Виклики до суду від 14 липня

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів

Костенко Надію Василівну, 13.08.1963 р. нар., Костенка Олександра Миколайовича, 09.01.1961 р. нар., Костенко Катерину Олександрівну, 31.05.1986 р. нар., Костенка Андрія Олександровича, 08.04.1990 р. нар., Костенко Олександра Олександровича, 03.11.1991 р. нар., останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Степове, вул. Орджонікідзе, 43, та Костенко Марину Олександрівну, 18.07.1984 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Водопровідна, 19/1, про дату слухання цивільної справи за позовом Погорєлової Л. Є. до Степівської сільської ради Миколаївського району, Миколаївської області, Костенко Н. В., Костенка О. М., Костенко К. О., Костенка А. О., Костенка О. О. про визнання договору дійсним та права власності на квартиру в порядку спадкування, яке відбудеться 17.08.16, о 10.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Запорожченко Тамару Олександрівну, Запоржченко Ольгу Федорівну, Запорожченко Катерину Федорівну у судове засідання, яке відбудеться 04.08.16, об 11.30, у справі провадження № 2/489/1042/16 за позовом Виконавчого комітету Миколаївської міської ради до Запорожченко Т. О. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Дзюбенко Людмилу Федорівну у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Дзюбенко Л. Ф. про стягнення боргу за недораховану електроенергію на 18.07.16, о 9.00, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мельник Ольгу Григорівну у цивільній справі за позовом Мельника Василя Дмитровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 09.08.16, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13, другий поверх.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Стахова Андрія Андрійовича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Куйбишеве, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 21.07.16, об 11.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Гречко Ганну Вікторівну на 17.08.16, о 9.10, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Центральна, 50, у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гречко Ганни Вікторівни про стягнення заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Вакар Інесу Юріївну у цивільній справі № 2/487/1509/16 за позовом Солобуто Євгена Степановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 19.07.16, об 11.00, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Василенка Руслана Юрійовича у цивільній справі № 488/2325/16-ц провадження № 2/488/1404/16 за позовом Кривової Юлії Романівни до Василенка Р. Ю. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 27.09.16, о 9.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Василенка Р. Ю.: м. Миколаїв, вул. Ленінградська, 5б, кв. 36.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.07.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Бойка Олександра Сергійовича у цивільній справі № 486/622/16-ц за позовною заявою Бринька Василя Михайловича до Бойка Олександра Сергійовича про втрату права на користування житлом.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.07.16, о 8.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Трушика Сергія Анатолійовича у цивільній справі № 486/383/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Трушика С. А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Висоцьку Аллу Михайлівну, останнє місце мешкання якої: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 15, кв. 225, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Висоцької А. М. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 22.08.16, об 11.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Майстренко Тетяну Володимирівну, останнє місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Казарського, 5б, кв. 3, у справі за позовом ПАТ БК «ПриватБанк» до Майстренко Т. В. про стягнення заборогованості.

Слухання справи відбудеться 22.08.16, о 10.25, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Майора Віктора Петровича, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Кобера, буд.41, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майора В. П. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 22.08.16, о 10.30. за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Возну Тетяну Олександрівну, 24.11.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Центральна, 46, кв.1, про дату слухання цивільної справи за позовом Возного Г. В. до Возної Т. О. про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 20.07.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Байло Ольгу Олексіївну, яка мешкає за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, пров. Різдвяний, 2а, що судовий розгляд у цивільній справі № провадження 2/484/1776/16 за позовом Кізокян Тетяни Тимофіївни до Байло Ольги Олексіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування жилим приміщенням, відкладено на 26.07.16, о 9.30.

На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Цмикайла Андрія Станіславовича на 15.07.16, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Центральна 50, у цивільній справі за позовною заявою Цмикайло Альони Анатоліївни до Цмикайла А. С. про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування оголошення.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кимберську Тетяну Леонідівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Райдолина, вул. Довга, 10, про дату слухання цивільної справи № 472/497/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кимберської Т. Л. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 12.09.16, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Жорж Жанну Віталіївну у цивільній справі за позовом Філіппова Сергія Христофоровича до Жорж Олени Олександрівни, Жорж Жанни Віталіївни, яка діє від імені та в інтересах малолітніх дітей Жорж Володимира Володимировича, Жорж Олександра Віталійовича, про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, на 19.07.16, об 11.00, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.07.16, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Манжос Наталю Василівну у цивільній справі № 486/609/16-ц за позовною заявою Габенка Сергія Івановича, Габенко Любові Олексіївни, Олефіренко Світлани Сергіївни до Манжос Н. В. про визнання особи такою, яка втратила право на користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Андропова Михайла Гавриловича у цивільній справі № 488/1982/16-ц провадження № 2/488/1293/2016 р. за позовною заявою Дорошенко О. С., Бакларь Т. О. до Андропова М. Г. про визнання угоди дійсною.

Судове засідання відбудеться 04.08.16, об 11.20, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Андропова М. Г.: м. Миколаїв, пров. 1-й Братський, 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Забєліну Я.С., останнє відоме місце реєстрації якої: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 68, кв. 87, що у цивільній справі № 480/1645/16-ц за позовом Халілова А. М. до Забєліної Я. С. про розірвання шлюбу оголошено перерву до 18.07.16, о 9.30, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Курильчук Олег Леонідович, 03.12.1971 р. нар., Христосов Сергій Васильович, 28.02.1960 р. нар., Шкарлет Сергій Анатолійович, 05.05.1963 р. нар. викликаються у судове засідання в якості відповідачів у цивільній справі № 474/390/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Курильчука О. Л., Христосова С. В., Шкарлета С. А. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд цивільної справи відбудеться 15.07.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Маяковського (Незалежності), 103.

Явка відповідачаів обов’язкова.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх обгрунтування.

У разі неявки до суду відповідачі повинні повідомити суд про причини своєї неявки, інакше справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9577/15-ц за позовом Дріга Володимира Петровича до Дріго Ольги Миколаївни про усунення перешкод у здійсненні права користування майном.

Судовий розгляд призначено на 02.08.16. о 10.00.

Відповідач Дріго Олександр Володимирович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

One Comment on “Виклики до суду від 14 липня”

Оставить комментарий на Людмила Cancel reply