онищенку Олександру Івановичу, Онищенку Ігорю Олександровичу, Онищенку Андрію Олександровичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 21.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Безкровного Олега Володимировича, 05.07.1980 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Кобзарці, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Мета Банк» до Безкровного О. В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 25.07.16, о 10.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Кравченко Наталю Петрівну у цивільній справі № 488/1128/16-ц провадження № 2/488/1047/2016 р. за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравченко Н. П. про стягнення боргу

Судове засідання відбудеться 03.08.16, об 11.25, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання Кравченко Н. П.: м. Миколаїв, вул. Артема, 38б, кв. 37.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Каплінського Дмитра Валерійовича, який проживає за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Шолома Алейхема, 34, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/1821/16 за позовом Каплінської М. В. до Каплінського Д. В. про розірвання шлюбу призначено на 27.07.16, о 8.45.

На вказану дату у призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

* * *

Згідно з п. 9 ст. 74 ЦПК України Новоодеський районний суд Миколаївської області, який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 190, викликає у судове засідання в якості відповідача Кордакова Володимира Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новопетрівське, вул. Жовтнева, 115д, кв. 5,у цивільної справи за позовом Кордакової Анастасії Валентинівни до Кордакова В. О. про розірвання шлюбу .

Судове засідання відбудеться 29.07.16, о 10.00, у залі судових засідань.

У разі неявки відповідача справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Макарова Олена Вікторівна, 13.03.1975 р. нар., Пінчук Олена Сергіївна, 21.08.1995 р. нар., викликаються у судове засідання в якості відповідачів у цивільній справі за позовом Макарова Олександра Віталійовича до Макарової О. В., Пінчук О. С. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Розгляд цивільної справи відбудеться 05.08.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Незалежності, 103.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Філіпюк Руслана Васильовича, 12.11.1975 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Зелений Яр, про дату слухання цивільної справи за позовом Філіпюк І. М. до Філіпюк Р. В. про розірвання шлюбу, яка відбудеться 26.07.16, о 10.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Дума Володимира Олександровича, Дума Аллу Дмитрівну, Савіну Світлану Олександрівну, Савіна Анатолія Володимировича, Дума Володимира Володимировича, Дума Валентину Володимирівну у судове засідання у цивільній справі № 486/743/16-ц за позовною заявою Петрушкової Олени Геннадіївни, Петрушкова Андрія Сергійовича, Петрушкова Сергія Сергійовича про визнання договору міни квартири дійсним та визнання права спільної власності на придбане житло.

Засідання відбудеться 02.09.16, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за їх відсутності, на підставі наявних у справі даних чи доказів буде винесено заочне рішення.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Керімову (Кулькову) Тетяну Вікторівну у цивільній справі за позовом Кулькова Олександра Володимировича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на 21.07.16, о 10.00.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Юзвак Оксану Миколаївну, 22.06.1984 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Мічуріна, 7, про дату слухання цивільної справи за позовом Юзвак В. І. до Юзвак О. М. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дітей, яке відбудеться 25 .07.16, о 10 .30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Семенюка Антона Олеговича, 20.06.1989 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Заводська, 13, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Семенюка А. О. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 26.07.16, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Згідно зі ст. 74 п. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Борисова Руслана Емзаровича у цивільній справі № 2/488/1204/16 за позовною заявою Борисової А. С. до Борисова Р. Е. про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 17.08.16, о 9.30, у залі судових засідань № 11.

Останнє відоме місце проживання відповідача Борисова Р. Е.: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 320, кв. 54.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шахміну Любов Олександрівну у судове засідання, що відбудеться 09.08.16, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Торгова, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Ткаченко Ольги Михайлівни до Шахміної Любові Олександрівни про стягнення боргу за договором позики.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шахміну Любов Олександрівну у судове засідання, що відбудеться 09.08.16, о 10.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Торгова, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Рижкова Анатолія Семеновича до Шахміної Любові Олександрівни про стягнення боргу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6275/16-ц за позовом Шрам Анастасії Андріївни до Шрама Олексія Сергійовича про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд призначено на 29.07.16, о 9.20.

Відповідач Шрам Олексій Сергійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11) з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Маринича Євгена Ігоровича за позовом Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ) про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування на 19.08.16, о 8.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, вул. Ярослава Мудрого, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 12.09.16, о 8.20, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості третьої особи Мурогіна Євгена Анатолійовича у цивільній справі № 486/2074/15-ц за позовною заявою Мурогіної Ольги Павлівни до Мурогіна Анатолія Анатолійовича, третя особа: Мурогін Євген Анатолійович, про визначення порядку користування житловим приміщенням.

У разі неявки третьої особи справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Луценко О.В. у цивільній справі за позовом Рохман О. М. про визнання права власності на 04.08.16, о 9.00, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Рішення

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 19.07.16 судом було винесено рішення у цивільній справі № 2/477/614/16 за позовом Баклан Алли Михайлівни до Миколюка Ігоря Вадимовича про визнання особи такою, яка втратила право на житло.

Добавить комментарий