Виклики до суду від 24 вересня 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ «Смарт Фінексперт»

до Маймаскул Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 02.10.15, о 08.20. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідачу Маймаскул Ользі Вікторівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою:
м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання як відповідача Трибушенка Володимира Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації і проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вул. Горького, 21, з розгляду цивільної справи № 482/1569/15-ц за позовом Васильєва Василя Васильовича до Трибушенка Володимира Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 28.09.15, о 09.30, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області у м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатися у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим належним чином про дату та місце розгляду справи, і в разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Деордицю Олега Станіславовича у цивільній справі № 468/1304/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Деордици Олега Станіславовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.10.15, о 08.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Малаксіанова Артура Ігоровича, останнє відоме місце проживання кого: м. Миколаїв, пр. героїв Сталінграда, 13в,
кв. 34, до Малаксіанової Юлії В’ячеславівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 12.10.15, 10.00.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Сокур Олександра В’ячеславовича за позовом Сокур Наталі Григорівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке призначено на 30.09.15, о 9.00, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою:
м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Виконавчого комітету Миколаївської міської ради до Добровольського Дмитра Євгеновича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 08.10.15, о 8.30.

Відповідачу Добровольському Дмитру Євгеновичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,
каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до Тронько Вікторії Олександрівни, Хачатурової Вікторії Володимирівни, Костирко Ольги Юріївни про стягнення заборгованості відкладено на 09.10.15, о 8.40.

Відповідачам Тронько Вікторії Олександ-
рівні, Хачатуровій Вікторії Володимирівні, Костирко Ользі Юріївні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радіс-
на, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає в судове засідання відповідача Мирошниченка Віктора Альфітовича, 01.02.1976 р. нар., за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення заборгованості на 30.09.15, о 8.30, каб. № 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі його неявки її може бути розглянуто за відсутності відповідача.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Сичненка Олексія Леонідовича до Волощука Ігоря Станіславовича про стягнення боргу за договором позики відкладено на 13.10.15, о 8.30.

Відповідачу Волощуку Ігорю Станіславовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,
каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Тищенка Ігора Миколайовича у судове засідання, що відбудеться 06.10.15, о 09.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Рури Віктора Олексійовича до Тищенка Ігора Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Зінька Миколу Михайловича у цивільній справі № 468/1506/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Зінька Миколи Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.10.15, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Лапицьку Валентину Антонівну в судове засідання, що відбудеться 26.10.15, о 14.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Лапицької В. А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Зінька Миколу Михайловича у цивільній справі № 468/1506/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Зінька Миколи Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.10.15, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Аліферова Ігоря Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський ра-
йон, с. Бондарівка, вул. Садова, 20, про дату слухання цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Аліферова Ігоря Олександровича про стягнення кредитної заборгованості, розірвання шлюбу, яке відбудеться 12.10.15, о 08.15, у приміщенні Веселинівського ра-
йонного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Федорова В’ячеслава Володимировича до Федорової Ганни Вікторівни про стягнення збитків у зв’язку з несплатою аліментів відкладено на 19.10.15, о 09.00. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідачу Федоровій Ганні Вікторівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,
каб. 27.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Рохман Н. О. до ФОП Єлісєєва К. Ю., ПАТ «А.Банк» про розірвання договору відкладено на 24.09.15, о 10.00. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідачу Єлісєєву Кирилу Юрійовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Єрмакова Ігоря Івановича, Єрмакову Людмилу Григорівну, Єрмакову Віру Іванівну в судове засідання по цивільній справі № 486/1496/15-ц за позовною заявою Нечитайло Зої Віталіївни, третя особа – Універсальна товарна біржа «Нерухомість», про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Засідання відбудеться 29.09.15, о 15.00, у приміщенні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки у судове засідання відповідачів справа розглядатиметься за їх відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кім Володимира Едуардовича, 29.10.1978 року народження, останнє відоме місце проживання якого: Снігурівський район Миколаївської області, с. Баратівка, вул. Діденко, 6, про дату слухання цивільної справи за позовом Цой Н. В. до Кім В. Е. про втрату користування житловим приміщенням, яке відбудеться 29.09.15, о 09.30, у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область,
м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у заочному порядку.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Наливайко Ію Дмитрівну, останнє місце мешкання – пров. Комунарський, 7, м. Миколаїв, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк  «ПриватБанк» до Наливайко Ії Дмитрівни про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 15.10.2015, о 10.40, за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, кабінет № 2.

У разі неявки у судове засідання справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6365/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідач: Кузнецов Юрій Михайлович, суть спору: про стягнення заборгованості.

Дата призначення досудового розгляду 14.10.2015 о 12.30.

Відповідач Кузнецов Юрій Михайлович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою:
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),
з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає 14 жовтня 2015 року, о 09.45, в якості відповідача Сажневу Заріну Федорівну по цивільній справі за позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором (Справа № 2/489/2842/15), позивач – Товариство з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест Україна», відповідач Сажнева Заріна Федорівна.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17,
зала № 15.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Волощук Анну Іллівну (останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, вул. Олійника, 38, кв. 100) про дату слухання справи № 2/489/2144/15 за позовом Столяр Анни Василівни до Волощук Анни Іллівни про визнання угоди дійсною, яке відбудеться 06 жовтня 2015 року, о 09.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Харченко Тетяну Євгенівну, останнє відоме місце проживання якого: смт Веселинове, вул. Одеська, буд. 97, кв. 5, Веселинівського району Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до відповідачів Харченка Володимира Володимировича, Харченко Тетяни Євгенівни про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 13 жовтня, о 13. 20, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове,
вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Золотарьова Миколу Юрійовичу в судове засідання по цивільній справі № 486/1642/15-ц за позовною заявою Золотарьової Ганни Леонідівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 08 жовтня 2015 ро-
ку, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Собчук Олександру Олександрівну, останнє місце мешкання – пров. Першотравневий, 63, кв. 125, м. Миколаїв, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» до Собчук Олександри Олександрівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Слухання справи відбудеться 15.10.2015, о 09.40, за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, кабінет № 2.

У разі неявки у судове засідання справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Чернову Наталю Володимирівну, останнє місце мешкання – вул. Космонавтів, 80, кв. 114,
м. Миколаїв, по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» до Чернової Наталі Володимирівни про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Слухання справи відбудеться 14.10.2015, о 08.30, за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, кабінет № 2.

У разі неявки у судове засідання справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Умірову Раїсу Миколаївну (останнє відоме місце мешкання: пров. 2 Ін-
дивідуальний, 1, кв. 10) про дату слухання справи № 2/489/1976/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» до Умірової Раїси Миколаївни про стягнення боргу за спожиту електроенергію, яке відбудеться 09 жовтня 2015 р., о 08.30, у приміщені суду за адресою: вул. Миколаївська, 17, м. Миколаїв, кабінет № 5.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, у разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Пономаренка Василя Георгійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Сумська, 2, про дату слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Пономаренка Василя Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 30 вересня
2015 року, о 09.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6299/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», відповідач: Засядівко Володимир Андрійович, суть спору: про стягнення заборгованості .

Дата призначення досудового розгляду 19.10.2015 о 16.00.

Відповідач Засядівко Оксана Олександ-
рівна
викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою:
м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11)
з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6288/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», відповідач: Засядівко Володимир Андрійович, суть спору: про стягнення заборгованості .

Дата призначення до судового розгляду 19.10.2015 року об 16.30.

Відповідач Засядівко Оксана Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Декаб-
ристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянут о за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

РІШЕННЯ 

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11 вересня 2015 року судом було винесено рішення по цивільній справі № 2/477/752/15 за позовом Авояна Гагіка Гургеновича до Ботнар Наталії Сергіївни про стягнення аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей.

Добавить комментарий