Основні тенденції ринку праці (за останніми опублікованими даними)

Ринок праці Миколаївської області перебуває під впливом соціально-економічної ситуації, яка склалося в країні взагалі.

Так, на ринку праці Миколаївської області відбулись наступні зміни:

• Рівень економічної активності населення знизився з 65,4% за 2013 рік до 63,0% за 2014 рік. У тому числі серед осіб працездатного віку цей показник знизився з 74,6% у 2013 році до 73,2% – у 2014-му.

• Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 33 тис. осіб та становила 501,5 тис. осіб. Кількість зайнятих осіб працездатного віку становила 482,0 тис. осіб (у 2013 році – 500,1 тис. осіб).

• Рівень зайнятості населення знизився з 60,6% за 2013 рік до 57,3% за 2014 рік. По країні зазначений показник склав 56,6%. Рівень зайнятості серед працездатних осіб становив 66,3% (у 2013 році – 68,8%).

• Середньооблікова кількість штатних працівників у цілому по області у березні 2015 року становила 207,0 тис. осіб та порівняно з відповідним періодом 2014 року скоротилася на 12,9 тис. осіб. Скорочення відбулося майже в усіх видах економічної діяльності, найбільш суттєво – в операціях з нерухомим майном, добувній промисловості та будівництві.

• Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) у І кварталі 2015 року, порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 3,5 тис. і становила 10,4 тисячі, або 5,0% від середньооблікової кількості штатних працівників. За видами економічної діяльності 31,3% – працювали неповний робочий день (тиждень) у промисловості, 29,5% – на транспорті та 11,1% – у сільському господарстві та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

• Протягом січня-квітня поточного року роботодавці проінформували службу зайнятості Миколаївської області про заплановане масове вивільнення 2,4 тис. працівників, що у два рази перевищує показник відповідного періоду минулого року. Найбільше вивільнення працівників очікується у місті Миколаєві. Серед осіб, попереджених про вивільнення, найбільшу частку становлять працівники сфери державного управління та обов’язкового соціального страхування (66,5%).

• Чисельність безробітних у середньому за 2014 рік, у порівнянні з 2013 роком, збільшилася на 7,5 тис. осіб і становила 50,1 тис. осіб. Слід зазначити, що всі безробітні були працездатного віку.

• Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), зріс з 7,4% у 2013 році до 9,1% – у 2014-му економічно активного населення. По країні зазначений показник становив у 2014 році 9,3% (7,3% у 2013-му). По відношенню до осіб працездатного віку рівень безробіття у 2014 році склав 9,4% (у 2013 році – 7,8%).

• Кількість безробітних, зареєстрованих в центрах зайнятості, станом на 1 травня 2015 року була 18,2 тис. осіб, що на 5,2% більше проти відповідної дати минулого року. Найвагоміше зростання кількості зареєстрованих безробітних відбулося по Миколаївському (на 37,2%) та Вознесенському (на 32,0%) базовим центрам зайнятості.

• Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 травня 2015 року складала 1658 одиниць, що у порівнянні з даними на 1 травня 2014 року більше на 14,4%. У структурі вакансій найбільшу частку складають робочі місця для робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин і професіоналів, мінімальним є попит на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства.

Діяльність Миколаївської обласної служби зайнятості у січні-квітні 2015 року

• Послуги державної служби зайнятості отримали 30,5 тис. безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися по допомогу у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 10,8 тис. осіб.

• Сприяння працевлаштуванню громадян. За направленням державної служби зайнятості у січні-квітні 2015 року працевлаштовані 8,6 тис. осіб, у тому числі 6,1 тис. зареєстрованих безробітних. Зокрема 111 безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю та 102 безробітні – працевлаштувалися на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

• Підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. За направленням державної служби зайнятості професійне навчання проходили 3,7 тис. безробітних. Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 7 осіб у віці понад 45 років. Профорієнтаційні послуги отримали 44,1 тисячі громадян, у тому 8,3 тис. осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів.

• Залучення до тимчасової зайнятості. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 2,6 тис. осіб, з яких майже всі безробітні (99,0%).

• Матеріальне забезпечення. Протягом січня-квітня 2015 року право на отримання допомоги по безробіттю мали 23,0 тис. безробітних громадян, або 75,6% загальної кількості зареєстрованих безробітних. Станом на 1 травня 2015 року кількість зареєстрованих безробітних складала 18,2 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю 13,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2015 року становив 1033,08 грн.

Щодо надання послуг державної служби зайнятості вимушено переміщеним особам

До центрів зайнятості Миколаївської області звернулись 795 осіб з числа тих, що переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО, та отримали довідку про взяття на облік відповідно до Постанови КМУ від 1.10.2014 року № 509. Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджена в місті Миколаєві.

Служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 233 таких громадян, з них 147 мали статус безробітного.

Профорієнтаційні послуги отримала 781 особа, з відповідною довідкою.

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 42 безробітних, а у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 62 переселенці.

Станом на 22 травня 2015 року продовжують отримувати послуги служби зайнятості 380 осіб, що отримали довідку про взяття на облік як особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО, з них 267 осіб мали статус безробітного.

Добавить комментарий