Виклики до суду від 2 липня 2015 року

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 09.07.15, о 12.30, у судове засідання в якості відповідача Нужну Віру Олександрівну у цивільній справі № 2/489/1812/15 за позовом Гуріна Григорія Матвійовича, Гуріної Галини Леонідівни до Нужної В.О., Веретехіної З.П. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 14.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Патракєєву Олену Віталіївну за позовом Патракєєва Михайла Олексійовичапро розірвання шлюбуна 05.08.15, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Дьяченка Віктора Миколайовича у цивільній справі № 2/488/591/15 за позовом Лазич А.В. до Дьяченка В.М. про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 06.07.15, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Дьяченка В.М.: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12а, кв. 112.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Федорова В’ячеслава Володимировича до Федорової Ганни Вікторівни про стягнення неустойки у зв’язку з несплатою аліментів відкладено на 02.07.15, об 11.30.

Відповідачу Федоровій Ганні Вікторівні необхідно з'явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,каб. 24.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Матіато Віктора Олександровича за позовом прокурора Заводського району м. Миколаєва до Матіато В.О. про накладення заборони на відчуження майнана 02.07.15, о 12.00, каб. № 24 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Іванової Ірини Володимирівни до Іванова Віталія Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 10.08.15, о 15.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Бондаренко Юлію Геннадіївну, Вершкурцева Руслана Анатолійовича, Зайко Ганну Йосипівну, Ілідольську Ганну Степанівну за позовом Драгуліна Володимира Миколайовича про визнання права власності на житловий будинок у порядку спадкування на 06.07.15, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Білого Михайла Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Гагаріна, 11/10, що у цивільній справі № 480/817/15-ц за позовом Білого Віктора Миколайовича до Білого М.В. про позбавлення права користування житловим приміщенням оголошено перерву до 03.09.15, о 15.00, у зв'язку неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Бурка Оксану Михайлівну за позовом Кадимової Т.О. про спростування недостовірної інформації та стягнення моральної та матеріальної шкодина 09.07.15, о 13.00, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бортнік Валентини Костянтинівни, Бортніка Леоніда Сергійовича до Бортніка Олексанра Леонідовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 11.09.15, о 10.40.

Відповідачу Бортніку Олександру Леонідовичу необхідно з'явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/13918/14-ц за позовом Бондар Петра Анатолійовича до Бондар Дар’ї Анатоліївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 16.07.15, о 9.30.

Відповідачу Бондар Дар’ї Анатоліївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12,каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Кондакова Євгена Олександровича у цивільній справі № 2/488/770/15 за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Кондакова Є.О. про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 06.07.15, о 14.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Кондакова Є.О.: м. Миколаїв, пров. Лазарева, 123.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Сичову Олену Валеріївну у цивільній справі № 2/488/791/15 за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Сичової О.В. про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 06.07.15, о 14.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Сичової О.В.: м. Миколаїв, вул. Патона, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Агєєва Олега Геннадійовича за позовом Агєєвої Олени Володимирівнипро розірвання шлюбуна 04.08.15, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Юрченко Лілію Сергіївну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про виселення на 20.07.15, о 10.00, каб. 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Гуцуцуру Оксану Олександрівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 08.07.15, о 8.30, каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Шахову Олену Валеріївну, Гаманжи Наталію іванівну, Гаманжі Володимира Валерійовича за позовом Гаманжи Валерія Зіновійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, на 08.07.15, о 13.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

One Comment on “Виклики до суду від 2 липня 2015 року”

  1. Добрый день! 12 мая подала на развод. №490/4076/15-Ц судья Батченко. Есть ли номер телефона по которому я могла бы узнать как скоро будет назначен суд и вынесено решение?

Добавить комментарий