Виклики до суду від 12 травня

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом

Костильова Валерія Миколайовича до Ніколенко Валентини Іванівни, Ніколенка Олега Станіславовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, призначено на 16.05.16, о 9.20.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ромахову Ольгу Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Набережна, 2, кв. 30, про дату слухання цивільної справи № 472/131/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ромахової О. І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 23.05.16, о 9.10, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кучеренка Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Набережна, 2/43, про дату слухання цивільної справи № 472/162/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучеренка О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 23.05.16, о 9.20, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Огородника Олександра Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новокатеринівка, вул. Молодіжна, 14, про дату слухання цивільної справи № 472/301/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Огородника О. С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 23.05.16, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гунзу Ірину Андріївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Богданова, 12, про дату слухання цивільної справи № 472/1263/15-цза позовом Прадєдова Олексія Васильовича до Гунзи І. А. про стягнення збитків та безпідставно отриманих грошових коштів, яке відбудеться 20.05.16, о 14.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Михайлову Тетяну Володимирівну у цивільній справі за позовом Михайлової Валентини Василівни, Михайлова Олексія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратили право користування житловим приміщенням, на 12.05.16, о 9.00, у каб. 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Кочегіну Катерину Микитівну за позовом Бачинського Олега Миколайовича, Бачинської Тетяни Петрівни, Голубенко Марини Олегівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 18.05.16, о 10.00, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2284/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Боброва Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 31.05.16. о 12.00.

Відповідач Бобров Сергій Анатолійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2584/16-ц за позовом Ткаченка Дениса Юрійовича до Ткаченко Людмили Олександрівни про визначення порядку користування квартирою.

Судовий розгляд призначено на 30.05.16, о 15.00.

Відповідач Ткаченко Людмила Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/7222/14-ц за позовом Мілаш Світлани Петрівни до Миколаївської міської ради про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом відкладено на 13.05.16, о 14.00.

Відповідачу Письменному Андрію Вікторовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 9).

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Лосєвої Тетяни Олексіївни до Березіна Віктора Івановича про розірвання шлюбу відкладено на 23.05.16, о 8.30.

Відповідачу Березіну Віктору Івановичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 13.05.16, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Миру 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/239/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Притиковської О. А. про стягнення заборгованості.

Відповідачу Притиковській Олені Андріївні необхідно обов’язково з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березнегуватський районний суд Миколаївської області повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Гриценка Ігоря Анатолійовича та Лис Катерини Миколаївни про дострокове стягнення кредитної заборгованості призначено на 15.06.16, о 9.30.

Відповідачу Гриценку Ігорю Анатолійовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: вул. А. Головка, 28, смт Березнегувате Миколаївська область, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Березнегуватського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Миру, 103, смт Березнегувате, Миколаївська область.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Михайличенко Наталі Гаврилівни до ТОВ «Пелла Дизайн» про стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні відкладено на 09.06.16, о 8.30.

Представнику ТОВ «Пелла Дизайн» необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Рейн Марію Степанівну у цивільній справі № 2/488/1268/16 за позовом Круба Л. І. до Рейн Е. П., Рейн М. С. про визнання договору дійсним.

Судове засідання відбудеться 03.06.16, о 10.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Рейн М. С.: м. Миколаїв, пр-т Корабелів, 16, кв. 137.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Рейн Емануеля Пиньяминовича у цивільній справі № 2/488/1268/16 за позовом Круба Л. І. до Рейн Е. П., Рейн М. С. про визнання договору дійсним.

Судове засідання відбудеться 03.06.16, о 10.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Рейн Е П.: м. Миколаїв, пр-т Корабелів, 16, кв. 137.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Корнієнка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості призначено на 13.05.16, о 10.00.

Відповідачу Корнієнко Ользі Сергіївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 5, кв. 40, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 16).

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Панфілової Анастасії Сергіївни про стягнення заборгованості призначено на 13.05.16, о 10.30.

Відповідачу Панфіловій Анастасії Сергіївні, 13.05.1985 р. нар., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Привільна, 71, кв. 30, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 16).

