Виклики до суду від 16 липня 2015 року

Вознесенський міськрайонний суд викликає в якості відповідача Горовцеву Наталію Іванівну, реєстрація місця проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Котовського, 53, останнє місце проживання невідоме, у цивільній справі за позовом Горовцева Сергія Яковича, Костильової Інни Олексіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщеням, яке відбудеться 22.07.15, о 8.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Домінського Павла Юрійовича у судове засідання, яке відбудеться 21.07.15, о 14.30, у справі № 2/489/799/15 за позовом Ткаченко Ганни Петрівни до Домінського П.Ю про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/2974/15-ц за позовом Шпіньової Валентини Петрівни до Вайнберг Аліси Артурівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 16.07.15, о 9.15.

Відповідачу Вайнберг Алісі Артурівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд скарги Лахно М.М. на дії державного виконавця Центрального ВДВС ММУЮ Ільїної Н.І. відбудеться 18.08.15, о 14.00, у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки скаржника Лахно М.М. справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рукінова Володимира Євгеновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 134, кв. 45, про дату слухання справи № 2/489/1272/15 за позовом Рукінової Анни Леонідівни до Рукінова В.Є. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 20.07.15, о 8.50, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Кулика Дениса Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 11а, кв. 62, про те, що 11.08.15, о 9.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Кулик Наталі Володимирівни до Кулика Д.А. про стягнення аліментів.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Кулика Дениса Анатолійовича без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Матіато Олександра Олександровича за позовом Євдокимової Марії Станіславівни про визнання права власності у порядку спадкування на 06.08.15, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/4384/15-ц за позовом Омельчака Василя Павловича до Копецької Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості за договором позики відкладено на 29.07.15, о 15.00.

Відповідачу Копецькій Наталії Миколаївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідачів Балан Марію Михайлівну, Балана Дениса Олеговича у судове засідання, яке відбудеться 30.07.15, 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 18, в якому відбудеться слухання цивільної справи за позовом Острижнюка Миколи Михайловича до Балан М.М., Балана Д.О. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд викликає в якості відповідачів Томіленко Юлію Іванівну, Томіленка Владислава Борисовича, реєстрація місця проживання яких: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Прибужани, вул. Поляшко, 20, останнє місце проживання невідоме, у цивільній справі за позовом Овсієнко Тетяни Миколаївни до Томіленко Ю.І., Таміленка В.Б. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 24.07.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Андрущак Людмилу Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Коштове, вул. Піонерська, на 24.07.15, о 9.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення боргу за кредитним рахунком.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 21.07.15, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Кульчицького Віктора Валентиновича у цивільній справі за позовною заявою Кульчицької Наталі Миколаївни до Кульчицького В.В., третя особа – орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Пройденка Олексія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Мостове, вул. Гвардійська, 28, на 28.07.15, о 10.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі № 475/584/15 за позовом Пройденко Яни Анатоліївни до Пройденка О.В. про позбавлення батьківських прав.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Піроженко Аллу Олександрівну, Піроженка Тимофія Ілліча, Піроженко Олену Тимофіївну, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Леніна, 1, кв. 21, про дату слухання цивільної справи за позовом Дідик Ольги Савелівни до Піроженко А.О., Піроженка Т.І., Піроженко О.Т. про визнання договору дійсним, яке відбудеться 23.07.15, о 9.00, у приміщенні Миколаївського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача ПП «Манеор» за позовом Довгань О.Г. про стягнення боргу по заробітній платі на 31.07.15, о 9.30, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Давидову Тетяну Олегівну за позовом ПАТ «Мегабанк» про стягнення заборгованості на 24.07.15, о 8.30, каб. № 24 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважаюється повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Ємченка Андрія Борисовича за позовом Ємченко Ганни Леонідівни про надання дозволу на виїзд неповнолітніх дітей за кордон на 17.07.15, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий