Виклики до суду від 5 листопада 2015 року

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача

Мошнова Олександра Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Новобогданівка, вул. Гагаріна, 61а, що у цивільній справі за позовом Мошнової Валентини до Мошнова О. М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, оголошено перерву до 17.11.15, о 14.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Савчука Анатолія Дмитровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Трудолюбівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 06.11.15, об 11.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Генерала Плієва, 69, м. Снігурівка.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Давидову Тетяну Олегівну на 16.11.15, о 9.30, у зал суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Яричевського Олега Миколайовича до Давидової Тетяни Олегівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/13387/15-ц за позовом Дячковської Оксани Миколаївни до Ніколаєвої Світлани Валеріївни про визнання договору купівлі-продажу недійсним відкладено на 10.11.15, о 16.30.

Відповідачам Ніколаєвій Світлані Валеріївні, Ніколаєву Юрію Геннадійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає на 11.11.15, о 9.00, в якості відповідачів Гукасяна Грача Гришаєвича, Гукасяна Артема Гришаєвича, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Є. Бош, 25, у цивільній справі за позовом Діланян Олени Василівни до Гукасяна Г. Г., Гукасяна А. Г. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. № 4.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній матеріалів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Константинову-Степанченко (Корнєєву) Вікторію Євгенівну, останнє місце проживання якої: м Миколаїв, вул. Енгельса, 5, у справі за позовом: ПАТ «Укрсоцбанк» до Степанченка Олександра Юрійовича, Константинової-Степанченко (Корнєєвої) В.Є. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 09.11.15, о 10.40, за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, кабінет № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Грабарчук (Зіміну) Ганну Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Киселівка, вул. 8 Березня, 29, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 17.11.15, о 10.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області, за адресою: вул. Генерала Плієва, 69, м. Снігурівка.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Демидова Володимира Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Вавилове, про дату слухання цивільної справи за позовом Демидової Людмили Юріївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 17.11.15, об 11.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Генерала Плієва, 69, м. Снігурівка.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Білецького Олександра Віталійовича, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Паркова, 34, кв. 16, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Білецького О. В. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 10.11.15, о 10.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, кабінет № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Яковлева Павла Аркадійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 9-та Лінія, 25, про дату слухання справи № 2/489/1319/15 за позовом Яковлевої Ольги Миколаївни до Яковлева П. А. про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом та визнання права власності, яке відбудеться 16.11.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8879/15-ц за позовом Ткачової Марини Євгенівни до Ткачова Романа Геннадійовича про позбавлення батьківських прав .

Судовий розгляд призначено на 02.12.15, о 15.00.

Відповідач Ткачов Роман Геннадійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Дзюбенко Людмилу Федорівну у цивільній справі № 2/487/2446/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Дзюбенко Л. Ф. про стягнення боргу на 18.11.15, о 14.40, у каб. 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Коцюбенко Антоніну Олексіївну, що судовий розгляд цивільної справи № 484/3994/15-ц, провадження № 2/484/1764/15, за позовом Беккер Наталії Олексіївни, Музики Олексія Григоровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, через неявку відповідача відкладено на 17.11.15, о 13.00.

На призначений час відповідачу слід з’явитися до суду за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 18.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено заочне рішення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Баліханова М.С. за позовом ПАТ КБ «Надра» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 13.11.15, о 10.30, у каб. № 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації ологошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Кобельник Тетяну Віталіївну у судове засідання, яке відбудеться 17.11.15, о 9.25, у справі 2/489/2164/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кобельник Т. В. про стягнення заборгованості .

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Бурля Світлану Олексіївну, 08.03.1988 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 42/16, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бурля С. О. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.11.15, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мереуца Василя Івановича, 18.02.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Щербані, вул. Підпільщиків, 37, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мереуца В. І. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.11.15, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Докторову Есфір Євгенівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Нова, 4а, кв. 8, про дату слухання цивільної справи за позовом Шаталової З. С. до Управління держземагентства у Миколаївської області, Кир’яківської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області, третьої особи – Реєстраційної служби Миколаївського районного управління юстиції Миколаївської області, про визнання права власності на земельну ділянку, яке відбудеться 20.11.15, о 9.00. у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мушкея Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новоінгулка, вул. Весела, 35, з розгляду цивільної справи № 482/1452/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» до Мушкея О. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10.11.15, о 9.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатися у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мінакова Дмитра Романовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне, вул. Степова, 3, з розгляду цивільної справи № 482/1629/15-ц за позовом ПАТ «Купер Прайс» до Мінакова Д. Р. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11.11.15, о 9.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатися у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Андреєву Любовь Геннадіївну у судове засідання у цивільній справі № 486/1871/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20.11.15, о 9.30, за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Барду Ганну Юріївну у цивільній справі № 488/2783/15-ц за позовною заявою ПАТ «Миколаївгаз» до Барди Г. Ю. про стягнення збитків.

Судове засідання відбудеться 25.11.15, о 9.30, у залі засідань суду № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача Барди Г. Ю.: м. Миколаїв, вул. Красносільська, 2а.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Гончар Світлану Валентинівну, Сидорова Андрія Олеговича у цивільній справі за позовом Зелинського І. В. про визнання угоди дійсною на 09.11.15, о 9.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Тертичного С.І., Тертичну С.А., останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Комсомольське, вул. Миру, 60, кв. 4, про дату слухання цивільної справи за позовом Нужного М. М. про визнання правочину дійсним, яке відбудеться 09.11.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Воробйову Мирославу Василівну, що відбудеться 23.11.15, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Ваврик І. О. до Воробйової М. В., третя особа – Південна товарна біржа, про визнання угоди дійсною.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Плиска Миколу Петровича та Плиско Наталю Володимирівну, що відбудеться 18.11.15, о 14.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області до Плиска М. П. та Плиско Н. В. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ними причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за їх відсутності і вони вважатимуться повідомленими належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Телиш Олександра Миколайовича, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 49/1, кв. 43, у справі за позовом Ліхіцького Сергія Миколайовича до Телиш О. М. про визнання порядку користування житловим приміщенням та відкриття окремих особових рахунків.

Слухання справи відбудеться 11.11.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, кабінет № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/3808/15-ц за позовом Постельняк Ірини Миколаївни до Драгуновського Анатолія про визнання додаткового строку для прийняття спадщини відкладено на 10.11.15, о 14.00.

Відповідачу Самойленко Анастасії Юріївни необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

One Comment on “Виклики до суду від 5 листопада 2015 року”

  1. Відповідачу Ширданова Ірина Михайлівна необхідно з явитьися у судове засідання , яке відбудеться у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області   по справі№480/2040/15-ц за позовом Ширданова Якуб Гошим Огли про розірвання шлюбу  на 03.12.2015 року о 14 год.20 хв., за адресою м.Миколаїв вул.Веселинівська, 43, суддя Шаронова Н.О. Явка відповідача обов язкова, і у разі неявки справа буде розглянута за його відсутності. 

Оставить комментарий