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Томака Василя Євгеновича до Томак Лариси Іванівни про розірвання шлюбу відкладено на 31.05.16, о 8.30.

Відповідачу Томак Ларисі Іванівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Кравченко Лариси Іванівни до Миколаївської міської ради, Орди Тетяни Вікторівни про встановлення факту прийняття спадщини та визнання права власності на домоволодіння за законом відкладено на 08.06.16, о 8.40.

Відповідачу Орді Тетяні Вікторівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Дорошенко Наталію Павлівну, Семиліт Аліну Анатоліївну, Семиліт Ірину Анатоліївну, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Мішково-Погорілове, вул. Інгульська, 165, про те, що 23.05.16, о 9.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Кукурудзи Пелагеї Михайлівни до Дорошенко Наталії Павлівни, Семиліт Аліни Анатоліївни, Семиліт Ірини Анатоліївни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2143/16-ц за позовом КС «Альянс Україна» до Білої Олени Олександрівни про стягнення суми кредиту, процентів за користування кредитом та неустойки.

Судовий розгляд призначено на 31.05.16, о 9.30.

Відповідач Фабриченко Лариса Миколаївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1458/16-ц за позовом Білохатюк Любові Петрівни до Овсієнко Тетяни Зіновіївни про визнання права власності за набувальною давністю.

Судовий розгляд призначено на 26.05.16, о 16.00.

Відповідач Якимовська Любов Миколаївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1523/16-ц за позовом Ягжової Ірини Вікторівни до Яценьо Ігоря Геннадійовича про визнання права власності в порядку спадкування та витребування майна.

Судовий розгляд призначено на 13.06.16, о 14.00.

Відповідач Яценьо Ігор Геннадійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Шевчука Віталія Євгеновича, Веверицу Світлану Григорівну, Михайленко Тетяну Леонідівну, Клюкіну Світлану Миколаївну, Василевську Олександру Федорівну, Леньову Ганну Михайлівну, Музику Валентину Михайлівну, Михайленка Олександра Івановича, Кошля Т.Ю. за позовом Трунова А. В. про визначення ідеальних часток, визнання права власності в порядку спадкування на 02.06.16, о 8.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3 .

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Жолудь Є.В. за позовом Кравченко О. В. про визнання батьківства та виключення відомостей про батька з актового запису на 03.06.16, 9.00, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Ростіянова Богдана Юрійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. 1 Лінія, 27, кв. 32, у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» до Ростіянова Б. Ю. про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

Слухання справи відбудеться 23.05.16, о 8.30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 5.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Козаченко Інну Владиславівну у цивільній справі № 468/391/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козаченко І. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.06.16, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Поп Наталію Миколаївну на 17.05.16, о 9.00, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Поп Н. М. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Кулик Іванну Тимофіївну, останнє місце реєстрації якої невідоме, у судове засідання на 18.05.16, о 14.30, за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, у цивільній справі за позовом Жегістовського Ігоря Івановича до Кулик І. Т., третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання права власності.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Молдована Євгенія Івановича, 29.11.1989 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: с. Павлівка Снігурівського району Миколаївської області, вул. Горького, 50, про дату слухання цивільної справи за позовом Андрющенко О. С. до Молдована Є. І. про позбавлення батьківських прав, яка відбудеться 25.05.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Яновського Івана Семеновича у цивільній справі № 488/280/16-ц за позовом Упорової Анфії Микитівни до Яновського І. С., третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання договору дійсним.

Судове засідання відбудеться 19.05.16, о 9.00, у залі засідань суду № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Яновського І. С.: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 304а.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Антонова Сергія Васильовича до Антонової Ілони Олександрівни про зміну місця проживання малолітніх дітей призначено на 23.05.16, о 9.30.

Відповідачу Антоновій Ілоні Олександрівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, пр. Леніна, 77, кв. 7, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 10).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Ліщину Дениса Анатолійовича, Матвієнка Андрія Леонідовича за позовом ВАТ. «Райффайзен Банк Аваль» про дострокове розірвання дії кредитного договору, договору поруки та стягнення кредитної заборгованості, визнання права власності в порядку спадкування на 03.06.16, о 10.10, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3 .

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

Добавить комментарий