Виклики до суду від 19 березня 2015 року

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Левченка Павла Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 242, кв. 18, у справі за позовом Д’якової Катерини Леонідівни до Левченка П.О. про позбавлення батьківських прав.

Слухання справи відбудеться 26.03.15, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Отбар Світлану Олегівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 51/1, кв. 8, про дату слухання справи № 2/489/376/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Отбар С.О. про стягнення боргу за спожиту електричну енергію, яке відбудеться 24.03.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Гарлидер Олександру Федорівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 1-ша Лінія, 36, кв. 7, про дату слухання справи № 2/489/368/15 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Гарлидер О.Ф. про стягнення боргу за спожиту електричну енергію, яке відбудеться 24.03.15, о 9.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9393/14-ц за позовом Панфілової Ніни Борисівни до Конотопенка Олександра Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, котра призначена на 31.03.15, о 9.00.

Відповідачу Конотопенку Олександру Анатолійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Семикашева В’ячеслава Євгеновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Олійника, 34, кв. 95, у справі за позовом ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» до Семикашева В.Є. про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

Слухання справи відбудеться 20.03.15, о 8.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Корсак Олену Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Мар’ївка, вул. Первомайська, 47,на 31.03.15, о 8.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовомКорсака Олександра Казимировича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Бондаренка В’ячеслава Валентиновича у судове засідання, що відбудеться 19.03.15, 014.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бондаренка В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з'ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Коломійця Ігоря Сергійовича у судове засідання, що відбудеться 06.04.15, о 10.30,у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розглядуцивільної справи за позовом Управління охорони викорис тання і відтворення воднихбіоресурсів та регулювання рибальства в Миколаївській області до Коломійця ІгоряСергійовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення правил рибальства в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ними причин своєї неявки з'ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Пожидаєву Ніну Іванівну у судове засідання, що відбудеться 25.03.15, о 10.00,у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розглядуцивільної справи за позовом комунального підприємства «Очаківський комбінат комунальних послуг» до Пожидаєвої Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ними причин своєї неявки з'ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Бондарчука Сергія Олександровича в судове засідання, що відбудеться 01.04.15, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївськаобласть, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондарчука Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з'ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 20.03.15, о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/222/15 за позовом Рожкова Максима Васильовича до Рожкової Віри Павлівни про розірвання шлюбу.

Відповідачу Рожковій В.П. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Утіна Сергія Костянтиновича за позовом Утіної Нонни Іванівни, Утіна Костянтина Георгійовича про припинення права власності на частку у спільному майні та виплату грошової компенсації на 26.03.15, о 8.30, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Яновської Ірини Олександрівни до Аванесяна Валерія Суреновича про стягнення пені за прострочення виконання зобов’язання відкладено на 02.04.15, о 8.20.

Відповідачу Аванесяну Валерію Суреновичу необхідно з'явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Слободзян Олену Михайлівну у судове засідання у цивільній справі № 2/487/772/15 за позовом Подима О.Д. про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на 19.03.15, о 8.45, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гулька Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Миколаївка, вул. Куяльник, 21, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гулька О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.03.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

***

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ферштендика Сергія Григоровича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Тітова, 12, станція Кам’яний Міст Первомайського району Миколаївської області, про те, що розгляд у цивільній справі за позовом Ферштендик Людмили Іванівни до Ферштендика Сергія Григоровича про розірвання шлюбу призначено на 30.03.15, о 10.00.

На призначений час Ферштендику С.Г. слід з’явитися до суду із паспортом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних та доказів.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає відповідача Рудя Юрія Івановича у судове засідання за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 23.03.15, о 16.00, у каб. 15 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв'язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучеренко В.О. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Кучеренко Валентину Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться 01.04.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сіліча А.А. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Сіліча Андрія Анатолійовича у судове засідання, яке відбудеться 01.04.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Cмеркалову Світлану Анатоліївну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 23.03.15, об 11.30, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв'язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Аміросланової Т.П. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Аміросланову Тетяну Павлівну у судове засідання, яке відбудеться 01.04.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Богачову Світлану Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Варюшине, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Богачової С.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.03.15, о 8.15, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Капанадзе Кетеван Меграбіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Кубряки, про дату слухання цивільної справи № 472/71/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Капанадзе К.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.03.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Попкова Семена Костянтиновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Покровка, про дату слухання цивільної справи № 472/84/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Попкова С.К. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.03.15, о 8.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Ольшевського Ігоря Олексійовича у судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ольшевського І.О. про стягнення заборгованості на 20.03.15, о 10.00,у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11,) викли-кає у судове засідання на 23.03.15, о 13.30, в якості відповідача КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» (забезпечити явку представника) у цивільній справі за позовом Лугового Олександра Володимировича до КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» про стягнення середнього заробітку.

***

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Плєска Віталія Михайловича, Плеска Олену Миколаївну на 03.04.15, о 9.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до фермерського господарства «Плєска», Плєска В.М., Плєска О.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідачі не можуть з поважних причин з›явитися до суду, то повинні повідомити суд завчасно.

Відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

***

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Арутюняна Гамлета Вазгеновича на 02.04.15, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Арутюняна Г.В. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з›явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Казаченка Володимира Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Кругова, 47, у справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Казаченка В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 25.03.15, о 9.45, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Балакшея Сергія Леонідовича про стягнення заборгованості відкладено на 10.04.15, о 8.20.

Відповідачу Балакшею Сергію Леонідовичу необхідно з›явитися в судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: 54020 м. Миколаїв, вул. Радісна, 3 каб.27

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв›язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Метельського О.О. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Метельського Олександра Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 01.04.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Алескерова Дмитра Рафіковича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Алескерова Д.Р. про стягнення кредитної заборгованості на 23.03.15, о 15.00, у каб. № 28 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

 

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Іванову Євгенію Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Пролетарська, 33, про те, що 12.03.15 судом було прийняте заочне рішення у цивільній справі за позовом Якімової Тамари Василівни до Іванової Є.В. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Добавить комментарий