Виклики до суду від 2 червня

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/3459/16-ц за позовом

Гіщук Людмили Георгіївни до Адігамової Христини Євгенівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 05.09.16, об 11.30.

Відповідачу Адігамовій Христині Євгенівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 19).

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Торговецького Михайла Леонідовича, Торговецьку Сільву Соломонівну, Торговецького Леоніда Іссаковича, Зібарева Олексія Вікторовича на 20.06.16, о 9.30, у цивільній справі провадження № 2/489/1233/16 за позовом Зібарєвої Валентини Яківни до Торговецького М. Л., Торговецької С. С., Торговецького Л. І., Зібарева О. В. про встановлення факту родинних відносин, визнання договору купівлі-продажу дійсним, визнання майна спільним сумісним майном подружжя та визнання права власності на частку у спільному сумісному майні подружжя.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Осадченко О. О. про стягнення заборгованості відкладено на 10.06.16, о 8.30.

Відповідачу Осадченко Ользі Олександрівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стрельчук Н. В. про стягнення заборгованості відкладено на 13.06.16, о 8.30.

Відповідачу Стрельчук Наталі Володимирівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Бабюка Дмитра Андрійовича у цивільній справі № 488/1333/16-ц, провадження № 2/488/1097/2016 р за позовною заявою Бакунова Олександра Петровича до Бабюка Д. А., СТДВ «Глобус» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться 13.06.16, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Бабюка Д. А.: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 7, кв. 7.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Кухарука Євгена Івановича у справі за позовом Федорчак Людмили Дмитрівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15, другий поверх.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ярощука Олега Петровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новосвітлівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Ярощука О. П. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.07.16, о 940, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 14.06.16, о 12.30, в якості відповідача М’ячину Людмилу Вікторівну у цивільній справі № 2/489/1550/16 за позовом ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до М’ячиної Л.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 15.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Щирбу Олену Вікторівну у судове засідання у цивільній справі за позовом Сандуляк Олени Вікторівни до Щирби О. В. та Березанської селищної ради про визнання права власності на 09.06.16, о 13.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шуляковського Анатолія Олександровича на 13.06.16, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Баштанської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Казанківської центральної районної лікарні до Шуляковського А. О. про стягнення витрат на стаціонарне лікування потерпілого від кримінального правопорушення у сумі 1563 грн.09 коп.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гевко Олену Михайліву по цивільним справам № 488/402/16-ц та № 488/404/16-ц за позовом керівника Миколаївської місцевої прокуратури № 2 про скасування рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку.

Судове засідання у справі № 488/404/16-цвідбудеться 17.06.16, о 10.30, у залі засідань суду № 8.

Судове засідання у справі № 488/402/16-цвідбудеться 20.06.16, об 11.00, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Гевко О. М.: м. Миколаїв, вул. Степова, 11.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє відповідача Фадєєва Дмитра Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. 1-й Бульварний, 20, про дату слухання справи № 2/489/1152/16 за позовом Фадєєвої Тетяни Сергіївни до Фадєєва Д. В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 15.06.16, о 9.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Кристю (Непомнющего) Олександра Володимировича за позовом Непомнющої Наталі Миколаївни про стягнення аліментів на 14.07.16, о 10.00, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3 .

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Василєва Юрія Леонідовича, за позовом Яценко Ніні Іванівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 12.07.16, о 13.00, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3 .

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача(ів) Сіотку Ірину Вікторівну за позовом Цуркан Надії Олександрівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 13.07.16, о 9.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3 .

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/3802/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Прояєвої Ольги Михайлівни про звернення стягнення.

Судовий розгляд призначено на 13.06.16, о 10.50.

Відповідач Прояєва Ольга Михайлівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Приблагіна Віктора Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Радсад, вул. Радянська, 17, про дату слухання цивільної справи № 480/1351/16-ц за позовом Приблагіної Ольги Богданівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 21.06.16, о 15.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Щербину Руслана Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Ставки, вул. Леніна, 98, про дату слухання цивільної справи за позовом Щербини Ольги Миколаївни до Щербини Р. О. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14.06.16, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Байдюка Максима Петровича у судове засідання у цивільній справі № 486/555/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Байдюка М. П. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 10.06.16, о 10.00, у приміщенні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутнсті на підставі наявних матеріалів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Молдована Євгенія Івановича, 29.11.1989 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: с. Павлівка Снігурівського району Миколаївської області, вул. Горького, 50, про дату слухання цивільної справи за позовом Андрющенко О. С. до Молдована Є. І. про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 06.06.16, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5067/16-ц за позовом органу опіки та піклування виконавчого комітету Миколаївської міської ради до Єфімової Лариси Анатоліївни про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судовий розгляд призначено на 13.06.16, о 15.00.

Відповідач Єфімов Валерій Миколайович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Ворону Якова Ільковича та Ворону Олега Яковича, останнє відоме місце проживання яких: вул. 8-ї ВДД, 1/2, м. Первомайськ Миколаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній справі № 484/5676/15-ц, провадження № 2/484/839/16 за позовом Служенко Зінаїди Іванівни, Базік Ольги Іванівни до Первомайської міської ради, Ворони Я. І., Ворони О. Я. про визнання права власності на земельну ділянку відкладено на 06.06.16, о 10.00.

На призначений час відповідачам слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за їх відсутності, на підставі наявних у справі доказів буде винесене заочне рішення.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Яфизова Юрія Юрійовича у цивільній справі № 488/3703/15-ц, провадження № 2/488/333/2016 р за позовною заявою Фараонової Анастасії Вікторівни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 23.06.16, об 11.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Яфизова Ю. Ю.: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12а, кв. 20.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2584/16-ц за позовом Ткаченка Дениса Юрійовича до Ткаченко Людмили Олександрівни про визначення порядку користування квартирою.

Судовий розгляд призначено на 14.07.16, о 10.00.

Відповідач Ткаченко Людмила Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Щербину Руслана Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Ставки, вул. Центральна, 98, про дату слухання цивільної справи за позовом Щербини Ольга Миколаївна до Щербини Р. О. про стягнення аліментів, яке відбудеться 14.06.16, о 14.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Намолована Івана Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Намолована І. В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.06.16, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Реуцького В’ячеслава Борисовича, Реуцьку Олену Олександріївну, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Одеська, 23, кв. 25, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Реуцького В. Б., Реуцької О. О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.06.16, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лозка Дмитра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Тельмана, 83, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лозка Д. В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.06.16, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Сіроух Альона Юріївна, 26.01.1991 р. нар., останнє місце проживання якої: вул. 60 років Жовтня, 18, кв. 69, м. Вознесенськ Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «Кредобанк» до Сіроух А. Ю. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09.06.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Дьоміну Ірину Сергіївну у судове засідання по цивільній справі № 486/563/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дьоміної І. С. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 17.06.16, о 9.30, у приміщенні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки в судове відповідача справа розглядатиметься у його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Дорошенко Наталію Павлівну, Семиліт Аліну Анатоліївну, Семиліт Ірину Анатоліївну, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Мішково-Погорілове, вул. Інгульська, 165, про те, що 23.05.16, було прийнято рішення у цивільній справі за позовом Кукурудзи Пелагеї Михайлівни до Дорошенко Наталії Павлівни, Семиліт Аліни Анатоліївни, Семиліт Ірини Анатоліївни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням за вищевказаною адресою.

Добавить комментарий