Виклики до суду від 14 квітня

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача

Кухту Марину Григорівну, яка зареєстрована за адресою: м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 183/1, Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Кухти Віталія Михайловича до Кухти Марини Григорівни про звільнення від сплати аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 19.04.16, о 10.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Г. Плієва, 69, м. Снігурівка.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1750/16-ц за позовом ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор Плюс» до Ярошевич Вікторії Володимирівни про усунення перешкод у користуванні квартирою, шляхом виселення осіб.

Судовий розгляд призначено на 20.04.16, о 16.00.

Відповідач Можевін Даніел Данилович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Шевчука Віталія Євгеновича, Веверицу Світлану Григорівну, Михайленко Тетяну Леонідівну, Клюкіну Світлану Миколаївну, Василевську Олександру Федорівну, Лєньову Ганну Михайлівну, Музику Валентину Михайлівну, Михайленка Олександра Івановича, Кошля Т.Ю. за позовом Трунова Андрія Валентиновича про визнання ідеальних часток, визнання права власності в порядку спадкування на 28.04.16, о 10.00, каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання відповідача Лозинського Сергія Яковича за позовом ПАП КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 16.05.16, о 14.00, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Бородіна Владислава Сергійовича та його законного представника Бородіну Вікторію Георгіївну за позовом Бородіної Людмили Василівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 12.05.16, о 9.00, у каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Відповідно ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/629/16-ц за позовом Абрамової Людмили Олексіївни до Шаповалова Максима Євгенійовича про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним та визнання права власності в порядку спадкування за законом відкладено на 22.04.16, о 10.30.

Відповідачу Шаповалову Максиму Євгенійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 9).

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Моргунова Володимира Волидимировича у судове засідання, яке відбудеться 27.04.16, о 9.20, у справі 2/489/1065/16 за позовом Нестерової Олени Вікторівни до Моргунова В. В. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зав’ялової О.В. про стягнення заборгованості призначено на 15.04.16, об 11.00.

Відповідачу Зав’яловій (Процвітаєвій) Оксані Вікторівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, Бузький бульвар, 1б, кв. 2, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 16).

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Селіна В. М. про стягнення заборгованості призначено на 15.04.16, о 12.00.

Відповідачу Селіну Валерію Миколайовичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 11, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 16).

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 487/2729/15-ц за позовом Мусідрая Артура Борисовича до Зотової Ганни Григорівни про розірвання договору.

Судовий розгляд призначено на 19.04.16. о 15.30.

Відповідач Зотова Ганна Григорівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Фалько Інну Валеріївну, 26.09.1978 р. нар., та Калітіна Андрія Івановича, 26.08.1979 р. нар., останнє відоме місце проживання яких: с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Червонодолинської сільської ради до Фалько І. В., Калітіна А. І. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 19.04.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Шустака Євгена Максимовича, Шустак Людмилу Андріївну, Матушко Аліну Євгенівну в інтересах Матушко Мілени Олександрівни за позовом Шустака Олексія Євгеновича про визнання осіб такими, які втратили право на проживання у житловому будинку, на 21.04.16, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3 .

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Булатова Олексія Валерійовича у судове засідання, що відбудеться 26.04.16, об 11.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 44,з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Булатова О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Сватенка Олександра Володимировича за позовом Сватенко Ірини Володимирівни про визнання особи такою, яка втратила право на проживання у житловому будинку, на 21.04.16, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3 .

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Войлошникову О.В., Войлошникову О.М., Войлошникову О.М. у цивільній справі № 2/487/1262/16 за позовом Красношапки Володимира Олексійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, на 18.04.16, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Щирбу Олену Вікторівну у судове засідання у цивільній справі за позовом Сандуляк Олени Вікторівни до Щирби О. В. та Березанської селищної ради про визнання права власності на 05.05.16, о 10.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бочкарьову Олену Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселиніве, вул. Ганівська, 21, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бочкарьової О. В. про стягнення заборгованості по кредитному договору відбудеться 21.04.16, о 14.50, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область смт Веселинове, вул. Мозолевського, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Матюхіної Тетяни Миколаївни, Савченко Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на предмет застави призначено на 18.04.16, о 9.40.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання на 19.04.16, об 11.15, в якості відповідачів Удовиченка Віктора Пилиповича, Савченко Тетяну Олексіївну у цивільній справі № 2/489/846/16 за позовною заявою ПАТ «Ідея Банк» до Удовиченка В. П., Савченко Т. О. про звернення стягнення на предмет застави

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 14.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Скрипку Володимира Олексійовича у судове засідання у цивільній справі № 486/358/16-ц за позовною заявою Скрипки Ніни Борисівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку.

