Виклики до суду від 7 квітня

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача

Осіпову Олену Олександрівну за позовом Осіпова В’ячеслава Миколайовича про розірвання шлюбу на 21.04.16, о 8.30, у каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Телиша Григорія Григоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ольшанське, вул. Леніна, 19, кв. 3, про дату слухання цивільної справи за позовом Телиш Олени Анатоліївни до Телиша Г. Г. про стягнення аліментів, яке відбудеться 15.04.16, о 13.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Терлоо Крістіни Олександрівни до Терлоо Вім Генрі Женні, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Арх. Старова, 4е, кв. 92,про розірвання шлюбу призначено на 13.04.16, о 9.05.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Климчук Діану Сергіївну на 08.04.16, о 9.00, за адресою: вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Климчука Руслана Вікторовича до Климчук Д. С. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Ліщину Дениса Анатолійовича у цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення боргу на 28.04.16, об 11.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 14.04.16, о 14.15, в якості відповідача Подволоцького Богдана Андрійовича у цивільній справі № 2/489/913/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Подволоцького Б. А. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 14.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шешкеєву Наталію Леонідівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості на 20.04.14, о 9.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Паціву Івана Івановича у цивільній справі № 468/294/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паціви І. І. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.04.16, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Білецької В. І. до Гонтаря В. Т. про визнання договору дійсним викликає відповідача у справі Гонтаря Віктора Тимофійовича у судове засідання, яке відбудеться 13.04.16, о 9.15, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Пашинова Володимира Григоровича, останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, вул. Залізнична, 42, про дату слухання справи № 2/489/807/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пашинова Володимира Григоровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.04.16,. о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за його відсудності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Банк Фінанси та кредит» до Андрощук І. А. про стягнення заборгованості відкладено на 06.05.16, о 8.30.

Відповідачу Андрощук Ірині Анатоліївні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Деменчук Анастасію Володимирівну на 19.04.16, об 11.00, у цивільній справі № 2/489/1134/16 за позовом Чернишова Євгена Євгеновича до Деменчук А. В. про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні, визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Гуменюка Вячеслава Мироновича, останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, пр. Миру, 62а, кім. 501, про дату слухання справи № 2/489/1158/16 за позовом Гуменюк Юлії Степанівни до Гуменюка В. М. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 08.04.16,. о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за його відсудності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Заражевського Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Воровського, 109, кв. 33, м. Первомайськ Миколаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/1034/16 за позовом Туркол Марини Анатоліївни, Туркола Володимира Васильовича до Заражевського Олександра Олександровича про визнання особи такою, яка втратила право на користування квартирою, призначено на 18.04.16, о 15.00.

На призначений час Заражевському Олександру Олександровичу слід з’явитися до суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Антонів Ларису Валеріївну, останнє відоме місце проживання якої: вул. Коротченко, 5, кв. 43,м. Первомайськ Миколаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/1046/16 за позовом Уманець Олександра Миколайовича до Антонів Лариси Валеріївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим будинком, призначено на 18.04.16, о 15.30.

На призначений час Антонів Ларисі Валеріївні слід з’явитися до суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кір’якову (Романець) Валентину Василівну, останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, вул. Кругова, 47, та Мкртчяна Євгена Олександровича, останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, вул. Баштанська, 43, про дату слухання справи № 2/489/825/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кір’якової (Романець) В.В. про стягнення забортованості за кредитним договором, яке відбудеться 12.04.16, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Чигрінського Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості відкладено на 27.04.16, о 15.00.

Відповідачу Чигрінському Сергію Анатолійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Корабельного районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, зал засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 14.04.16, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Миру (Леніна) 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 6/471/8/16 за заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Мікуліна В. Д. про поновлення строку пред’явлення виконавчого листа до виконання.

Відповідачу Мікуліну Василю Дмитровичу необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Сергієнка Олександра Володимировича, Сергієнко Ніну Павлівну, Беріло Олену В’ячеславівну за позовом Сергієнка Дмитра Володимировича про визнання осіб такими, які втратили право на проживання у житловому будинку, на 21.04.16, о 9.00, у каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кротову Тетяну Михайлівну, Кротова В’ячеслава Костянтиновича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 154,кв. 82, про дату слухання справи № 2/489/824/16 за позовом Шацило Тетяни Олександрівни до Кротової Т. М. про визнання осіб такими, які втратили право на користування житловим приміщенням, яке відбудеться 14.04.16, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за їх відсудності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Калінчук Ірину Іванівну за позовом Лобанової Ганни Вікторівни про визнання особи такою, яка втратила право на проживання у житловому будинку, на 14.04.16, о 9.00, у каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий