Виклики до суду від 18 лютого

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає

Тумасова Радія Рубеновича в якості відповідача у справі за позовом Подолян Тетяни Василівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи призначено на 15.03.16, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15, 2-й поверх.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає Тросиненко Жанну Вікторівну в якості відповідача у справі за позовом Тросиненка Андрія Валерійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи призначено на 09.03.16, о 9.45.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Миколаївського обласного Будинку дитини до Гриценко Олени Олександрівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів відкладено на 09.03.16, о 8.30.

Відповідачу Гриценко Олені Олександрівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Лазоренка Валерія Борисовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5, кв. 16, про дату слухання справи № 2/489/475/16 за позовом Лазоренко Світлани Василівни до Лазоренка В. Б. про зняття з реєстрації, яке відбудеться 29.02.16, о 9.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Патенко Юлії Вікторівни до Патенка Віктора Миколайовича про розірвання шлюбу відкладено на 10.03.16, о 8.30.

Відповідачу Патенку Віктору Миколайовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Гайдамака Сергій Сергійович, 20.110.1991 р. нар., викликається у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 474/1135/15-ц за позовом Цихоні Дмитра Вікторовича до Гайдамаки С. С., редакції газети «Вісник Врадіївщини», Врадіївської РДА Миколаївської області, Врадіївської районної ради Миколаївської області про захист честі, гідності, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди.

Розгляд цивільної справи відбудеться 29.02.16, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103.

Явка відповідача обов’язкова.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх обгрунтування.

У разі неявки до суду відповідач повинен повідомити суд про причини своєї неявки, інакше справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Золотухіну Тетяну Сергіївну у судове засідання, яке відбудеться 22.02.16, об 11.00, у справі № 2/489/566/16 за позовом ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» про стягнення боргу за спожиту теплову енергію .

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Укрексімбанк» до Пасат Олени Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним договорм відкладено на 11.03.16, о 8.50.

Відповідачу Пасад Олені Олегівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Укрексімбанк» до Пасат Вадима Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договормвідкладено на 11.03.16, о 8.30.

Відповідачу Пасаду Вадиму Григоровичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/11335/15-ц за позовом ПАТ «Марфін Банк» до Нагорного Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 11.03.16, о 10.00.

Відповідач Нагорний Юрій Олексійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Кіма Олексія у судове засідання, яке відбудеться 09.03.16, о 9.50, у справі № 2/489/212/16 за позовом Кім Алевтини Юріївни до Кіма О. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/617/16-ц за позовом Марченка Івана Васильовича до Марченко Катерини Олександрівни про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд призначено на 09.03.16, о 12.15.

Відповідач Марченко Катерина Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/797/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Клевцова Романа Олександровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 14.03.16, о 10.15.

Відповідач Клевцов Роман Олександрович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Щирбу Олену Вікторівну у судове засідання у цивільній справі за позовом Сандуляк Олени Вікторівни до Щирби О. В. та Березанської селищної ради про визнання права власності на 04.03.16, о 14.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Ча В’ячеслава Павловича у судове засідання по цивільній справі за позовом Югай Леоніда Дмитровича до Ча В’ячеслава Павловича, третя особа – Кімівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, про визнання права власності на житловий будинок за набувальною давністю на 10.03.16, о 16.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз» до Лавренко Раїси Федорівни про стягнення заборгованості за послуги з газопостачання відкладено на 01.03.16, о 8.30.

Відповідачу Лавренко Раїсі Федорівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 24.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Базюнь Юлії Олександрівни, Романенко Лілії Вікторівни до Дорогобіта Володимира Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. Корабельний, 16, кв. 12,місце реєстрації: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 20, кв. 144, про припинення права особи на частку у квартирі, яка належить на праві спільної часткової власності, призначено на 04.03.16, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Рибакову Євгенію Ємельянівну, останнє відоме місце проживання якої: смт Веселинове, вул. Богданова, 4, кв. 3, Миколаївська область, про те, що судовий розгляд цивільної справи № 472/1322/15-ц за позовом Ідзиковської Людмили Володимирівни до Рибакової Є. Є. про визнання права власності на квартиру за набувальною давністю відбудеться 01.03.16, о 9.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/11486/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Сурніна Олексія Євгенійовича про звільнення майна з-під арешту призначено на 17.03.16, о 17.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 9)

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Ситенкова Руслана Вікторовича у цивільній справі № 2/487/741/16 за позовом Калініної Олени Анатоліївни про стягнення аліментів на неповнолітню дитину на 04.03.16, о 8.30, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідачів викликаються Кафтан (Савета) Оксана Вікторівна, 17.05.1978 р. нар., останнє місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Слободянюка, 7, кв. 73, Савета Іван Анатолійович, 06.04.1982 р. нар., останнє місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Леваневського, 15, у цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Кафтан (Савета) О.В.,Савета І. А. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 02.03.16, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Афанасьєву Ніну Григорівну, Звєрєву Таїсію Григорівну, місце проживання яких невідоме, у справі за позовом Козій Людмили Петрівни до Афанасьєвої Н. Г., Звєрєвої Т. Г. про визнання права власності за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться 24.02.16, о 14.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 7.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 15.02.16 позов Скорика Анатолія Костянтиновича до Харченко Надії Андріївни, Харченка Руслана Сергійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Пушкіна, 31, задоволений у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Добавить комментарий