Професійна реабілітація

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» визначено, що «професійна реабілітація – це система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням». Професійна реабілітація має на меті забезпечити конкурентоспроможність інвалідів на ринку праці, їх працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання із заходами соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. Під час проведення заходів з соціальної та психологічної реабілітації організовуються відповідні тестування, індивідуальні консультації психологів та соціальних працівників, тренінгові заняття з розвитку навичок спілкування, саморегуляції, мотивації до навчання та працевлаштування, налаштування на досягнення успіху. Медичний супровід у закладах професійної реабілітації здійснюють лікарі в залежності від нозологічної групи. З метою стабілізації або підвищення реабілітаційного потенціалу інваліда застосовуються методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури та спорту, бальнеолікування, гідрокінезотерапії, масажу, танцювально-рухової терапії, ароматерапії.

В Україні діє мережа закладів професійної реабілітації інвалідів.

Провідним закладом у здійсненні завдань професійної реабілітації інвалідів є державна соціальна установа – Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України. (Київська область, Вишгородський район, смт Лютіж). Центр здійснює професійну підготовку за 10-ма робітничими професіями.

Зокрема особи з повною загальною середньою освітою за п’ять місяців можуть здобути такі досить популярні та затребувані сьогодні спеціальності, як «оператор комп’ютерного набору» та «секретар керівника», опанувати секрети майстерності за спеціальностями: «перукар», «бджоляр», «слюсар з ремонту автомобілів», «взуттьовик з ремонту взуття», «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Маючи повну чи базову середню освіту та провчившись 10 місяців, слухачі здобувають спеціальності – «соціальний робітник», «вишивальниця», «швачка».

Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та навчання, соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу в Центрі здійснюються для інвалідів безоплатно за рахунок коштів державного бюджету.

Вінницький міжрегіональний Центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 135а) здійснює професійну підготовку за 16 професіями: «манікюрниця», «продавець продовольчих товарів», «оператор комп’ютерного набору», «взуттьовик з ремонту взуття», «оператор котельні», «конторський службовець», «швачка», «лицювальник-плиточник», «перукар-модельєр», «флорист-озеленювач», «бармен», «буфетчик», «кондитер», «маляр-штукатур», «взуттьовик з індивідуального пошиву взуття», «касир банку», «кравець»,  робітничими професіями.

До Центрів приймаються громадяни України із числа повнолітніх інвалідів І-ІІІ груп, які постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують професійної реабілітації, не мають протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрах. Особи, які бажають навчатися в Центрах, повинні мати документ державного зразка про повну чи базову середню освіту або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями.

Обмеженням в прийомі на навчання осіб з інвалідністю є медичні і вікові показники, а також вимоги щодо професійної придатності. Протипоказаннями для прийому до Центрів є стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади, які унеможливлюють навчання.

Згідно з Порядком надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 80, органи соціального захисту населення направляють інвалідів для проходження професійного навчання до Центрів професійної реабілітації інвалідів.

В області направленням до Центрів займається департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за поданням місцевих управлінь соціального захисту населення.

Вибір професії залежить від бажання інваліда, його інтересів, здібностей та стану здоров’я. Перед тим, як обирати професію та навчальний заклад, необхідно заздалегідь отримати медичну консультацію щодо можливості навчатися та працювати за обраною спеціальністю. Тільки лікарі можуть кваліфіковано надати заключний висновок щодо професійної придатності, про що робиться відповідний запис в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, яку видає МСЕК.

Пакет документів, який необхідно подати до управління соціального захисту населення, повинен містити заяву на ім’я директора Центру встановленого зразка, документ про освіту, медичну довідку форма 086-у, виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки, копії довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, індивідуальної програми реабілітації, паспорта, а також дві фотокартки, картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим центром зайнятості, гарантійний лист про працевлаштування (якщо такий є).

За роз’ясненнями необхідно звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Сторінку підготовлено Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Добавить комментарий