Виклики до суду від 14 січня

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача

Шарипіну Катерину Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: м. Снігурівка, вул. Суворова, 90, кв. 17, Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Шарипіна Ігоря Вікторовича до Шарипіної Катерини Миколаївни, третя особа: Ірпінський відділ ДРАЦС Ірпінського міського управління юстиції у Київській області, про виключення запису про батька з актового запису про народження дитини, яке відбудеться 18.01.16, о 13.30, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Генерала Плієва, 69, м. Снігурівка.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Шпайзер Антоніну Олександрівну у цивільній справі № 488/2862/15-ц, провадження № 2/488/1496/2015 р., за позовом Подороги Ігоря Дмитровича до Шпайзер А. О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 19.01.16, о 9.10, у залі суду № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача Шпайзер А. О.: м. Миколаїв, вул. Оранжерейна, 80.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Корнієнко Ганни Вікторівни до Яковлева Ігоря Семеновича про стягнення неустойки за час затримки виплати аліментів відкладено на 05.02.16, о 8.30.

Відповідачу Яковлеву Ігорю Семеновичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * **

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/10673/15-ц за позовом Лупула Ігоря Віталійовича до Лупул Людмили Василівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням відкладено на 18.01.16, о 14.00.

Відповідачу Лупул Людмилі Василівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Ковальчука Віктора Євгенійовича та Мельник Світлану Юріївну, останнє відоме місце проживання яких: вул. Восточна, 14, м. Снігурівка Миколаївської області, що 20.01.16, о 15.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Ломакіної Т. Є. до Ковальчука В. Є., Мельник С. Ю. про визнання осіб таким, які втратили право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідачів обов’язкова.

У разі неявки відповідачів цивільна справа буде розглядатися за їхньої відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Журбенко Оксану Вікторівну у судове засідання у цивільній справі № 486/2139/15-цза позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Журбенко О. В. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 05.02.16, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Ча В’ячеслава Павловича у судове засідання у цивільній справі за позовом Югай Леоніда Дмитровича до Ча В. П., третя особа – Кімівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, про визнання права власності на житловий будинок за набувальною давністю на 19.01.16, о 10.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 15.01.16, о 14.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна (Миру), 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/113/16 за позовом Горбової Яни Миколаївни до Горєва Єгора Васильовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, – Братський районний сектор управління державної міграційної служби у Миколаївській області, про втрату права користування житловим приміщенням.

Відповідачу Горєву Є.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 20.01.16, о 10.00, в якості відповідача Донську Юлію В’ячеславівну у цивільній справі № 2/489/3545/15 за позовом ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» до Донської Ю. В. про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 15.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9249/15-ц за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Орліогло Олексія Никодимовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 19.01.16. о 10.00.

Відповідач Орліогло Олексій Никодимович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться заява № 490/11329/15-ц за позовом Гарбута Анатолія Анатолійовича, заінтересована особа – Міський відділ ДРАЦС ММУЮ, Аванесова Людмила Іванівна, про встановалення факту, що має юридичне значення.

Судовий розгляд призначено на 28.01.16, о 14.00.

Заінтересована особа Аванесова Людмила Іванівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Бондаренко Валерію Валеріївну за позовом ПАТ КБ «Надра» про стягнення заборгованості на 19.01.16, о 14.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Дражник М.Г., Дражник Р.С., Дражник Л.М., Беглицю Н.М. у цивільній справі № 2/487/378/16 за позовом Іщенко Ніни Федорівни про визнання договору дійсним на 18.01.16, о 8.40, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає третю особу Здарську (Мельник) Оксану Леонідівну, 11.05.1975 р. нар., яка зареєстрована в смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 16, Кривоозерського району Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 28.01.16, о 10.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду в смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Літневської Антоніни Борисівни до Глух Наталії Михайлівни, треті особи: Здарський Володимир Вікторович, Здарська Ольга Вікторівна, Здарська Оксана Леонідівна, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області (м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) викликає у судове засідання на 15.02.16, о 10.00, в якості відповідачів Харченко Надію Андріївну, Харченка Руслана Сергійовича за позовом Скорика Анатолія Костянтиновича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Пушкіна, 31.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Настасюк Валентини Олександрівни до Нагорного Олександра Леонідовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 08.02.16, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Задорожної Тетяни Олексіївни про стягнення заборгованості призначено на 19.01.16, об 11.05.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Пухненка Сергія Леонідовича про стягнення заборгованості призначено на 19.01.16, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Піщуліна Дмитра Володимировича та Морарь Тетяну Олександрівну за позовом ТОВ «Кредитні Ініціативи» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 18.01.16, о 9.00, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Макітру Івана Івановича, Самойлову Людмилу Миколаївну у цивільній справі № 2/487/371/16 за позовом Горещук Ірини Анатоліївни про визнання біржової угоди дійсною на 18.01.16, о 8.30, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Щирбу Олену Вікторівну у судове засідання по цивільній справі за позовом Сандуляк Олени Вікторівни до Щирби Олени Вікторівни та Березанської селищної ради про визнання права власності на 25.01.16, о 14.00, у приміщення Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8879/15-ц за позовом Ткачової Марини Євгенівни до Ткачова Романа Геннадійовича про позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд призначено на 21.01.16, о 17.20.

Відповідач Ткачов Роман Геннадійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання на 20.01.16, об 11.15, в якості відповідача Федорову Світлану Вікторівну у цивільній справі № 2/489/3526/15 за позовною заявою ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» до Федорової С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 15.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Брич Віктора Миколайовича у справі № 481/1124/15-ц на 19.01.16, о 9.00, Зеленюк Людмилу іванівну у справі № 481/1132/15-ц на 19.01.16, о 10.00, Башнєву Олену Сергіївну у справі № 481/1092/15-ц на 19.01.16, о 13.00, за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Котляр Валентина Миколаївна, 10.10.1963 р. нар., викликається у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі за позовом Котляра Едуарда Юрійовича до Котляр В. М. про розірвання шлюбу.

Розгляд цивільної справи відбудеться 19.01.16, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Михайличенко Наталі Гаврилівни до ТОВ «Пелла Дизайн» про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні, відкладено на 02.02.16, о 8.30.

Відповідачу представнику ТОВ «Пелла Дизайн» необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бігваву В.А., останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Глінки, 8, кв. 47, про дату слухання цивільної справи за позовом Бігвави І. А. про зміну розміру стягуваних аліментів, яке відбудеться 29.01.16, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 29.12.15 було винесено заочне рішення у цивільній справі № 2/477/1202/15 за позовом Абрамян Лєни Шмавонівни до Абрамяна Беніаміна Сергійовича про розірвання шлюбу.

Добавить комментарий