Обласна служба зайнятості готова допомагати завжди і кожному

У грудні Державна служба зайнятості відзначатиме своє 25-річчя. Але вперше в історії незалежної України служба зайнятості зіткнулася з послугами особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та з районів проведення АТО.

Найважливішим питанням сьогодення залишається питання розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, особливо сприяння їхньому працевлаштуванню. За період з 1 жовтня 2014 року станом на 30 жовтня 2015 року Миколаївською службою зайнятості надано послуг 985 внутрішньо переміщеним особам, з яких 750 осіб мали статус безробітного.

Проблемами є подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили: на регіональному ринку праці найбільш запитувані спеціалісти, які мають робітничі професії – газозварники, водії, електрики, монтажники, слюсарі, підсобні робітники. Значна різниця в рівні оплати праці, яку внутрішньо переміщені особи мали за останнім місцем роботи, з тим, що пропонується їм у Миколаївському регіоні. Середній розмір допомоги по безробіттю, яку отримують внутрішньо переміщені особи, понад 2000 грн. на місяць. Більшість вакансій, які є актуальними на ринку праці, пропонуються із заробітною платою від мінімальної до середньої по регіону.

На вимогу часу та з метою здійснення якісного інформування вимушено переміщених осіб служба зайнятості ставить перед собою завдання щодо ефективного розв’язання проблем, що стосуються працевлаштування вимушено переміщених осіб та їх адаптації у нових умовах. Тому в кожному базовому центрі зайнятості були створені мобільні групи із залученням представників волонтерських та громадських організацій. Сформовано графіки роботи мобільних груп для комплексного вирішення питань працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, розроблено план заходів щодо удосконалення інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи з внутрішньо переміщеними особами, визначені перспективи співпраці та налагоджено проведення виїзних зустрічей.

Фахівці Миколаївського обласного та Центрального районного центрів зайнятості на початку серпня 2015 року взяли участь у тренінгу із самозайнятості, що проходив у рамках проекту «Негайна допомога внутрішньо переміщеним особам в Україні» на базі Чорноморського державного університету ім. П. Могили за участю 20 переселенців.

Миколаївською обласною службою зайнятості укладаються угоди про співпрацю із зацікавленими організаціями щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та їх адаптації.

На сьогодні налагоджено тісну співпрацю з навчальними закладами щодо здійснення силами психологів навчальних закладів психологічного супроводу безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб під час їх професійного навчання за направленням центрів зайнятості.

Кабінет Міністрів України Постановою від 8 липня 2015 року № 505 затвердив «Основні напрями розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки», метою якої є забезпечення зайнятості та підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб на ринку праці шляхом їх професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Наразі значна кількість підприємств відчуває потребу в кваліфікованих робітниках, якість підготовки яких визначається відповідністю змісту навчання вимогам виробництва. Враховуючи ситуацію на ринку праці, служба зайнятості Миколаївщини оперативно організовує навчання внутрішньо переміщених осіб порівняно у короткі терміни з урахуванням наявного життєвого, професійного досвіду та попиту роботодавців.

Дуже важливу роль у задоволенні потреб роботодавців, на замовлення яких навчаються внутрішньо переміщені особи, відіграють центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Миколаївська служба зайнятості тісно співпрацює з Одеським ЦПТО ДСЗ, Рівненським ЦПТО ДСЗ, Харківським ЦПТО ДСЗ. Ці центри мають хорошу матеріально-технічну базу, оснащені необхідним обладнанням та устаткуванням, володіють сучасними новітніми технологіями та мають достатньо можливостей, щоб задовольнити потребу роботодавців. Якісно, швидко та ефективно навчати дорослих слухачів допомагають сучасні особистісно-орієнтовані педагогічні технології та технічні засоби. У навчальному процесі використовуються мультимедійні комплекси, до складу яких входять комп’ютери, інтерактивні дошки, графопроектори тощо.

В умовах спаду виробництва важливе значення набуває розвиток малого підприємництва. Ця діяльність забезпечує підвищення зайнятості та розширення її видів, зниження сезонності виробництва, сприяє зростанню доходів і добробуту населення. Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен передусім чітко бачити перспективу своєї справи у фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсах, визначити джерела їх отримання, розрахувати ефективність використання цих ресурсів. Інструментом для здійснення ідеї є планування та розробка бізнес-плану, тому з метою розвитку підприємницької ініціативи серед внутрішньо переміщених осіб їм пропонується навчання з основ підприємницької діяльності. Навчання проходить на базі  МНАУ, Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, Вознесенського коледжу МНАУ, Рівненського ЦПТО ДСЗ, Одеського ЦПТО ДСЗ.

Базовими центрами зайнятості також проводяться семінари «Як розпочати свій бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи», «Ефективне ведення сільського господарства», які дають учасникам можливість оцінити власні підприємницькі якості, сформулювати та розвити бізнес-ідею і визначитись щодо перших кроків у підприємництві. Крім того, надаються індивідуальні консультації з рекомендаціями, розробленими на основі психодіагностичного обстеження для виявлення нахилів до підприємницької діяльності, пропонується допомога при розробці бізнес-планів, бізнес-ідей. З метою підвищення мотивації та зацікавленості безробітних до підприємницької діяльності організовуються зустрічі з успішними підприємцями, у тому числі з числа безробітних, які організували підприємницьку діяльність за сприянням служби зайнятості. У цьому році після закінчення навчання всі слухачі з числа внутрішньо переміщених осіб успішно відкрили власну справу. Видами організації малого бізнесу вони обрали надання послуг: відкрили власні перукарні та салони краси, працюють у сфері роздрібної торгівлі з лотків на ринках, а також займаються роздрібними товарами, зокрема з текстильних виробів, одягу і взуття, організовують діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, функціонування атракціонів і тематичних парків.

Одним з видів соціальних послуг державної служби зайнятості, зорієнтованих на забезпечення ефективності зайнятості переселенців, є підвищення кваліфікації. Аналізуючи професійний склад цієї категорії осіб, що звертається в службу зайнятості, попит і пропозиції на ринку праці в регіоні, вимоги роботодавців, Миколаївська служба зайнятості організовувала підвищення кваліфікації спеціалістів за такими напрямами: «Навчання англійської мови за професійним спрямуванням», «Практичний Веб-дизайн: проектування, створення та супроводження Веб-вузла», «Бухгалтерський облік з застосуванням ПЕОМ і 1С-Бухгалтерія», «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології обліку», «Новітні інформаційні технології в сфері бухгалтерського та податкового обліку», «Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку «1С: Підприємство» тощо.

Миколаївський регіон є агропромисловим, тому роботодавці-аграрії активно закуповують нову техніку, впроваджують нові технології обробки землі, вирощування овочів, виноградників, плодово-ягідних культур. Під час виконання технологічних процесів у всіх галузях господарства особливу увагу заслуговує система заходів по створенню безпечних умов праці, повсякденний і чіткий контроль за дотриманням правил безпеки праці. Аграрії, у яких питання захисту працівників від втрати працездатності, а то й життя, є предметом постійної турботи, зацікавлені, щоб їх майбутні робітники мали певний рівень знань у цьому напрямку. З цією метою служба зайнятості організовує для замовників сільськогосподарського сектора підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб, які проживають у сільській місцевості, за навчальними програмами: «Новітні технології у сільськогосподарському виробництві, пов’язані з транспортуванням, зберіганням і застосуванням пестицидів і агрохімікатів», «Основи технології вирощування овочів у відкритому ґрунті», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в агрономії», «Сучасні технології вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції», «Вивчення тракторів та зернозбиральних комбайнів іноземного виробництва», «Забезпечення вимог безпеки праці для робітників сільськогосподарської галузі» тощо.

Різновидом підвищення кваліфікації, що пропонується службою зайнятості, є стажування безпосередньо на робочому місці. Перевага цієї форми навчання полягає в тому, що роботодавці мають можливість одержати підготовлених працівників відповідно до вимог робочого місця. Стажування проводиться на конкретних посадах або робочих місцях підприємств, установ, організацій на основі договору з центром зайнятості. До проведення стажування залучаються наставники, досвідчені висококваліфіковані працівники підприємства. Роботодавці усіх форм власності із задоволенням користуються такою соціальною послугою з професійної підготовки. За 10 місяців 2015 року 37 відсотків від загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, які навчались за сприянням служби зайнятості, набули практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків на посаді, на яку претендували, саме шляхом стажування безпосередньо на робочому місці.

Серед внутрішньо переміщених осіб переважають жінки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, особи, більшість яких працювала на посадах службовців.

У тих, хто вимушено покинув рідний дім і починає життя спочатку на нових умовах, існує безліч проблем, і працевлаштування – одна з головних. При цьому жінкам-переселенкам знайти роботу буває набагато складніше, ніж чоловікам, особливо, якщо у них є діти і немає професійного досвіду. Миколаївська служба зайнятості допомагає жінкам адаптуватись до умов сьогодення, не втратити мотивацію до праці. Для цього в центрах зайнятості проходять різноманітні семінари, тренінги, облаштовані дитячі кімнати, де жінка може залишити дитину під час відвідування заходів.

Жінки з категорії внутрішньо переміщених осіб, у разі зміни професії для розширення можливостей працевлаштування, здебільшого обирають її знову у «жіночій сфері». Як приклад такого вибору можна навести професійне навчання жінок протягом поточного року для потреб підприємств сфери обслуговування, зокрема за такими професіями як: «Кондитер», «Перукар», «Кравець», «Адміністратор», «Кухар», «Косметик», «Покоївка», «Касир торговельного залу», «Бармен», «Контролер ринку». Після закінчення навчання всі слухачі успішно працевлаштувались.

Ще одним видом професійного навчання для внутрішньо переміщених осіб працездатного віку за відсутності підходящої роботи стала можливість отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Також службою зайнятості активно впроваджується  можливість підтвердження результатів неформального навчання за робітними професіями.

У рамках проведення масштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи та реалізації медіа-програм, що були створені на обласному та базових рівнях, обласна служба зайнятості проводить заходи різнопланового формату для внутрішньо переміщених осіб та здійснює інформування про послуги служби зайнятості через ЗМІ. Зокрема на сторінках обласних та районних газет, на регіональному ВЕБ-сайті ОЦЗ (актуальні вакансії, законодавчі аспекти, відкриття власної справи, виїзні мобільні центри, день відкритих дверей підприємств, профнавчання та інші інформації), в інших інтернет-виданнях, на місцевих телеканалах. 

Вирішення проблем вимушених переселенців на ринку праці залежить не лише від активної політики держави, а й від самої людини: її мобільності, активності, прагнення до навчання, роботи та нового життя. А спеціалісти служби зайнятості завжди раді допомогти, адже питання надання людям якісних соціальних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, завжди знаходяться в центрі уваги обласної служби зайнятості.

Луїза ВІНІЧЕНКО, заступник начальника відділу організації профнавчання Миколаївського обласного центру зайнятості

Оставить комментарий