Виклики до суду від 26 листопада 2015 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/6535/15-ц за позовом Сніжко Євгенії Валеріївни до Сніжка Дмитра Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 02.12.15, о 9.30.

Відповідачу Сніжку Дмитру Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Лень Сергія Олександровича у цивільній справі № 2/488/1988/15 за позовом Калінчук Віталіни Олександрівни до Лень С. О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 09.12.15, об 11.30, у залі засідань суду № 1.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Лень С. О.: м. Миколаїв, вул. Ватутіна, 10.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Лаврова Дмитра Михайловича, Кузнєцову Олену Михайлівну, Щелковську Ірину Романівну у цивільній справі за позовом Бєлової Ольги Вікторівни про визнання угоди дійсною на 26.11.15, о 9.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Томашевської Марини Анатоліївни про стягнення заборгованості призначено на 14.12.15, о 9.40. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Сідорову Віру Михайлівну на 03.12.15, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Сідорова Олексія Андрійовича до Сідорової В. М. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/10325/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Михайлова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 01.12.15, о 9.00.

Відповідач Михайлов Сергій Миколайович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9249/15-ц за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Орліогло Олексія Никодимовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 23.11.15, о 14.00.

Відповідач Орліогло Анжела Леонідівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6365/15-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» до Кузнецова Юрія Михайловича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 30.11.15, о 9.00.

Відповідач Кузнецов Юрій Михайлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9879/15-ц за позовом Скібіної Валентини Юріївни до Горщука Руслана Михайловича про позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд призначено на 10.12.15, о 12.20.

Відповідач Горщук Руслан Михайлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кулькову Тетяну Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 30, кв. 94, про дату слухання цивільної справи за позовом Кулькова Олександра Володимировича до Кулькової Т. В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.11.15, о 10.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності заочним порядком.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Музиченко Ольги Володимирівни до Кисельова Євгена Олександровича, Кисельової Ольги Євгенівни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, відкладено на 18.12.15, об 11.30.

Відповідачам Кисельову Євгену Олександровичу, Кисельовій Ользі Євгенівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Шипрук Тамару Сергіївну, Мосензову Любов Семенівну у цивільній справі за позовом Луценко Євгенії Юріївни про визнання договору дарування нерухомості недійсним на 03.12.15, о 9.00, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/10169/15-ц за позовом Мойсеєнка Максима Миколайовича до Мойсеєнко Наталі Олександрівни, Пантелеймонова Віталія Геннадійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судовий розгляд призначено на 14.12.15, о 10.00.

Відповідач Пантелеймонов Віталій Геннадійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6365/15-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» Кузнецова Юрія Михайловича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 30.11.15, о 9.00.

Відповідач Кузнецов Юрій Михайлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мушкея Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район. с. Новоінгулка, вул. Весела, 35, з розгляду цивільної справи № 482/1452/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» до Мушкея О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.12.15, о 9.40, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області у м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатися у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Савушкіну Світлану Юріївну на 01.12.15, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом органу опіки та піклування при виконавчому комітеті Дмитро-Білівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області в інтересах малолітньої Савушкіної Євгенії Миколаївни до Савушкіної С. Ю., третя особа – служба у справах дітей Казанківської РДА Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Козаченко Надію Митрофанівну, Козаченка Сергія Юрійовича, Мельниченко Тетяну Юріївну у цивільній справі № 2/487/3238/15 за позовом Місаки Світлани Михайлівни про визнання біржової угоди дійсною на 24.12.15, о 9.00, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Саннікова Олексія Михайловича у судове засідання у цивільній справі № 486/2024/15-ц за позовною ДП «НАЕК» «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електрична станція» до Саннікова О. М. про стягнення боргу.

Засідання відбудеться 01.12.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Редько Марію Вікторівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 18.12.15, о 10.00, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Навроцької Марини Петрівни до Рясика Анатолія Олександровича про позбавлення батьківських прав відкладено на 23.12.15, о 9.00.

Відповідачу Рясику Анатолію Олександровичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рудчука Олександра Івановича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 10, кв. 5, про дату слухання справи № 2/489/2149/15 за позовом Рудчук Тетяни Миколаївни до Рудчука О. І. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 01.12.15, о 8.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Бенюх В.І., Бенюх А.М., Нікітіну О.В., Нікітіна І.В. у цивільній справі № 2/488/2140/15 за позовом Носік В. М. до Бенюх В.І та інш. про визнання дійсним договору міни.

Судове засідання відбудеться 08.12.15, об 11.30, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів Бенюх В. І., Бенюх А. М., Нікітіної О. В., Нікітіна І. В.: м. Миколаїв, вул. Артема, 32, кв. 43.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості третьої особи – Товарну біржу «Нерухомість – Південь» у цивільній справі № 2/488/2140/15 за позовом Носік В. М. до Бенюх В. І. та інш. про визнання дійсним договору міни.

Судове засідання відбудеться 08.12.15, об 11.30, у залі засідань суду № 11.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Товарної біржи «Нерухомість – Південь»: м. Миколаїв, вул. Карпенка, 12б, кв. 44.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Бочкову Людмилу Зіновіївну, Бочкову Любов Вікторівну, Бочкова Миколу Вікторовича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 14б, кв. 32, про дату слухання справи № 2/489/3291/15 за позовом Сторчака Олександра Сергійовича до Бочкової Л. З. про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 10.12.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Нюхова Михайла Юрійовича про стягнення заборгованості призначено на 30.11.15, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Жовтенка Олександра Анатолійовича, 02.01.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Суворова, 31, кв. 23, та Жовтенко Тетяну Леонідівну, 12.02. 1985 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Некрасова, 33, про дату слухання цивільної справи за позовом Жовтенко Н. О. до Жовтенка О. А., Жовтенко Т. Л. про відібрання малолітніх дітей без позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 02.12.15, о 9.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Долганова Павла Анатолійовича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 04.12.15, о 9.30, у каб. № 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Філевського В’ячеслава Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Леніна, 14, кв. 25, що у цивільній справі № 480/336315-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Філевського В. С. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 02.12.15, о 14.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Андрушкевич Оксану Володимирівну та Гавриловця Романа Володимировича, місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Воскресенське, вул. Інгульська, 50, про те, що 24.11.15 судом було прийнято рішення у цивільній справі за позовом Гавриловця Володимира Ілліча до Андрушкевич О. В. та Гавриловця Р. В. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Воскресенське, вул. Інгульська, 50.

Добавить комментарий