Виклики до суду від 30 квітня 2015 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Мітрохіної Надії Леонтіївни до Зенталь Вадима Петровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 19.05.15, о 10.40.

Відповідачу Зенталь Вадиму Петровичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.А. Старова, 8б, кв. 129, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 05.05.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Терьошина Віталія В’ячеславовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Терьошина В.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.05.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідачів Д’яченка Андрія Михайловича та Омельченка Володимира Юрійовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Д’яченка А.М. та Омельченка В.Ю. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лаптєву Тетяну Сергіївну, 08.04.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Галаганівка, вул. Гагаріна, 24, що 05.05.15, о 14.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Лаптєвої Т.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лисенко Ольгу Олександрівну, 13.04.1994 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Центральне, вул. Суворова, 18, що 06.05.15, о 10.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Лисенка Івана Миколайовича до Лисенко О.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лещенка Станіслава Володимировича, 09.09.1985 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 96, кв. 44, що 08.05.15, о 10.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Лещенко Лариси Григорівни до Лещенка С.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бережанського Михайла Антоновича, 20.11.1974 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 59, що 05.05.15, о 13.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Бережанського М.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шарату Віталія Вікторовича, 24.06.1992 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 72, що 05.05.15, о 15.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Шарати Любові Вікторівни до Шарати В.В. про стягнення аліментів.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Дениско Л.П. за позовом Васюхник (Мілько) О.Ф. про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 14.05.15, о 8.40, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 12.05.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Твердохліб Тамару Василівну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Твердохліб Т.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Корсукова Романа Олександровича у цивільній справі № 2/488/500/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Корсукова Р.О. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.05.15, о 13.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Корсукова Р.О.: м. Миколаїв, вул. Братська, 5.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гончаренка Віталія Васильовича, по цивільній справі № 2/488/493/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гончаренко В.В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.05.15, о 13.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Гончаренко В.В.: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 8а, кв. 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Ганкіна Юхима Ізрайлевича, Ганкіну Євгенію Абрамівну, Ганкіну Інгу Юхимівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 57б, кв. 30, у справі за позовом Ганкіної Марини Геннадіївни, Ганкіна Ігоря Юхимовича, Ганкіна Данили Ігоровича до Ганкіна Юхима Ізрайлевича, Ганкіної Євгенії Абрамівні, Ганкіної Інги Юхимівні, третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 06.05.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Гасанова Володимира Тазахановича у судове засідання, що відбудеться 14.05.15, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Гасанової-Місюри Світлани Володимирівни до Гасанова В.Т. про стягнення аліментів на повнолітню дитину до закінчення навчання в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Зідрашка Олександра Івановича, Зідрашко Наталю Володимирівну за позовом Литвин Тетяни Іванівни до Зідрашка О.І., Зідрашко Н.В., Південної товарної біржи про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 27.05.15, о 10.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Пріймаченко А.П., Пріймаченко Г.М. у цивільній справі № 2/488/1050/15 за позовом Грінченко М.В. до Пріймаченко А.П., Пріймаченко Г.М. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 22.05.15, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів Пріймаченко А.П., Пріймаченко Г.М.: м. Миколаїв, вул. Артема, 32в, кв. 53.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Бродського Сергія Віталійовича на 06.05.15, о 10.30, за адресою вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» до Бродського С.В.про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ярової Антоніни Анатоліївни про стягнення заборгованості призначено на 13.05.15, о 9.00.

Відповідачу Яровій Антоніні Анатоліївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв пр. Героїв Сталінграда, 11, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванченко Людмили Олександрівнипро стягнення заборгованості призначено на 12.05.15, о 14.10.

Відповідачу Іванченко Людмилі Олександрівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Клубна, 153а, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дімітріогло Юрія Андрійовичапро стягнення заборгованості призначено на 05.05.15, о 14.15.

Відповідачу Дімітріогло Юрію Андрійовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв вул.В. Морська, 22, кв. 7, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 16.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Волошину Юлію Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Заводська, 23, про дату слухання адміністративної справи № 472/162/15-а за позовом Управління Пенсійного фонду України у Веселинівському районі до Волошиної О.М. про утримання надміру виплаченої суми пенсії, яке відбудеться 30.05.15, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Левченка Павла Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 242, кв. 18, у справі за позовом Д’якової Катерини Леонідівни до Левченка П.О. про позбавлення батьківських прав.

Слухання справи відбудеться 30.04.15, о 10.40, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Макєєвої Наталі Сергіївни до Макєєва Олексія Миколайовича про розірвання шлюбу призначено на 12.05.15, о 9.10.

Відповідачу Макєєву Олексію Миколайовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.М. Морська, 23, кв. 4, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Доценко Ніни Михайлівни до Доценка Олексія Івановича про розірвання шлюбу призначено на 12.05.15, о 9.00.

Відповідачу Доценку Олексія Івановичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 106, кв. 105, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ніколайчук Ольгу Олександрівну,яка діє в інтересах малолітнього сина Ніколайчука Дениса, останнє відоме місце проживання якої:м. Миколаїв, пров. Пригородний, 5, у цивільній справі № 2/488/301/15 за позовною заявою Кисленко В.Д., Кисленко І.Р. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 13.05.15, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/1474/15-ц за позовом Сухопа- лова Олексія Сергійовича до Раховича Юрія Михайловича, Плосконос Ольги Федорівни про визнання права власності на квартиру.

Відповідачам Раховичу Юрію Михайловичу, Плосконос Ользі Федорівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться 03.06.15, о 10.00, у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб № 2, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Котлубай Юлію Семенівну, 09.09.1972 р. нар., за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 13.05.15, о 9.00, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Козакевича Віктора В’ячеславовича до Бабія Яна Васильовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відбудеться 14.05.15, о 14.00.

Відповідачу Бабію Яну Васильовичу, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Леніна, 140, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Зубкова Сергія Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Сливине, вул. Інженерна, 27, про дату слухання цивільної справи за позовом Бернацької Ю.Г до Зубкова С.С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 26.05.15. о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Назарової Марини Валеріївни до Ваніної Інни Валеріївни, Мокійчука Дмитра Андрійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, відкладено на 21.05.15, о 8.30.

Відповідачам Ваніній Інні Валеріївні, Мокійчуку Дмитру Андрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Пижуна Андрія Вікторовича на 05.05.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області у цивільній справі за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»» до Пижуна А.І. про стягнення кредитної заборгованості за кредитним договорм.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Прядка Миколи Васильовича до Шиян (Зубової) Марії Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 21.05.15, о 8.20.

Відповідачу Шиян (Зубовій) Марії Сергіївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3 кв. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Жданову Наталію Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої:м. Миколаїв, вул. Артема, 54, кв. 70, у цивільній справі № 2/488/877/2015 за позовною заявою Жданова Юрія Юрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 18.05.15, о 9.00, у залі судових засідань № 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Марфин Банк» до Маська Юрія Васильовича про стягнення заборгованості, призначено на 12.05.15, о 14.20.

Відповідачу Помазу Олександру Миколайовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 11, кв. 40, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. № 16.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Рижик Наталію Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Набережна, 13/10, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рижик Н.О. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 14.05.15, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дарія Олега Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Степова, 53, про дату слухання цивільної справи за позовом Попеску Христини Федорівни до Дарія О.В. про стягнення аліментів, яке відбудеться 07.05.15, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає у якості відповідача Варакута Сергія Сергійовича на 05.05.15, о 9.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Варакута Сергія Сергійовича про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Алексєєва Юрія Олеговича за позовом Алексєєвої Олени Федорівни до Алексєєва Ю.О. про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька на 12.05.15, о 9.30, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Значко Людмилу Євгенівну, Значка Олександра Сергійовича за позовом Крисанової О.В., Крисанова В.М. про визнання угоди купівлі-продажу дійсною, що втратила право на проживання на 19.05.15, об 11.00, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Семенчук Оксану Василівну, Семенчук Тетяну Григорівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Смірнової Світлани Вікторівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним та визнання права власності.

Засідання відбудеться 13.05.15, о 10.00, за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Адасько Надію Леонтівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Лесі Українки, 27, кв. 2, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» в особі філії Снігурівського району Східного округу до Адасько Н.Л. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 07.05.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Лук’янову Людмилу Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Кругова, 47, про дату слухання справи № 2/489/1192/15 за позовом Пономарьова Олексія Ігоровича до Лук’янової Л.В. про стягнення боргу за договором позики, яке відбудеться 06.05.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Зачепу Дмитра Олександровича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 07.05.15, о 10.00, за адресою суду: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Русіа Шалва Фрідонович,останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Південна, 33, кв. 9, у справі за позовом ТОВ «Маркс Капітал» до Русіа Ш.Ф. про стягнення в порядку регресу.

Слухання справи відбудеться 07.05.15, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий