Виклики до суду від 19 листопада 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача

Чернявського Дениса Георгійовича у цивільній справі за позовом Долінової Тамари Олексіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 04.12.15, о 9.00, у каб. 1 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Петкевич Ірину Олександрівну у судове засідання, що відбудеться 24.11.15, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Сотнікової Світлани Венівни до Петкевич Ірини Олександрівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Кучеренка Павла Яковича, Кучеренко Зінаїду Веніамінівну у цивільній справі за позовом Мартиненко Олени Олегівни про визнання права власності в порядку спадкування на 26.11.15, о 14.00, у каб. 24 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Мекшуна Миколу Івановича на 25.11.15, об 11.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Мекшун Галини Володимирівни до Мекшуна М. І. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може із поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Серика Віктора Володимировича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 11.12.15, о 9.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідачів Семенкова Василя Едуардовича, Семенкову Валентину Григорівну, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Воскресенське, вул. Соснова, 13, у справі за позовом Задоя Марії Володимирівни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Слухання справи призначено на 08.12.15, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15, другий поверх.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що цивільна справа за позовом Мельник Наталії Володимирівни до Мельника Віктора Никифоровича про визнання права власності на 1/2 частку квартири призначено на 23.11.15, о 9.00.

Відповідачу Мельнику Віктору Никифоровичу, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. 1 Травня, 17, кв. 27, необхідно з’явитися у судове засідання Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченко, 1а.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а,викликає у судове засідання в якості відповідача Захарову Юлію Вікторівну у цивільній справі № 2/488/644/15 за позовом Бобкової Наталі Євгенівни до Захарової Ю. В. про виділ частки майна товариства та звернення стягнення на неї.

Судове засідання відбудеться 08.12.15, о 10.30, у залі засідань суду № 1.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Захарової Ю. В.: м. Миколаїв, вул. Прибузька, 49.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Ігнатенка Олександра Вікторовича, Ігнатенко Валентини Олександрівни, Ігнатенко Тетяни Вікторівни, Варанової Юлії Валеріївни про стягнення заборгованості відкладено на 26.11.15, о 8.30.

Відповідачам Ігнатенку Олександру Вікторовичу, Ігнатенко Валентині Олександрівні, Ігнатенко Тетяні Вікторівні, Барановій Юлії Валеріївні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9816/15-ц за позовом Кредитної спілки «Істок» до Білогорохова Дмитра Ігоровича про стягнення заборгованості .

Судовий розгляд призначено на 10.12.15, о 12.00.

Відповідач Сапон Олег Васильович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Стібака Олександра Володимировича, 28.03.1986 р. нар.,останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Горохівське, про дату слухання цивільної справи за позовом Стібак С. М. до Стібака О. В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25.11.15, об 11.00, у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Марченко Тетяну Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Радсад, вул. Миру, 45, що у цивільній справі № 480/2008/15-ц за позовом Рудої Людмили Ларіонівни до Марченко Т. М., третьої особи – Товарна біржа «Європа», про визнання угоди дійсною оголошено перерву до 02.12.15, о 10.30, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє третю особу – Товарну біржу «Європа», яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 77, що у цивільній справі № 480/2008/15-ц за позовом Рудої Людмили Ларіонівни до Марченко Т. М., третьої особи – Товарної біржи «Європа», про визнання угоди дійсною оголошено перерву до 02.12.15, о 10.30, у зв’язку з неявкою третьої особи.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Корабельний районний суд викликає у судове засідання в якості відповідача Воловенка Володимира Юрійовича, останє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Толстого, 65/2, у цивільній справі № 2/488/1220/2015 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Воловенка Володимира Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.12.15, о 10.20, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Гусара Івана Олександровича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1623/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.11.15, об 11.45, у залі судових засідань № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Космонавта Волкова, 24.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Маркова Анатолія Сергійовича, 31.07.1987 р. нар., місце реєстрації якого невідоме, у судове засідання на 30.11.15, о 13.30, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Маркова А. С. про стягнення заборгованості.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Управління пенсійного фонду України Центрального району до Лукерчік Вікторії Олександрівни про стягнення суми пенсії призначено на 27.11.15, о 12.30.

Відповідачу Лукерчік Вікторії Олександрівні, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 97, кв. 73, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 23.11.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Путінцева Олексія Андрійовича у цивільній справі за позовною заявою Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електрична станція» до Путінцева О. А. про стягнення витрат на підготовку фахівця.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Скубенко Наталію Іванівну у судове засідання у цивільній справі за позовом Югай Леоніда Дмитровича до Ча В’ячеслава Павловича, третя особа – Кімівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, про визнання права власності на житловий будинок за набувальною давністю на 30.11.15, об 11.30, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Сільвестрова Анатолія Володимировича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 11.12.15, о 9.00, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Володька В. О. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Володька Володимира Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 07.12.15, о 14.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб.26

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9725/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Скрипаль Тамари Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 11.12.15, об 11.50.

Відповідач СкрипальТамара Олексіївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Майгура Василя Ігнатовича у цивільній справі за позовом Бєлєвщук О. Ю. про визнання угоди дійсною та визнання часток на 01.12.15, о 13.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Корабельного районного суду м. Миколаєва, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, знаходиться цивільна справа № 488/1085/15-ц за позовом Гонти Єльвіри Іванівни до Гонти Сергія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 14.12.15, о 14.30.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Артема, 1, кімн. 533, 534.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Салтинського Руслана Олександровича, 14.10.1974 р. нар., Чеснокову Валентину Василівну, 07.11.1945 р. нар., за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 07.12.15, о 8.40, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9654/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Танцуріна Дениса Сергійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 11.12.15, об 11.20.

Відповідач Танцурін Денис Сергійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Кадай Михайла Володимировича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 16.12.15, о 9.30, у зал судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Рішення

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 27.10.15 було винесено заочне рішення у справі № 2/477/857/15 за позовом Кострової Лідії Георгіївни до Іщук Марії Олександрівни про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Оставить комментарий