Виклики до суду від 27 серпня 2015 року

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає як відповідачів

Фурманова Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 47а, кв. 409, Ставнішія Євгенія Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. 4 Парниковий, 2, у справі за позовом ТОВ «Рант» до Фурманова О. В., Ставнішія Є. В. про стягнення матеріальної та моральної шкоди внаслідок вчинення злочину.

Слухання справи відбудеться 15.10.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ткаченка Дмитра Борисовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 156, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Ткаченка Д. Б. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.09.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Лукіянчука Миколи Олександровича до Стасюка Володимира Васильовича, Полянської Наталії Василівни, Стасюк Надії Олексіївни, Кучеренко Олени Станіславівни, третя особа – Товарна біржа «Нерухомість-Південь» про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним, призначено на 01.09.15, о 12.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Стібака Олександра Володимировича, 28.03.1986 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Горохівське, вул. Комсомольська, 16, про дату слухання цивільної справи за позовом Стібак С. М. до Стібака О. В. про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 02.09.15, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Харюка Віорела Андрійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Куйбишеве, про дату слухання цивільної справи за позовом Харюк Тетяни Ігорівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 02.09.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Савіної Оксани Станіславівни, Савіної Катерини Федорівни до Савіна Федора Львовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 08.09.15, о 10.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання як відповідача Томіліна Сергія Валерійовича в цивільній справі № 2/488/1272/15 за позовом Томіліної Олени Миколаївни про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 01.10.15, об 11.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 325/4, кв. 20.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Нурсой Наміг Гаджи огли за позовом Котіної К. Г. про визнання договору розірваним на 04.09.15, о 9.00, каб. № 16, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання як відповідача Санні Ахмеда в цивільній справі № 2/488/1407/15 за позовом Санні Людмили Миколаївни, Васильченка Миколи Григоровича, Васильченка Володимира Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 30.09.15, о 13.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Металургів, 8, кв. 137.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає як зацікавлену особу Конотопчик Світлану Вікторівну, останнє місце проживання якої невідоме, у судове засідання за позовом Покиньчереди Тетяни Іллівни, зацікавлені особи – Конотопчик С. В. та Дмитрівська сільська рада Березанського району Миколаївської області про встановлення факту батьківства, яке відбудеться 10.09.15, о 14.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2.

У разі неявки зацікавленої особи справу буде розглянуто за ії відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/2981/15-ц за позовом Бухтіярова Віктора Петровича до Копецької Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості та сплату відсотків з прострочення грошового зобов’язання відкладено на 12.11.15, об 11.00.

Відповідачу Копецькій Наталії Миколаївні необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Омельченка Геннадія Миколайовича про стягнення заборгованості відкладено на 15.09.15, о 8.30.

Відповідачу Омельченку Геннадію Миколайовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Білого Геннадія Миколайовича 20.03.1956 р. нар. про стягнення заборгованості на 22.09.15, на 8.00, Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 24.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кузнєцову Жанну Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Покровка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузнєцової Ж. М. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02.09.15, о 16.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кравець Світлану Сергіївну, 22.03.1980 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Орджонікідзе, 32, про дату слухання цивільної справи за позовом Шойка В.І до Кравець С. С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, що відбудеться 07.09.15, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Полякова Юрія Олеговича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Орехова,14, за позовом Шинкарук Валентини Григорівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи відбудеться 09.09.15, о 8.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15, 2-й поверх.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Ботнар Наталію Сергіївну за позовом Авояна Гагіка Гургеновича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Розгляд справи відбудеться 11.09.15, о 9.45.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 08.09.15, о 9.00, у залі судових засідань Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/420/15 за позовом Олексієвець Валентини Антонівни до Олексієвця Федора Івановича про розірвання шлюбу.

Відповідачу необхідно з’явитись у судове засідання.

Про неможливість явки у судове засідання негайно повідомити суд.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Оставить комментарий

Your email address will not be published.