Виклики до суду від 4 червня 2015 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/1428/15-ц за позовом Понамаренко Ганни Єгорівни до Завертаного Володимира Андрійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 09.06.15, о 10.00.

Відповідачам Завертаному Володимиру Андрійовичу, Завертаній Ілоні Володимирівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Кісіль Андрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Прибужжя, вул. Леніна, 86, на 11.06.15, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Кісіль Юлії Володимирівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Петраш Олександру Антонівну, Петраша Миколу Івановича, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Олександрівка, про дату слухання цивільної справи за позовом Костюченка Віктора Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 09.06.15, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Лаврусенко-Гуськову Вікторію Анатоліївну у цивільній справі № 488/1135/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лаврусенко-Гуськової В.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 30.06.15, о 14.45, у залі судових засідань № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача Лаврусенко-Гуськової В.А. – м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12б, кв. 29.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Кисельову Тетяну Сергіївну,останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр. Миру, 62а, кв. 235, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кисельової Т.С. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 08.06.15, о 10.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Размахніна Віктора Васильовича,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 108а, кв. 7, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Размахніна В.В. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 10.06.15, о 10.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кваісія Світлану Миколаївну, Іліяш Ігоря Сергійовича, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 82, кв. 204, про дату слухання справи № 2/489/1418/15 за позовом Реви Віктора Миколайовича до Кваісія С.М. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 19.06.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Тітова В’ячеслава Сергійовича,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Миру, 32, кв. 26, у справі за позовом Болдиревої Галини Анатоліївни до Тітова В.С. про стягнення аліментів.

Слухання справи відбудеться 11.06.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 05.06.15, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/2151/15 за позовом Маналакової Інни Володимирівни до ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» про стягнення заробітної плати.

Представнику ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/19/15-ц за позовом Савченка Сергія Ігоровича до Савченко Юлії Ігорівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 26.06.15, о 12.30.

Відповідачу Савченко Юлії Ігорівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Зоріної Людмили Іванівни до Усенка Віктора Дмитровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Лагерна, 2, про розподіл майна подружжя призначено на 16.06.15, о 9.10.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Козик Людмилу Петрівну, Таврилець Тетяну Олександрівну за позовом Крилова Олександра Вікторовича до Козик Л.П., Таврилець Т.О., третя особа – ТОВ «Універсальна біржа «Південь», про визнання угоди дійсною на 09.06.15, о 8.00, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Домінського Павла Юрійовича у судове засідання, яке відбудеться 15.06.15, о 13.00, у справі № 2/489/799/15 за позовом Ткаченко Ганни Петрівни до Домінського П.Ю. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Камінну Надію Дмитрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Кир’яківка, вул. Комсомольська, 39, що по цивільній справі за позовом Абрамця Андрія Івановича до Камінної Н.Д. про виділ у натурі частки житлового будинку оголошено перерву до 16.06.15, о 10.00, у зв’язку з вашою неявкою.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Доценко Денис Вікторович,02.02.1985 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Космонавтів, 50, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Доценка Д.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 11.06.15, о 9.30, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74ЦПК України.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Бабій Анну Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Південна, 47, кв. 2, про дату слухання справи № 2/489/1141/15 за позовом Бабія Сергія Вікторовича до Бабій А.С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 16.06.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Дорофєєва Миколу Єфремовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр. Миру, 70в, кв. 8, про дату слухання справи № 2/489/1458/15 за позовом Гуменної Людмили Анатоліївни до Дорофєєвої Ганни Григорівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 15.06.15, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 08.06.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Кульчицького Віктора Валентиновича у цивільній справі за позовною заявою Кульчицької Наталі Миколаївни до Кульчицького В.В., третя особа – орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Прохоревич Людмилу Василівну у цивільній справі № 2/488/584/15 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Прохоревич Л.В. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 07.07.15, о 13.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Прохорович Л.В.: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 325/5, кв. 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Мирошниченко Олену Михайлівну, Мирошниченка Сергія Олексійовича, Ярошинського Валерія Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 67, кв. 66, у цивільній справі № 2/488/990/15 за позовом Пігар Павла Сергійовича до Мирошниченко О.М., Мирошниченка С.О., Ярошинського В.М., Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу дійсним та про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування за законом.

Судове засідання відбудеться 08.06.15, о 14.30, у залі засідань суду № 3.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Чолака Степана Степановича на 15.06.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області до Чолак С.С. про відшкодування збитків.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Якименка Миколу Даниловича у цивільній справі № 468/669/15-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» (філія Баштанського району) до Якименка М.Д. пор стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію.

Судове засідання відбудеться 15.06.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Башмачник-Барладим Марію Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Ген. Шепетова, 50, у цивільній справі № 2/488/809/15 за позовом Барладим О.В. до Башмачник-Барладим М.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24.06.15, о 13.00, у залі засідань суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 16.06.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Праниченко Тетяну Вікторівну у цивільній справі за позовною заявою Онищенка Михайла Михайловича до Праниченко Т.В., третя особа – Орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 16.06.15, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Нургалієва Саваша Болдаровича у цивільній справі за позовною заявою Трофімова Віктора Миколайовича до Нургалієва С.Б. про стягнення боргу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 11.06.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Котіка Руслана Григоровича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Котіка Р.Г. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кропивченка Віктора Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Тімірязєвка, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Кропивченка В.В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 15.06.15, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Гладкової Юлії Володимирівни до Гладкова Олексія Анатолійовича про розірвання шлюбу, призначено на 09.06.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Токарь Марію В’ячеславівну за позовом Каламурзи Світлани Олександрівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 12.06.15, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий