Виклики до суду від 20 серпня 2015 року

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача

Матвієнка Петра Олексійовича, 14.06.1969 р. нар., який зареєстрований в смт Криве Озеро, вул. Горького, 289а Кривоозерського району Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 26.08.15, о 9.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду за адресою: смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Матвієнко Маргарити Райгольтівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в порядку, передбаченому ст. ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бузевич Людмилу Савеліївну, 06.05.1957 р. нар., яка зареєстрована в смт Криве Озеро, пров. Шевченка, 5а, Кривоозерського району, Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 26.08.15, о 9.30, у залі судових засідань за адресою: смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а,Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Бузевича Євгенія Володимировича, третя особа – районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням та про зняття з реєстраційного обліку в житловому будинку.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в порядку, передбаченому ст. ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання як відповідача Бухаренко Ганну Андріївну в цивільній справі № 2/488/1193/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про відшкодування збитків.

Судове засідання відбудеться 10.09.15, о 9.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12в, кв. 142.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання Попова Ігоря Володимировича в цивільній справі № 486/950/15-ц за позовною заявою Попової Валентини Миколаївни до Попова І. В. про визнання права спільної власності подружжя та визнання права власності на 1/2 частину квартири.

Засідання відбудеться 28.08.15, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кузьменка Олексія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Луб’янка, вул. Крачуна, 16, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Кузьменка Олексія Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.09.15, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Асєєву Валентину Федорівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новокатеринівка, вул. Ювілейна, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Асєєвої Валентини Федорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 17.09.15, о 8.15, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Товт Юрія Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Димитрова, 67, про дату слухання цивільної справи за позовом Байової Ірини Анатоліївни до Товт Юрія Михайловича про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, яке відбудеться 17.09.15, о 8.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Киселяка Володимира Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Колосівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Киселяка Володимира Юрійовича, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.09.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання як відповідача Курчатову Альону Леонідівну в цивільній справі № 2/488/1266/15 за позовом Сергатова М. Ю. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 22.09.15, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 30б, кв. 70.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання як відповідача Коваленка Івана Олеговича в цивільній справі № 2/488/1275/15 за позовом Коваленко Валентини Антонівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 29.09.15, о 13.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Каховська, 1.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Росяк Наталію Георгіївну в цивільній справі № 468/1201/15-цза позовом ТзОВ «Кредекс Фінанс» до Росяк Н. Г. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.09.15, о 14.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Курієцьку Аллу Олександрівну в цивільній справі № 468/1229/15-ц за позовом Полякової Лілії Станіславівни до Курієцької А. О. про стягнення заборгованості за договором позики.

Судове засідання відбудеться 10.09.15, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Єсипенка Олексія Володимировича в цивільній справі № 468/1208/15-ц за позовом Жуковської Олени Олександрівни до Єсипенка О. В. про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться 02.09.15, о 14.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Дроздову-Ковтун Олену Володимирівну в цивільній справі № 490/263/15-ц за позовом Бакликова Олега Васильовича до Челяка Володимира Михайловича, Дроздової-Ковтун Олени Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.09.15, о 15.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Челяка Володимира Михайловича в цивільній справі № 490/263/15-ц за позовом Бакликова Олега Васильовича до Челяка Володимира Михайловича, Дроздової-Ковтун Олени Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.09.15, о 15.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Челяка Володимира Михайловича в цивільній справі № 468/1210/15-ц за позовом Челяк Марії Василівни до Челяка Володимира Михайловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07.09.15, о 15.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Щасливу Любов Юріївну, 27.01.1954 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Олександрівка, вул. Леніна, 67, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Щасливої Л. Ю. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 02.09.15, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Чудникова Андрія Володимировича на 28.08.15, о 10.00, за адресою вул. Аненка, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Чудникова А. В. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування цього оголошення.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає як відповідача Голяка Сергія Васильовича в судове засідання, що відбудеться 01.10.15, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Голяка С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Білогубова Олександра Ігоровича, 05.06.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Леніна, 56, кв. 22, та Коса Олега Петровича, 04.11.1977 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Будівельна, 19, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Білогубова О. І., Коса О. П. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 03.09.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Волкова Михайла Олексійовича в цивільній справі № 2/487/2497/15 за позовом Волкової Яни Дмитрівни про розірвання шлюбу на 15.10.15, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Гуцаленко Наталії Миколаївни, Гуцаленка Едуарда Валентиновича до Полторака Дмитра Олександровича, Полторак Ліни Дмитрівни, Полторака Олександра Борисовича про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним та визнання права власності, призначене на 09.09.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Омельченка Сергія Євгеновича у цивільній справі № 2/488/1251/15 за позовом Омельченко Поліни Василівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26.08.15, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 327/2, кв. 15.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий