Виклики до суду від 11 лютого

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 01.03.16, о 8.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Щербакова Володимира Миколайовича у цивільній справі № 486/2133/15-ц за позовною заявою Щербакової Світлани Валеріївни до Щербакова В.М. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності.

 

***

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Мусюхіна Михайла Івановича на 16.02.16, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Терешкіна Сергія Миколайовича до Мусюхіна М.І. про витребування безпідставно отриманих коштів.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 18.02.16, о 9.30, в якості відповідача Ковтуна Олександра Олександровича у судове засідання у цивільній справі № 2/489/599/16 за позовом ПАТ «КредоБанк» до Ковтуна О.О. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться  за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 14.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Золотухіну Аліну Анатоліївну у судове засідання, що відбудеться 18.02.16, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом комунального підприємства «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Золотухіної Аліни Анатоліївни про стягнення суми боргу за отримані послуги.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

***

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача   Ужейка Ігоря Анатолійовича у цивільній справі № 468/101/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ужейко І.А. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться  25.02.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 29.02.16, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Мельничука Олександра Геннадійовича у цивільній справі
№ 486/2106/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мельничука О.Г. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Юсипенка Олександра Олеговича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Жовтневої революції, 4, кв. 4, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Юси-
пенка О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 23.02.16, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача  справу буде розглянуто за  його  відсутності.      

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Тищенко Лілію Степанівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Ки-
ївська, 17в, кв. 1, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тищенко Л.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 23.02.16, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове,  вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Головенка Олександра Антоновича у цивільній справі № 488/4357/15-ц провадження № 2/488/429/2016 за позовом Соколова Андрія Володимировича до Головенка О.А. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 03.03.16, о 10.30, у залі засідань суду № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача Головенка О.А.: м. Миколаїв, вул. Артема, 58, кв. 1.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/530/15-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Артеменко Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на  01.03.16. об  11.30.

Відповідач Артеменко Ірина Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декаб-
ристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

***

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/495/16-ц за позовом Корабельникової Надії Михайлівни до Кирилової Наталі Михайлівни про стягнення суми коштів.

Судовий розгляд призначено на  09.03.16, об  11.00.

Відповідач Кирилова Наталя Михайлівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Цент-
рального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

***

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/10673/15-ц за позовом Татаренка Володимира Вікторовича до Лупул Людмили Василівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 13.02.16,  о 14.30.

Відповідачу Лупул Людмилі Василівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Шпайзер Антоніну Олександрівну у цивільній справі № 488/2862/15-ц провадження № 2/488/227/2016 р. за позовом Подороги Ігоря Дмитровича до Шпайзер А.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 22.02.16, об 11.20, у залі суду № 6.

Останнє відоме місце проживання  відповідача Шпайзер А.О.: м. Миколаїв, вул. Космонавта  Волкова, 8.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Ніцева Андрія Сергійовича, Ніцева Максима Сергійовича, Петрову Євгенію Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Тимірязєва, 16, кв. 28, про те, що 11.03.16, о 9.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Ніцевої Людмили Миколаївни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Тимірязєва, 16, кв. 28.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідачів без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

***

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Дерієнко Валентину Іванівну на 22.02.16, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Пастушенко Олександри Іванівни до Дерієнко В.І. про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами дійсним.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідача ТОВ КФ «Джерело-плюс» на розгляд цивільної справи за позовом Калюти Віктора Гнатовича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди на  16.02.16, о 10.00.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача цивільну справу буде розглянуто  за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дойку Миколу Костянтиновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Степова, 20, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дойку М.К. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.02.16, о 9.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Козлову Любов Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Поріччя, вул. Спортивна, 15,  про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Козлової Л.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.02.16, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Чорбу Віталія Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Одеська, 97, кв. 9,  та Чорбу Ірину Василівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область,
Веселинівський район, с. Райдолина, вул. Широка, 12, про дату слухання цивільної справи за позовом Радушинського Дмитра Володимировича до Чорби В.С. та Чорби І.В. про визнання осіб такими, які втратили право користування житлом, яке відбудеться 26.02.16, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 22.02.16, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Реске Павла Олександровича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Реске П.О. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Огли Івана Олеговича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, с. Новосвітлівка, вул. Леніна, 106, про те, що судовий розгляд цивільної справи  за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Огли І.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 23.02.16, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область,  смт Веселинове,  вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача  справу буде розглянуто за  його  відсутності.      

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Тиховську Марію Олексіївну у судове засідання у цивільній справі № 486/90/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тиховської М.О. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 25.02.16, о 9.30, за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто  за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Арутюняна Гнела Царуковича до Мнояна Патвакана Малхасовича, третя особа – Заводський районний відділ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 11.03.16, о 8.30.

Відповідачу Мнояну Патвакану Малхасовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою:  м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його  відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання повторно відповідача Федоренка Георгія Андрійовича, 14.01.1952 р. нар., у судове засідання за позовом Федоренко Тетяни Дмитрівна про розірвання шлюбу на 15.02.16, о 8.50, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі  неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бойченко Наталію Олексіївну на розгляд цивільної справи за позовом органу опіки та піклування Василівської сільської ради Снігурівського району про позбавлення батьківських прав на
11.02.16, о  13.00.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розглядатися за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Некрасова Олексія Сергійовича  до Оглу Альберта Курпідіновича, Оглу Анжели Володимирівни, Оглу Арнелли Альбертівни, Оглу Анжели Курпідівнівни, Кремльової Тамари Іванівни, Тумка Руслана Володимировича, третя особа – Заводський районний відділ у м. Миколаєві управління державної міграційної служби України в Миколаївської області, відкладено на 25.02.16, о 8.30.

Відповідачам Оглу Альберту Курпідіновичу, Оглу Анжелі Володимирівні, Оглу Арнеллі Альбертівні, Оглу Анжелі Курпідівнівні, Кремльовій Тамарі Іванівні, Тумку Руслану Володимировичу, представнику відповідача Оглу А.В. – Середі Олексію Сергійовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою:  м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх  відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Дроненко Наталю Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пров. Квітневий, 39, про дату слухання справи
№ 2/489/487/16 за позовом Дроненко Любові Михайлівни до Дроненко Н.М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 29.02.16, о 10.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17,
каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Клопотової Ірини Миколаївни до Клопотової Вікторії Ігорівни про позбавлення батьківських прав призначено на 19.02.16, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

 

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 02.02.16 судом було винесено заочне рішення у цивільній справі № 2/477/204/16 за позовом Орлова Іллі Васильовича до Орлова Сергія Ілліча про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Добавить комментарий