Виклики до суду від 11 червня 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Ністеренка Миколи Федоровича до Гончарової Валентини Михайлівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 15.06.15, о 8.40.

Відповідачу Гончаровій Валентині Михайлівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Бовт Євгенії Борисівни до Полуніна Володимира Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 20, кв. 13, про розірвання шлюбу призначено на 18.06.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Жолинського Сергія Олександровича у цивільній справі № 2/488/1067/15 за позовом Шелухіної Наталії Станіславівни про розподіл спільного майна подружжя.

Судове засідання відбудеться 26.06.15, о 10.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача: м. Миколаїв, вул. Тернопільська, 29а, кв. 122.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ДП «Житлобуд» до Микицького Михайла Богдановича про визнання особи такою, яка втратила право на проживання, відкладено на 17.06.15, о 12.00.

Відповідачу Микицькому Михайлу Богдановичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3. каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Грунєву Людмилу Яківну, Груднєва Владислава Вікторовича, Штехницького Євгена Яковича за позовом Климко Ірини Володимирівни до Грунєвої Людмили Яківни, Груднєва Владислава Вікторовича, Штехницького Євгена Яковича, третя особа – ТОВ «Південна Товарна біржа», про визнання угоди дійсноюна 16.06.15, о 15.30, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Данчина Олександра Євгеновича у судове засідання, що відбудеться о 23.06.15, о 14.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Миколаївській області до Данчина Олександра Євгеновича про відшкодування збитків, завданих рибним запасам України, в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Ніколаєва Павла Сергійовича,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Південна, 49, кв. 53, у справі за позовом Мавродієва О.І. до Ніколаєва П.С. про припинення права спільної часткової власності.

Слухання справи відбудеться 27.07.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 7.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Сапсай Олену Вікторівну за позовом Назарової Світлани Василівни про визнання права власності в порядку набувальної давностіна 16.06.15, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Уманчук Надії Василівни до Скіби Лариси Петрівни, Скіби Бориса Яковича, Шворук Наталі Леонідівни. Шворука Ігоря Миколайовича, третя особа – Третя Миколаївська державна нотаріальна контора, про визнання дійсним договору купівлі-продажу відкладено на 08.09.15, о 9.00.

Відповідачам Скібі Ларисі Петрівні, Скібі Борису Яковичу, Шворук Наталі Леонідівні, Шворуку Ігорю Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3. каб. 27

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2167/15-ц за позовом ПАТ «АІСЕ Україна» до Прокопенко Лариси Олександрівни. Судове засідання призначено 22.06.15, о 12.00.

Відповідач Прокопенко Лариса Олександрівна, викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (зал № 2) з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/2993/15-ц за позовом Стручкової Любові Андріївни до Стручкова Андрія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 23.06.15, о 10.15.

Відповідачу Стручкову Андрію Анатолійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Нечипорука Миколу Григоровича у цивільній справі № 2/488/364/15 за позовом Гончаренка Олексія Прокоповича, Савельєвої Ольги Олексіївни, Квашенко Ірини Олексіївни про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання розміру часток у праві спільної сумісної власності.

Судове засідання відбудеться 19.06.15, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача: м. Миколаїв, вул. Артема, 54, кв. 10.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні судді Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/2588/15-ц за позовом Дорошева Павла Олександровича до Дорошева Миколи Олександровича про визнання права власнсті на 1/12 частку нерухомого майна в порядку набувальної давності.

Судове засідання призначено 22.06.15, о 10.00.

Відповідач Дорошев Микола Олександрович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (зал № 2) з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Козмай Романа Георгійовича до Мамруцького Юрія Володимировича про визнання угоди купівлі-продажу дійсною відкладено на 07.09.15, о 8.20.

Відповідачу Мамруцькому Юрію Володимировичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Донську Юлію В’ячеславівну у судове засідання, яке відбудеться 18.06.15, о 8.40, у справі № 2/489/1340/15 за позовом ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» до Донської Ю.В. про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 15.06.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Сторчака Олега Анатолійовича у цивільній справі за позовною заявою Сторчак Ірини Олександрівни до Сторчака О.А. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Єланецький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Коваленка Анатолія Олександровича, Коваленко Зінаїду Олександрівну, Кузнеця Олександра Миколайовича, Отреп’єву Тетяну Миколаївну у цивільній справі за позовом прокурора Єланецького району Миколаївської області в інтересах держави в особі Спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації «Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» до Коваленка А.О., Коваленко З.О., Кузнеця О.М., Отреп’євої Т.М. про стягнення боргу за кредитним договором на 12.06.15, о 10.00, каб. № 1 Єланецького районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Єланецький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Жоржа Олександра Михайловича у цивільній справі за позовом прокурора Єланецького району Миколаївської області в інтересах держави в особі Спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації «Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» до Жоржа О.М. про стягнення штрафних санкцій на 12.06.15, об 11.00, каб. № 1 Єланецького районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Передерій Тетяни Сергіївни до Передерія Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу, відкладено на 30.06.15, о 13.50.

Відповідачу Передерію Олександру Анатолійовичу, станнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Вишнева, 2,необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Терра Банк» в особі Миколаївської дирекції (відділення № 28) до Іванової Ганни Олександрівни про стягненнязаборгованості за кредитним договором призначено на 17.06.15, о 17.00.

Відповідачу Івановій Ганні Олександрівні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул.А. Макарова, 14, кв. 14, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Бунякова Олександра Миколайовича в попереднєсудове засідання у цивільній справі за позовом Воронюк Наталії Валентинівни до Бунякова О.М. про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на житловий будинок, яке відбудеться 17.06.15, о 14.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Чеховську Ганну Валеріївну усудове засідання у цивільній справі за позовом Антонцової Любові Аркадіївни до Чеховської Г.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 18.06.15, о 10.00,у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Мучника Олега Натановича, Мучник Тетяну Володимирівну,останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 118а, кв. 37, у справі за позовом Іванової Людмили Андріївни до Мучника О, Н., Мучник Т.В., третя особа – товарна біржа «Нерухомість-Південь», про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 22.06.15, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Білєгу Дмитра Михайловича у судове засідання яке відбудеться 19.06.15, об 11.00, у справі № 2/489/1571/15 за позовом Білєги Ніни Федорівни до Білєги Д.М. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Суровцева Леоніда Леонідовича за позовом Суровцевої О.А. про стягнення аліментів на 01.07.15, о 9.00, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Рябініна Миколая у цивільній справі № 468/828/15-ц за позовом Рябініної Тетяни Станіславівни до Рябініна Миколая про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19.06.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Білосвіт Оксану Сергіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Зелений Яр, вул. Врожайна, 7, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Білосвіт О.С. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 25.06.15, об 11.15, у зв’язку з вашою неявкою.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Троїцьку Ольгу Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Гагаріна, 24, кв. 12, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Троїцької О.М. про стягнення заборгованості, оголошено перерву до 22.06.15, о 9.00, у зв’язку з вашою неявкою.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Тішевську Євгенію Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 110, кв. 25, про дату слухання цивільної справи за позовом КП «Снігурівський комунальник» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.06.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Крилову Маріану Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Красне Знам’я, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.06.15, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гайдукевича Івана Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 51, що у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гайдукевича І.М. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 22.06.15, о 9.15, у зв'язку з вашою неявкою.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

Добавить комментарий