Виклики до суду від 21 травня 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Зубенко Анастасію Пилипівну, Рябоконь Надію Іванівну, Тикафова Олексія Миколайовича за позовом Дегтянникової Ірини Іванівни до Зубенко Анастасії Пилипівни, Рябоконь Надії Іванівни, Тикафова Олексія Миколайовича, третя особа – Товарна біржа «Нерухомість Центр», про визнання угоди дійсноюна 22.05.15, о 14.30, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7762/14-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Чичкова Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості, яка призначена на 26.05.15, о 9.30.

Відповідачу Чичкову Олександру Сергійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (зал № 5), з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Омарова Валерія Ісаєвича за позовом Омарової Антоніни Кондратівни до Омарова В.І. про розірвання шлюбуна 12.06.15, о 8.20, каб. № 27 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/1728/15-ц за позовом Бандуренка Артема Анатолійовича до Бандуренко Ірини Анатоліївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку відкладено на 09.06.15, о 9.30.

Відповідачу Бандуренко Ірині Анатоліївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 9.

Явка відповідача обав’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 25.05.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Биковську Тамару Володимирівну у цивільній справі за позовною заявою Шаповал Тетяни Павлівни до Биковської Т.В. про визнання дійсним договору купівлі-продажу та права власності.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тернової Лідії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 03.06.15, о 8.20.

Відповідачу Терновій Лідії Іванівні необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3 каб. 27

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Пенкова Олександра Олександровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пенкова О.О. про стягнення заборгованості на 09.06.15, о 9.00, в каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Червячука Дмитра Миколайовича за позовом Філенко Тетяни Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням,на 28.05.15, о 9.00, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/12053/14-ц за позовом Ченчик Валентина Дмитрівна до ПАТ КБ «ПриватБанк» про визнання кредитного договору недійсним, про визнання недійсною генеральної угоди про реструктуризацію і приєднання до умов та правил надання продукту кредитних карток відкладено на 26.05.15, о 14.00.

Третій особі – Майбурд Віолетті Миколаївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12 (каб. 9).

Явка відповідача обав’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Літвінчук Світлану Іванівну, Співак Ніну Федорівну, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул.М. Василевського, 59, кв. 29, про дату слухання справи № 2/489/1055/15 за позовом Бородавки Анни Віталіївни до Літвінчук С.І. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 03.06.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Пижуна Андрія Вікторовича на 04.06.15, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»» до Пижуна А.І. про стягнення кредитної заборгованості за кредитним договорм.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Рижик Наталію Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Набережна, 13/10, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рижик Н.О. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 28.05.15, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Котлярова Володимира Анатолійовича, Котлярову Діну Михайлівну, Котлярову Олену Володимирівну, Котлярова Олега Володимировича, Котлярова Сергія Володимировича, Котлярову Світлану Володимирівну, Хлівну Людмилу Іванівну у цивільній справі № 2/488/824/15 за позовом Ніколайчук В.М. до Котлярова В.А. та інш. про визнання угоди купівлі-продажу дійсною.

Судове засідання відбудеться 19.06.15, о 10.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів Котлярова В.А та інш. – невідоме.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості третьої особи Товарну біржу «Нерухомість-Юг» у цивільній справі № 2/488/824/15 за позовом Ніколайчук В.М. до Котлярова В.А. та інш. про визнання угоди купівлі-продажу дійсною.

Судове засідання відбудеться 19.06.15, о 10.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації третьої особи ТБ «Нерухомість-Юг»: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 3.

У разі неявки представника третьої особи справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Сторчеуса Івана Івановича за позовом Сторчеус Н.Б., Сторчеус Є.І. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням,на 02.06.15, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Цимбалюка Олега Сергійовича у цивільній справі № 468/710/15-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Цимбалюка Олега Сергійовича пор стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.06.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Нікуліної Валентини Василівни до Ковальової Ірини Григорівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 11.06.15, о 15.00.

Відповідачу Ковальовій Ірині Григорівні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 50/2, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Волос Ольги Василівни до ТОВ «Укрспецторг», дирекції філії ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», відділу Державної виконавчої служби Кривоозерського районного управління юстиції Миколаївської області, Григорук Ірини Михайлівни про визнання прилюдних торгів з реалізації житлового будинку такими, які не відбулися, призначена до розгляду на 27.05.15, о 10.00.

Відповідачу Григорук Ірині Михайлівні, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Розова, 1, кв. 30, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Ганіна Віктора Семеновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Михайло-Ларине, вул. Пушкіна, 7, про те, що 16.06.15, о 10.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Ганіної Надії Петрівни до Ганіна В.С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Ганіна Віктора Семеновича без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жиліна Івана Владиславовича про стягнення заборгованості відкладено на 27.05.15,08.30.

Відповідачу Жиліну Івану Владиславовичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 24.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»до Євтєєва Віталія Володимировича про стягнення заборгованості призначено на 17.06.15, о 14.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, каб.9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 29.04.15 судом було прийняте заочне рішення по цивільній справі № 2/477/285/15 за позовом Мацюк Ларис Петрівни до Бессараба Тимура Вікторовича про визнання такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Добавить комментарий