Виклики до суду від 23 липня 2015 року

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів

Кучеренко Раду Семенівну, Кучеренко Анжелу Сергіївну, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Чапаєва, 54, кв. 2, що 04.08.15, о 14.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Левченка Володимира Миколайовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Копилова Сергія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 91а, кв. 139, про дату слухання справи № 2/489/1941/15 за позовом Житлово-будівельного кооперативу «Україна» до Копилова С.О. про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, яке відбудеться 18.09.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Коренця Володимира Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Комсомольська, 51, про дату слухання цивільної справи за позовом Коренець Наталії Анатоліївни до Коренця В.О. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 24.07.15, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Білого Геннадія Миколайовича, 20.03.1956 р. нар., за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 27.07.15, о 8.00, каб. № 24 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Матіато Віктора Олександровича за позовом прокурора Заводського району м. Миколаєва до Матіато В.О. про накладення заборони на відчуження майна на 31.07.15, о 9.30, каб. № 24 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Панчука Василя Харитоновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новокатеринівка, про дату слухання цивільної справи за позовом Мусєвич Аліни Василівни до Панчука В.Х. про визнання договору дійсним, яке відбудеться 02.09.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чаплигу Світлану Михайлівну, 11.10.1973 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Вавилове, вул. Миру, 16, що 30.07.15, о 14.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Чаплиги С.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Бойченка Єгора Володимировича у цивільній справі № 2/488/1162/15 за позовом Леміщенко Тетяни Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, треті особи – Леміщенко Олег Анатолійович, Бойченко Данило Володимирович, Леміщенко Каріна Олегівни, КП ДЕЗ «Океан».

Судове засідання відбудеться 25.08.15, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 49, кв. 22.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Клименка Василя Анатолійовича за позовом Клименко Н.Є. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 23.07.15, о 8.30, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кузьмик Ларису Василівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Дмитрієва, 32/1, про дату слухання цивільної справи за позовом Дягтяренко Людмили Василівни до Кузьмик Л.В. про стягнення боргу за договором позики, яке відбудеться 28.07.15, о 15.00, у приміщенні Миколаївського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Отбар Едіз, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 47, кв. 92, про дату слухання справи № 2/489/2109/15 за позовом Отбар Світлани Олегівни до Отбар Едіз про розірвання шлюбу, яке відбудеться 27.07.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 04.08.15, о 14.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Тяжельнікова Володимира Олександровича у цивільній справі за позовною заявою Тяжельнікової Сніжани Василівни до Тяжельнікова В.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 04.08.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Абрамовича Дмитра Петровича у цивільній справі за позовною заявою Абрамович Світлани Сергіївни до Абрамовича Д.П. про визначення місця проживання малолітніх дітей.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 10.08.15, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Гутник Наталію Ігорівну у цивільній справі за позовною заявою М’ягкої Люби Миколаївни до Гутник Н.І. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Головкіна Олега Олександровича у цивільній справі № 468/1034/15-ц за позовом Головкіної Альони Євгенівни до Головкіна Олега Олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31.07.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє, що Рожнова Тетяна Вікторівна, останнє відоме фактичне місце проживання якої: вул. Булгакова, 31а, м. Первомайськ Миколаївської області, викликається в якості відповідача за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення збитків за порушення Правил користування електричною енергією у сумі 6871,65 грн. у судове засідання, яке відбудеться 28.07.15, о 10.00, за адресою: м. Первомайськ, вул.К. Маркса, 18.

У разі неявки відповідача справу буде розглянутао за його відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5556/15-ц за позовом Шнайдер Анни Вікторівни до Кривченкової Ольги Вікторівни про визначення порядку користування квартирою.

Слухання справи відбудеться 22.09.15, об 11.30

Відповідач Кривченкова Ольга Вікторівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6131/15-ц за позовом Козоріза Ігоря Миколайовича до Корабльової Амалії Миколаївни про визнання договору купівлі-продажу дійсним

Слухання справи відбудеться 11.09.15, об 11.00.

Відповідач Корабльова Амалія Миколаївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/6125/15-ц за позовом Логвінова Віктора Петровича до Місаренка Афанасія Дмитровича, Фролової Раїси Іванівни, третя особа – УБ «Номінал»,про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 11.09.15, об 11.30.

Відповідач Фролова Раїса Іванівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 11),з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Єланецький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Коваленко Зінаїду Олександрівну, 25.01.1975 р. нар., у цивільній справі за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Коваленко З.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором на 24.07.15, о 14.00, у приміщення Єланецького районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Євдокимову Світлану Вікторівну, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Кубряки, вул. Садова, 23, про дату слухання цивільної справи № 472/528/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Євдокимової С.В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 30.07.15, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Симоненка Сергія Петровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Одеська, 2, про дату слухання цивільної справи № 472/1003/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Симоненка С.П. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 30.07.15, о 14.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 29.07.15, о 14.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідачів Гратій Наталю Миколаївну, Єкушенка Олександра Володимировича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Гратій Н.М., Єкушенка О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

Добавить комментарий