Виклики до суду від 28 січня

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача

Маврищука Євгена Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: с. Катеринівка Веселинівського району Миколаївської області, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Гудзовської Ірини Борисівни до Маврищука Є. В. про стягнення аліментів відбудеться 10.02.16, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Смакотіну Наталію Георгіївну у судове засідання, що відбудеться 08.02.16, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Лабно Валентини Миколаївни до Кравченко Ольги Ярославівни, Кравченка Володимира Миколайовича, Ємельова Ярослава Миколайовича, Смакотіної Наталії Георгіївни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Худояш Олександра Сергійовича, 11.04.1957 р. нар., у справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгованості на 03.02.16, о 9.10, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Котляра Сергія Федоровича, останнє відоме місце проживання якого: с. Григорівка Веселинівського району Миколаївської області, про те, що судовий розгляд цивільної справи № 472/1567/15-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Котляра С. Ф. про стягнення заборгованості відбудеться 15.02.16, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кваченко Наталію Григорівну, Кваченка Романа Георгійовича, Кваченко Інну Георгіївну, останнє відоме місце проживання яких: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Колгоспна, 7, про дату слухання справи № 2/489/170/16 за позовом Чернишова Сергія Анатолійовича до Кваченко Н. Г. про визнання угоди дійсною, яке відбудеться 29.01.16, о 8.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Уденко Ольги Миколаївни до Корнеєвої Олімпіади Іванівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 08.02.16, о 10.00.

Відповідачу Корнеєвій Олімпіаді Іванівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, Дзержинського, 57, кв. 35, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9249/15-ц за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Орліогло Олексія Никодимовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 17.02.16. о 15.00.

Відповідач Орліогло Анжела Леонідівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Крушеницького Ф.С., Корнієнко Н.О., Крушеницьку Г.Ф., Крушеницьку Ю.Ф., Крушеницького В.Ф. у справі за позовом Петренко Р. Ю. про визнання угоди дійсною на 02.02.16, о 8.40, у каб. 1 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8835/15-ц за позовом Федосєєвої Ірини Миколаївни до Погорєлова Євгена Павловича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири каналізаційними стоками.

Судовий розгляд призначено на 18.02.16, о 15.20.

Відповідач Погорєлов Євген Павлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів..

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8812/15-ц за позовом Тітова Андрія Миколайовича до Погорєлова Євгена Павловича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири каналізаційними стоками.

Судовий розгляд призначено на 18.02.16, о 15.00.

Відповідач Погорєлов Євген Павлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів..

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Орлова Сергія Ілліча у справі за позовом Орлова Іллі Васильовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 02.02.16, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 12.02.16, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Миру (Леніна), 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/43/16 за позовом Добровольського Володимира Івановича до Добровольської Ніни Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідачу Добровольській Н.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Навозняк Наталю Дмитрівну, Навозняка В’ячеслава Ігоревича у цивільній справі № 2/488/202715 за позовом Правосудько П. Д. до Навозняк Н. Д., Навозняка В. І. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 17.03.16, о 14.00, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів Навозняк Н. Д., Навозняка В. І.: м. Миколаїв, вул. Волкова, 169.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Грома Наталію Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: с. Кудрявцівка, вул. Осипенка, 30, Веселинівського району Миколаївської області, про те, що судовий розгляд цивільної справи № 472/1219/15-цза позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грома Н. М. про стягнення заборгованості відбудеться 15.02.16, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Єрентюка Віталія Євгеновича у судове засідання, яке відбудеться 17.02.16, об 11.00, у справі № 2/489/369/16 за позовом Охтень Геннадія Павловича до Єрентюк Олени Федорівни, Єрентюка Віталія Євгеновича, Єрентюка Володимира Євгеновича про визнання угоди дійсною.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Бадейка Євгена Ігоровича у судове засідання, яке відбудеться 10.02.16, о 9.50, у справі № 2/489/650/16 за позовом Безрукової Ганни Павлівни до Бадейка Є. І. про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бикова Владислава Валерійовича про стягнення заборгованості призначено на 11.02.16, о 14.40.

Відповідачу Бикову Владиславу Валерійовичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Платонової Яни Володимирівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію призначено на 10.02.16, о 14.40.

Відповідачу Платоновій Яні Володимирівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 55, кв. 16, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Баширова Гунара Гардашхана огли, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Євгенівка, вул. Космонавтів, 32, про дату слухання цивільної справи за позовом Коваля Віталія Петровича в інтересах Коваль Надії Михайлівни до Баширова Г. Г. огли про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 12.02.16, о 9.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання повторно відповідача Скрипку Джамала Миколайовича, 10.12.1977 р. нар., за позовом Сас Бориса Павловича про стягнення боргу за договором позики на 05.02.16, о 14.00, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Баранова Віктора Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Кир’яківка, вул. Леніна, 15, про дату слухання цивільної справи № 480/1851/15-ц за позовом Баранової Анжели Яківни до Баранова В. М. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11.02.16, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Акимишина Павла Ігоровича у судове засідання на 22.02.16, о 14.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом КП «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Акимишина П. І. про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Крипака Георгія Івановича до Крипак Неллі Іванівни про визнання договору дарування квартири недійсним відкладено на 29.02.16, о 8.30.

Відповідачу Крипак Неллі Іванівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Іванюк Наталі Миколаївни до Ореховича Валерія Сергійовича, Служби по справам неповнолітніх адміністрації Центрального району про позбавлення батьківських прав призначено на 15.02.16, о 12.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Бойка Олексія Вікторовича у судове засідання на 22.01.16, о 15.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом КП «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Бойка О. В. про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 04.02.16, о 8.30, за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Іванова Артема Сергійовича у цивільній справі за позовною заявою Іванової Галини Сергіївни до Іванова А. С. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Тонковиду Ніну Василівну у цивільній справі № 468/44/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тонковиди Н. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11.02.16, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Корнійчука Георгія Георгійовича, останнє відоме місце проживання: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Бондарівка, вул. Садова, 30, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Корнійчук Галини Миколаївни до Корнійчука Г. Г. про розірвання шлюбу відбудеться 29.02.16, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/10698/15-ц за позовом Грипіча Сергія Олексійовича до Грипіч Ірини Ростиславівни про розірвання шлюбу .

Судовий розгляд призначено на 22.02.16, об 11.00.

Відповідач Грипіч Ірина Ростиславівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Ноженка Олега Олеговича за позовом Матвєєнко Катерини Семенівни про позбавлення батьківських прав, про визнання батьківства на 04.02.16, о 10.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Іщенка Євгенія Ігоревича у судове засідання у цивільній справі за позовом Ковширіної Світлани Михайлівни до Іщенка Є. І. про стягнення аліментів на 16.02.16, о 9.45, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 20.01.16 позов Ковтунович Ольги Сергіївни до Балбекіної Оксани Василівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Червоне, вул. Першотравнева, 48, задоволений у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 25.12.15 судом було винесене рішення у цивільній справі № 2/447/816/15 за позовом Михайленко Жанни Петрівни до Михайленка Вадима В’ячеславовича про розірвання шлюбу.

Добавить комментарий