Виклики до суду від 26 березня 2015 року

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Сіренка Дмитра Борисовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Калинівка, вул. Кірова, 32, про те, що 10.04.15, о 9.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Сіренко Марії Миколаївни до Сіренка Д.Б. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Сіренка Д.Б. без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Лебедєвої Н.Й до ФОП Бідного про відшкодування шкоди викликає відповідача у справі ФОП Бідного Юрія Івновича у судове засідання, яке відбудеться 01.04.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Захарову Юлію Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Прибузька, 49, у цивільній справі № 2/488/644/15 за позовом Бобкової Наталі Євгенівни до Захарової Ю.В. про виділ частки майна товариства та звернення стягнення на неї.

Судове засідання відбудеться 19.05.15, о 9.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мельниченка Сергія Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Покровське, про дату слухання цивільної справи за позовом Мельниченко Вікторії Вікторівни до Мельниченка С.І. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14.04.15, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Швець Наталію Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Інгулецька, 2, кв. 3, про дату слухання цивільної справи за позовом органу опіки та піклування Снігурівської міської ради Миколаївської області про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 30.03.15, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 01.04.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Сіряк Олену Миколаївну у цивільній справі за позовною заявою Сіряка Сергія Петровича до Сіряк О.М. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Давидова Бориса Михайловича про стягнення заборгованості відкладено на 08.04.15, о 8.30.

Відповідачу Давидову Борису Михайловичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, кв. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Обухова Максима Ігоровича у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Обухова М.І. про стягнення заборгованості на 10.04.15, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11. каб. 3.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Сухорукову Ларису Григорівну, 22.05.1966 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Металургів, 72, кв. 20, що 02.04.15, об 11.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Гищака Андрія Миколайовича до Сухорукової Л.Г. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Войцеховську Таїсію Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 155, кв. 75, у справі за позовом Міщенко Ірини Валентинівни до Войцеховської Т. М. та інш. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним та визнання права власності на ½ частку квартири.

Слухання справи відбудеться 27.04.15, об 11.15, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Клівенко О.В., Клівенко О.С. до Рехлецької С.А., Воронкіна О.С., Воронкіної Т.С., Воронкіна С.С. про визнання угоди дійсною викликає відповідачів у справі Рехлецьку Світлану Анатоліївну, Воронкіна Олександра Сергійовича, Воронкіну Тетяну Сергіївну, Воронкіна Сергія Сергійовича у судове засідання, яке відбудеться 27.04.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

***

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Піскунова Ігоря В’ячеславовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 110б, кв. 82, у цивільній справі № 2/488/314/15 за позовом Поснова В.О. до Піскуна І.В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 19.05.15, о 13.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Стеця Сергія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Комсомольська, 1, на 30.03.15, о 8.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Стець Надії Петрівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 01.04.15, о 8.20, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Чабан Наталію Володимирівну у цивільній справі за позовною заявою Піцеля Петра Анатолійовича до Чабан Н.В. про стягнення грошових коштів.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ковальова Сергія Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Гоголя, 20, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальова С.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 24.04.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мазур Людмилу Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Колосівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мазур Л.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 30.03.15, о 8.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Маслія Василя Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Михайлівка, вул. Леніна, 17, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Маслія В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.04.15, о 8.15, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Єгоренкову Дар’ю Олександрівну за позовом Шевченко Т.К. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 20.04.15, о 10.00, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Мордача Миколу Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Секретарка, вул. Котовського, 15, у судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Мордача М.І. про стягнення 2136 грн. 07 коп. по акту порушення ПКЕЕн.

Розгляд справи відбудеться 30.03.15, о 9.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі доказами.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Прядка Миколи Васильовича до Шиян (Зубової) Марії Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 21.04.15, о 8.30.

Відповідачу Шиян (Зубовій) Марії Сергіївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, кв. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Федорова Андрія Михайловича у судове засідання, яке відбудеться 27.04.15, о 8.50, у справі № 2/489/912/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Федорова А.М. про стягнення боргу за спожиту електроенергію.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Кабакову Анастасію Олексіївну у судове засідання, що відбудеться 02.04.15, о 8.30, у залі суду за адресою:Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Волонтира Володимира Васильовича до Кабакової А.О. про визнання угоди дійсною.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або не повідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Малахова Олександра Михайловича, 16.05.1978 р. нар., за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості на 21.04.15, о 10.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Шеверду Світлану Анатоліївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 6, у цивільній справі № 2/488/623/15 за позовом Сухотько О.А. до Шеверди С.А. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 18.05.15, о 14.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Віскаліна Віталія Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Сілікатна, 265а, кв. 17, у справі за позовом Судьєвої Анастасії Андріївни до Віскаліна В.В. про стягнення аліментів.

Слухання справи відбудеться 17.04.15, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Немченка Анатолія Леонідовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 26.03.15, о 9.00, у каб. 15 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Ісакову Тетяну Анатоліївну, 26.01.1984 р. нар., у цивільній справі за позовом Ісакова Михайла Миколайовича до Ісакової Т.А., яке призначено на 06.04.15, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бузар Юлії Сергіївни до Бузара Олександра Віталійовича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України відкладено на 23.04.15, о 8.30.

Відповідачу Бузару Олександру Віталійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,кв. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Степаненко Наталю Георгіївну за позовом Степаненка Миколи Івановича до Степаненко Н.Г. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 20.04.15, об 11.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Юрій Віктора Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Кірова, 56, про дату слухання цивільної справи за позовом Юрій Наталії Михайлівни до Юрій Віктора Васильовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 28.04.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Спатаренко Альону Олексіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, с. Новопавлівка, про дату слухання цивільної справи за позовом Кучвара Олександра Ярославовича до Спатаренко Альони Олексіївни про встановлення батьківства, яке відбудеться 28.04.15, о 9.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Андрющенка Анатолія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область. Веселинівський район, с. Поділля, вул. Центральна, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Маркс.Капітал» до Андрющенка Анатолія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 28.04.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Симоненка Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Степове, вул. Леніна, 10, кв. 56, про дату слухання цивільної справи за позовом Потан Ольги Володимирівни до Симоненка Олександра Вікторовича про стягненняаліментів, яке відбудеться 28.04.15, о 10.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

 

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий