Виклики до суду від 13 серпня 2015 року

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача

Агатія Василя Васильовича, 01.01.1963 р. нар., який зареєстрований: смт Криве Озеро, пров. 1 Травня, 8, Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 20.08.15, о 10.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду за адресою: смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-А, Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Циктора Михайла Федоровича, третя особа: районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та про зняття з реєстраційного обліку в житловому будинку.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в порядку, передбаченому ст. ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Левицьку Олену Валеріївну в цивільній справі № 2/487/1985/15 за позовом Левицької О. В. про стягнення аліментів на 19.08.15, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Тирзіу Марію Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої: с. Новобогданівка Миколаївського району Миколаївської області, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тирзіу М. А. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 03.09.15, о 14.00, у зв’язку з вашою неявкою.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Яковлева Павла Аркадійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 9 Лінія, 25, про дату слухання справи № 2/489/1319/15 за позовом Яковлевої Ольги Миколаївни до Яковлева П. А. про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом та визнання права власності, яке відбудеться 23.09.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідачів Назаренко О. В., Назаренко А. О., Назаренко І. О. в цивільній справі № 2/487/2086/15 за позовом Сазонова В. О., Постольнік Л. В. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, на 20.08.15, об 11.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Зварича Миколу Романовича, 14.02.1976 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. 30 років Перемоги, 34. кв. 6, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зварича М. Р. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 17.08.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Матюк Наталію Віталіївну, 20.10.1957 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Потьомкіна, 42, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Матюк Н. В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 17.08.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лопатньову Наталію Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Пархоменка, 48, кв.16, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Лопатньової Н. І. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 24.09.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бур’ян Ніну Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Петрівка, вул. Леніна, 34, Миколаївського району Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом Скалиги В’ячеслава Костянтиновича до Бур’ян Н.М. про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним, яке відбудеться 19.10.15, о 10.00, у приміщенні Миколаївського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

 

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Риженка Олександра Івановича на 21.08.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненка, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Жильцова Бориса Дмитровича до Риженка О. І. про стягнення заборгованості за договором позики.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Борщевського Володимира Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 40/1, кв. 107, у справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Борщевського В. А. про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Слухання справи відбудеться 19.08.15, о 9.45, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Фомину Олену Олегівну в судове засідання на 14.09.15, о 10.10, у справі № 2/489/1974/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Фоминої О. О. про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Коваленко Галину Данилівну за позовом Коваленка Василя Олександровича про розірвання шлюбу на 20.08.15, о 8.45, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Ігнатенка Валерія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 104, кв. 136, у справі за позовом Ігнатенко Ірини Олександрівни до Ігнатенка В. М. про розірвання шлюбу.

Слухання справи відбудеться 19.08.15, о 13.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає в судове засідання в якості відповідача Медовця Андрія Івановича в цивільній справі № 2/488/1321/15 за позовом Соловарової Тетяни Юріївни, Соловарова Юрія Павловича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, третя особа – відділ громадянства, іміграції, реєстрації фізичних осіб ДМС України.

Судове засідання відбудеться 09.09.15, о 13.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Артема, 26, кв. 97.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Бея Олександра Юрійовича в судове засідання, що відбудеться 19.08.15, о 8.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом КП «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Бея О. Ю. про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Івасішина Олександра Дмитровича в судове засідання, що відбудеться 19.08.15, о 8.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом КП «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Івасішина О. Д. про стягнення заборгованості за оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/6025/15-ц за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Кудіної Ії Миколаївни про стягнення заборгованості, відкладено на 12.11.15, о 14.30.

Відповідачу Кудіній Ії Миколаївні необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і в разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Цицарковського Віталія Петровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Олександрівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Цицарковського В. П. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 22.09.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Цигана Івана Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Інгульська, 5, кв. 24, про дату слухання цивільної справи за позовом Цигана Івана Михайловича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 21.08.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

 Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шуксту Анатолія Васильовича в цивільній справі за позовною заявою Вознесенського міжрайонного прокурора Миколаївської області в інтересах Моток Аспазії Михайлівни до Шуксти Анатолія Васильовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим будинком, яке призначено на 04.09.15, о 9.00. за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання відповідача Ковача Івана Григоровича за позовом Дюміна Анатолія Григоровича про стягнення боргу за договором позики на 04.09.15, о 9.00, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і в разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Кавсюк Ларису Володимирівну у справі за позовом Бокова Миколи Прокоповича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи призначено на 07.09.15, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тернової Лідії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 08.09.15 о 8.30.

Відповідачу Терновій Лідії Іванівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Скрєбцова Костянтина Вікторовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Скрєбцова К. В. Возбранного М. А. про стягнення заборгованості на 01.09.15, о 8.30, каб. № 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і в разі його неявки її може бути розглянуто за відсутності відповідача.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мосіної Наталі Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 09.09.15 о 8.20.

Відповідачу Мосіній Наталі Олександрівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пятаченка Віталія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 14.09.15 о 8.30.

Відповідачу Пятаченку Віталію Валерійовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Кулика Дениса Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 11а, кв. 62, про те, що 11.08.15 судом було прийнято заочне рішення в цивільній справі за позовом Кулик Наталі Володимирівни до Кулика Дениса Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання сина Кулика Кірілла Денисовича, 21.12.2014 р. нар.

Добавить комментарий