Засідання відбудеться 21.04.16, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Біділової Олени Миколаївни до Біділова Олега Анатолійовича про розірвання шлюбу відкладено на 05.05.16, о 8.30.

Відповідачу Біділову Олегу Анатолійовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Пірника Ігоря Михайловича у цивільній справі за позовом Ястребової М. Ю. про позбавлення батьківських прав на 27.04.16, об 11.00, каб. № 1 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Григор’єва Микиту Анатолійовича у судове засідання у цивільній справі за позовом Григор’євої Катерини Валеріївни до Григор’єва М.А. про розірвання шлюбу на 28.04.16, о 9.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Сорокін Сергій Сергійович, 14.09.1992 р. нар., останнє місце проживання: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Островського, 270, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сорокіна Сергія Сергійовича про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 22.04.16, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. № 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гаркушу Наталю Олегівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Леніна, 1, кв. 74, про дату слухання цивільної справи за позовом ГаркушіАндрія Миколайовича до Гаркуші Н. О. про визнання майна особистою приватною власністю, яке відбудеться 05.05.16, о 9.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Бордовського Павла Євгеновича у судове засідання, яке відбудеться 11.05.16, о 15.00, у справі провадження № 2/489/1157/16 за позовом Кеслер Катерини Дмитрівни до Бордовського П. Є. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Щуку Івана Казимировича у судове засідання, яке відбудеться 29.04.16, о 10.00, у справі провадження № 2/489/1180/16 за позовом ПАТ «Мегабанк» до Бондаренка Віталія Віталійовича про стягнення залишку заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання відповідача Шашкєєву Наталію Леонідівну за позовом Задорожнього Анатолія Івановича про розірвання договору оренди землі на 18.05.16, о 15.00, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Ярослава Мудрого.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання відповідача Шашкєєву Наталію Леонідівну за позовом Задорожнього Івана Івановича про розірвання договору оренди землі на 18.05.16, о 15.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Ярослава Мудрого.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Мойсеєнка Миколу Григоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська, 21, у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Мойсеєнко Олени Миколаївни до Мойсеєнка М. Г. про позбавлення права користування житловим приміщенням на 11.05.16, о 14.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сербіни І. П. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 18.04.16, о 8.20.

Відповідачу Сербіні Івану Павловичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Левенця О. С. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 18.04.16, о 8.30.

Відповідачу Левенцю Олександру Сергійовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дмитренко О. А. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 04.05.16, о 8.30.

Відповідачу Дмитренко Оксані Анатоліївні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Глухова І. І. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 04.05.16, о 8.40.

Відповідачу Глухову Івану Ігоровичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Тютюнникова Стасіса Мітрофановича у судове засідання, яке відбудеться 25.04.16, о 8.50, у справі 2/489/798/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська,17, каб. 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванова Д. М. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 18.04.16,. о 8.30.

Відповідачу Іванову Денису Миколайовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шведова А. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 05.05.16, о 8.40.

Відповідачу Шведову Андрію Олександровичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3 каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Павлова Георгія Олександровича, який мешкає за адресою: вул. Кам’яномостівська, 11, кв. 9, м. Первомайськ, Миколаївська область, що судовий розгляд у цивільній справі № провадження 2/484/1185/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлова Г. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, ціна позову: 13192,69 грн. відкладено на 21.04.16, о 10.00.

На вказану дату у призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності, на підставі наявних у справі даних чи доказів постановлено заочне рішення.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Бабій Наталію Анатоліївну, останнє відоме місце реєстрації якої: Миколаївська область, Доманівський район, смт Доманівка, вул. Радянська, 42, у судове засідання на 27.04.16, о 10.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Центральна, 35, у справі за позовом Бабій Анжеліки Петрівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Соловйова Володимира Валентиновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 102, кв. 57, про дату слухання справи № 2/489/947/16 за позовом Соловйова Ігоря Валентиновича до Соловйова В. В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщення, яке відбудеться 26.04.16, о 8.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Курбатова Алла Вікторівна, 29.09.1977 р. нар., останнє місце проживання: вул. Колгоспна, 54, м. Вознесенськ Миколаївської області, та реєстрації: вул. Гордієнко, 165, м. Вознесенськ Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Курбатової А. В. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20.04.16, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто у його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Максимука Сергія Сергійовича у судове засідання у цивільній справі № 2/487/1198/16 за позовом Крісенко Ірини Олександрівни про визнання договору дійсним на 22.04.16, о 13.00, у каб. № 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий