Виклики до суду від 25 червня 2015 року

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/5300/15-ц за позовом Ільницької Анжели Василівни до Ільницького Ігоря Миколайовича про стягнення аліментів.

Розгляд судового засідання відбудеться 02.07.15, о 14.30.

Відповідач Ільницький Ігор Миколайович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (зал № 2), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Зварича Миколу Романовича, 14.02.1976 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. 30 років Перемоги, 34, кв. 6, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зварича М.Р. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 03.07.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Куковицького Олександра Сергійовича на 26.06.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ДП «Володимирське лісове господарство» Казанківського району Миколаївської області до Куковицького О.С. про відшкодування збитків.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Голосної Людмили Петрівни до Глущенка Володимира Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 02.09.15, о 9.30.

Відповідачу Глущенку Володимиру Івановичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Рекордна, 12, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Войстрика Ігора Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Сухий Єланець, вул. Леніна, 5, з розгляду цивільної справи № 482/585/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Войстрикова І.С. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.07.15, о 13.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, каб. № 15.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Шелеста Сергія Володимировича,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 37, кв. 72, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шелеста С.В. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 30.06.15, о 10.40, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Ковальова Максима Анатолійовича у судове засідання, яке відбудеться 09.07.15, о 10.30, у справі № 2/489/1542/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» в особі Миколаївського РУ до Ковальова М.А. про звільнення майна з-під арешту.

Слухання справи за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Ісаєнкову Ганну Юріївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 29, кв. 18, про дату слухання справи № 2/489/54/15 за позовом Ісаєнкової Тетяни Петрівни до Ісаєнкової Г.Ю. про виділення частки у спільній сумісній власності, яке відбудеться 01.07.15, об 11.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Швеця Віктора Михайловича у цивільній справі № 488/887/15-ц, третя особа – Універсальна товарна біржа «Варіант-Плюс», за позовом Юрченко Інни Анатоліївни до Швеця В.М. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 10.07.15, о 9.00, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Швеця В.М. – м. Миколаїв, вул. 235 Стрілецької Дивізії, 75/1, кв. 20.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/2276/15-ц за позовом Качалової Наталії Володимирівни до Качалова Андрія Андрійовича про припинення права власності та визнання права власності відкладено на 26.06.15, о 15.30.

Відповідачу Качалову Андрію Андрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Дубину Поліну Давидівну за позовом Краковської Галини Йосипівни до Дубини П.Д., третя особа – ТОВ «Південна Товарна біржа», про визнання дійсним договору купівлі-продажуна 01.07.15, о 9.30, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Запоточного Сергія Ярославовича у цивільній справі № 468/914/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Запоточного С.Я. про стягнення заборгованості за кредитним договорм.

Судове засідання відбудеться 26.06.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Андреєву Терезу Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 29/1, кв. 13, про дату слухання справи № 2/489/1621/15 за позовом Буханця Миколи Тимофійовича до Андреєвої Т.П. про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 14.07.15, о 8.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гузенко Галину Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Жовтневе, вул. Степова, 10, що у цивільній справі № 480/742/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гузенко Г. П про стягнення заборгованості оголошено перерву до 10.07.15, об 11.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Кобилинського Олександра Васильовича, Кобилинську Валентину Андріївну, Кобилинського Василя Олександровича за позовом Цимбаліста Леоніда Йосиповича про визнання угоди дійсноюна 08.07.15, о 9.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Матюк Наталію Віталіївну, 20.10.1957 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівської, вул. Потьомкіна, 42, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Матюк Н.В. про стягнення кредитної заборгованості, яка відбудеться 04.07.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто заочним порядком.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 489/375/15-ц за позовом Молінаро Юлії Ігорівни до Ямщикова Анатолія Володимировича про стягнення пені за прострочені платежі аліментів відкладено на 05.08.15, о 15.00.

Відповідачу Ямщикову Анатолію Володимировичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 01.07.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Дементьєва Миколу Володимировича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дементьєва М.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Голубченка Володимира Григоровича,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Гоголя, 95, у справі за позовом ПАТ «Імексбанк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по здійсненню тимчасової адміністрації АТ «Імексбанк» Северина Юрія Петровича до Голубченка В.Г. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 30.06.15, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тірцової Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості відкладено на 06.07.15, о 9.00.

Відповідачу Тірцовій Тетяні Миколаївні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 24

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Смірнової О.Є. про стягнення боргу викликає відповідача по справі Смірнову Олену Євгенівну у судове засідання, яке відбудеться 16.07.15, об 11.00, за адресою:м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 08.07.15, о 9.30, у судове засідання в якості відповідача Малінського Олександра Анатолійовича у цивільній справі № 2/489/1816/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Малінського О.А. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 15.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Губенка Сергія Михайловича про стягнення заборгованості призначено на 29.07.15, о 10.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Сиренкова Андрія Володимировича за позовом «Миколаїврибохорони» про відшкодування збитків, завданих рибним запасам України,на 09.07.15, о 10.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Токарева Олексія Геннадійовича за позовом Токаревої Вікторії Анатоліївни про розірвання шлюбуна 10.07.15, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає Старкова (Аркушенка) Валентина Семеновича у судове засідання, яке відбудеться 08.07.15, о 8.30, у справі № 2/489/1809/15 за позовом Аркушенко Галини Миколаївни до Старкова (Аркушенка) В.А. про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди батька.

Слухання справи за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Полоз Вікторії Іванівни до Полоза Дениса Володимировича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 20.07.15, о 9.20.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Серебряк Тетяну Олександрівну за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення боргу за недораховану електроенергіюна 30.06.15, о 15.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Киселя Миколу Григоровича, Краснова Олександра Миколайович за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення боргу за недораховану електроенергіюна 30.06.15, о 15.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Пузирьова Віталія Вікторовича про стягнення боргу за договором відкладено на 04.09.15, о 8.50.

Відповідачу Пузирьову Віталію Вікторовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Лукіну Ольгу Борисівну за позовом Жолкевського Віталія Віталійовича про розірвання шлюбуна 09.07.15, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Новацького Віктора Степановича за позовом Новацької Вероніки Олександрівни про розірвання шлюбуна 09.07.15, о 8.45, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Кошову Ольгу Степанівну у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1323/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.07.15, о 9.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Єсеніна, 14.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Чекуна Олексія Олеговича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1091/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.08.15, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 7, кв. 503, 504.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Ганіна Віктора Семеновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Михайло-Ларине, вул. Пушкіна, 7, про те, що 16.06.15 судом було прийняте заочне рішення по цивільній справі за позовом Ганіної Надії Петрівни до Ганіна В.С. про визнання таким, який втратив право користування житловим будинком за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Михайло-Ларине, вул. Пушкіна, 7.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Шлепфер Наталю Григорівну, Степанова Сергія Леонідовича, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Воскресенське, вул. Пушкіна, 77, про те, що 18.06.15 судом було прийняте заочне рішення по цивільній справі за позовом Степанова Леоніда Івановича до Шлепфер Наталі Григорівни, Степанова Сергія Леонідовича про визнання такими, які втратили право користування житловим будинком за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Воскресенське, вул. Пушкіна, 77.

Добавить комментарий