Виклики до суду від 10 вересня 2015 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Щербини Світлани Миколаївни до

Щербини Сергія Миколайовича про усунення перешкод у здійсненні власником права користування майном (останнє відоме місце проживання: 54048 м. Миколаїв, вул. Краснодонська, 4а) призначено на 23.09.15, о 9.25.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Замшу Івана Семеновича у судове засідання по цивільній справі № 486/1551/15-ц за позовною заявою Замши Яни Олексіївни до Замши Івана Семеновича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 25 вересня 2015 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, головуючим суддею Падалка В. О.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Чернишова Олександра Олексійовича у судове засідання по цивільній справі № 486/1371/15-ц за позовною заявою Чернишова Олександра Олексійовича до Чернишова Геннадія Олександровича про усунення права на спадкування.

Засідання відбудеться 21 вересня 2015 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, головуючим суддею Падалка В. О.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Борисенко Ларису Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Ганнівська, 21, про дату слухання цивільної справи за позовом Борисенка Геннадія Валентиновича до Борисенко Лариси Миколаївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 02 жовтня 2015 року о 08 год.00 хв. у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Платонова Ігоря Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Пушкінська, 36, про дату слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Платонова Ігоря Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02 жовтня 2015 року о 09 год.30 хв. у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Павлова Анатолія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Першотравнева, 14, про дату слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Павлова Анатолія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02 жовтня 2015 року о 09 год.00 хв. у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мокану Євгенія Борисовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Привокзальна, 20, про дату слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Мокану Євгенія Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02 жовтня 2015 року о 08 год.30 хв. у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гончар Наталію Анатоліївну, 1984 року народження, останнє відоме місце проживання якої: вул. Тинка 17, кв. 59, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, що 16 вересня 2015 року об 11.00 відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Гончара А. В., Гончар Г. І., Гончар Н. А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розглядатися за його відсутності. У порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Михайліченка Андрія Валерійовича, 10 лютого 1984 року народження, останнє відоме місце проживання якого: с. Садове Снігурівського району Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Кошелі А. Б. до Михайліченка А. Б. про втрату користування житловим приміщенням, яке відбудеться 15.09.2015 року об 11.00 у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11 вересня 2015 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/424/15 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бабської Ганни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачці Бабській Г. А. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 21.09.2015 о 10.00 за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а до судді Савіна О. І. відповідача Вовк Олексія Сергійовича у цивільній справі № 486/445/15-ц за позовною заявою Сучеван Олександра Юрійовича до Вовк Олексія Сергійовича, про стягнення боргу, процентів та інфляційних втрат за договором позики.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами у справі.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачку Кудряшову (Свідро) Наталію Миколаївну, 13 листопада 1980 року народження, останнє відоме місце проживання якої: с. Новотимофіївка Снігурівського району Миколаївської області, вул. Комсомольська, 18, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кудряшової (Свідро) Н.М. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 15.09.2015 о 15.00 у приміщенні суду в м. Снігурівка Миколаївської області, вул. Генерала Плієва, 69. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Риженко Олександра Івановича на 10 годину 30 хвилин 7 жовтня 2015 року за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, по цивільній справі за позовом Жильцова Бориса Дмитровича до Риженко Олександра Івановича про відшкодування заборгованості за договором позики.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Ковальова Дениса Миколайовича у судове засідання в якості відповідача по цивільній справі № 2/488/1609/15 за позовом Ковальової Катерини Сергіївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 05.10.2015 о 09.00 у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 18, 28.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Веремеєнка Олександра Григоровича у судове засідання в якості відповідача по цивільній справі № 2/488/537/15 за позовом прокурора Корабельного району міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Матвєєвої Лариси Вікторівни, Точиліна Віталія Володимировича, Гордовенка Юрія Миколайовича, Веремеєнка Олександра Григоровича, Семенюк Олени Анатоліївни про визнання незаконними та скасування рішення Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсним запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 23.09.2015 о 14.30 у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Рибна, 12/1.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Ішмаєва Ріната Шамільовича, останнє відоме місце проживання: вул. Горького, 61, м. Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, у судове засідання по цивільній справі № 482/1486/15-ц за позовом Ішмаєвой Ольги Валеріївни до Ішмаєва Рената Шамільовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 30 вересня 2015 року в приміщені Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатись в каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що цивільна справа № 490/7161/15-ц за позовом Костенка Максима Анатолійовича до Висоцької Олени Федорівни, Дудикіна Андрія Анатолійовича, третя особа – Південна товарна біржа, про визнання угоди дійсною призначена на 21 жовтня 2015 року до 09.00 хв.

Особам, що беруть участь у справі, при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та повноваження представників.

Явка у судове засідання обов’язкова.

54020 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Красникову Катерину Олександрівну в судове засідання в якості відповідача по цивільній справі № 2/488/1161/15 за позовом Красникова Іллі Олександровича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 09.10.2015 о 09.00 у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Торгова, 254 кв. 7.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Сільчука Олександра Івановича, останнє місце проживання – с. Чапаєвка Березанського району Миколаївської області, вул. Гагаріна, у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Вазанова Дмитра В’ячеславовича до Сільчука Олександра Івановича про стягнення боргу, що відбудеться 28 вересня 2015 року о 14.00 у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2. У разі неявки відповідача справа буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6362/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «Альфа Банк», відповідач: Бунчук Оксана Віталіївна суть спору: про стягнення заборгованості.

Дата призначення досудового розгляду – 01.10.2015 об 12.00.

Відповідач Бунчук Оксана Віталіївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6288/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», відповідач: Засядівко Володимир Андрійович, суть спору: про стягнення заборгованості .

Дата призначення досудового розгляду – 21.09.2015 о 10.30.

Відповідач Засядівко Оксана Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6299/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», відповідач: Засядівко Володимир Андрійович, суть спору: про стягнення заборгованості .

Дата призначення досудового розгляду 21.09.2015 о 10.30.

Відповідач Засядівко Оксана Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6373/15-ц, позивач: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», відповідач: Засядівко Володимир Андрійович, суть спору: про стягнення заборгованості.

Дата призначення досудового розгляду – 01.10.2015 об 12.30.

Відповідач Засядівко Оксана Олександрівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11), з документами, що посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом виконавчого комітету Миколаївської ради до Добровольського Дмитра Євгеновича про визнання особи такою, що втратила право на користуванням житловим приміщенням, відкладено на 08.10.2015 на 08.30.

У разі вашої неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Відповідачу Добровольському Дмитру Євгеновичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: 54002, м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Яковлевої Лідії Андріївни до Догаревої Тетяни Андріївни про стягнення авансу відкладено на 09.10.2015 на 08.30.

У разі вашої неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Відповідачу Догаревій Тетяни Андріївни необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: 54002, м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

Добавить комментарий