Виклики до суду від 12 березня 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Назарової Марини Валеріївни до Ваніної Інни Валеріївни, Мокійчука Дмитра Андрійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, відкладено на 21.04.15, о 8.20.

Відповідачам Ваніній Інні Валеріївні, Мокійчуку Дмитру Андрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бєлоусова Ростислава Веніаміновича до Орленка Олександра Миколайовича, Орленко Валентини Василівни та ін. про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 06.04.15, о 8.20.

Відповідачам Орленку О.М., Орленко В.В., Орленко Л.О., Орленко І.О. необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Геворгяна Едгара Смбатовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Чернівці, Соборна площа, 6, у справі за позовом Дагесян Ельміри Варданівни до Геворгяна Е.С. про розірвання шлюбу.

Слухання справи відбудеться 25.03.15, о 9.10, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Джонс Ніну Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Металургів, 10, кв. 28, у цивільній справі № 2/488/351/15 за позовом Джонс Михайла до Джонс Н.С. про усунення перешкод щодо участі у вихованні та спілкуванні з дитиною.

Судове засідання відбудеться 19.03.15, о 9.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Койнака Анатолія Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Маринівка, вул. Киртка, 37, на 20.03.15, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Койнак Світлани Віталіївни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Козарiну Iрину Павлiвну на 02.04.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козарiної Iрини Павлiвнипро стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ганенко Ларису Володимирівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 24, кв. 153, у цивільній справі № 2/488/580/15 за позовом Тертичної Т.М. до Ганенко Л.В., Ганенко Ю.О., Ганенко Д.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 22.04.15, о 9.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ганенко Дар’ю Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 24, кв. 153, у цивільній справі № 2/488/580/15 за позовом Тертичної Т.М. до Ганенко Л.В., Ганенко Ю.О., Ганенко Д.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 22.04.15, о 9.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мутиля Андрія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: с. Ольшанське, вул. Леніна, 7, кв. 10, Миколаївський район Миколаївської області, що у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Мутиля А.А. про стягнення заборгованості, оголошено перерву до 16.03.15, о 9.10, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кальмар Світлану Григорівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Трихати, вул. Набережна, 23, Миколаївський район Миколаївської області, що у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Кальмар С.Г. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 16.03.15, о 9.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Гильванову Машу Хоновну у цивільній справі за позовом Каплана Марата Володимировича до Гильванової М.Х. про набуття права власності в порядку набувальної давності на 13.03.15, о 13.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Міненка Олександра Володимировича, Міненко Кристину Михайлівну на 02.04.15, о 9.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Міненка О.В., Міненко К.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідачі не можуть з поважних причин з’явитися до суду, вони повинні повідомити суд завчасно.

Відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Кирилюк Ольгу Василівну на 02.04.15, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Кирилюк О.В. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Гриценка Володимира Володимировича на 02.04.15, об 11.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гриценка В.В. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ткачук Світлану Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 173, про дату слухання цивільної справи № 472/36/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ткачук С.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.03.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутність.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Новицького Миколу Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Ставки, вул. Степова, 64, про дату слухання цивільної справи № 472/6/15-ц за позовом Новицької Марії Григорівни до Новицького М.І. про визнання права власності, яке відбудеться 19.03.15, о 9.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 13.03.15, об 11.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/106/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Даскелу Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Даскелу А.М. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Белей Мирославу Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Центральне, вул. Гагаріна, 10, що 18.03.15, о 10.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Белей М.І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Тарусіна Євгена Олександровича у цивільній справі № 468/233/15-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Тарусіна Є.О. про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 18.03.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 31.03.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Швеця Юрія Васильовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Васильєвої Валентини до Швеця Ю.В. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мокану Євгена Борисовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Привокзальна, 20, про дату слухання цивільної справи за позовом Кит Катерини Миколаївни до Мокану Євгена Борисовича про стягнення аліментів, яке відбудеться 13.03.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Мошоровського Дмитра Андрійовича на 02.04.15, об 11.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Спащенко Зої Дмитрівни до Мошоровського Д.А. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Охотніченка Олександра Васильовича, який зареєстрований за адресою: вул. Молодіжна, 5, кв. 3, с. Степове Миколаївського району Миколаївської області, що у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Охотніченка Олександра Васильовича про стягнення заборгованості оголошено перерву до 16.03.15, о 9.20. Розгляд відбудеться у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Веселинівська, 43, м. Миколаїв.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ставцеву Аллу Володимирівну, яка зареєстрована за адресою:вул. Шкільна, 9, кв.1, с. Нечаяне Миколаївського району Миколаївської області, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ставцевої Алли Володимирівни про стягнення заборгованості оголошено перерву до 16.03.15, о 9.40. Розгляд відбудеться у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Веселинівська, 43, м. Миколаїв.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Кищук А.М., Кищук Л.Ф., Кищук Д.А.,Кищук І.А., останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 13, кв. 120, у цивільній справі № 2/488/657/15 за позовом Личко А.Г. доКищук А.М., Кищук Л.Ф., Кищук Д.А., Кищук І.А. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та про визнання права власності на квартиру у порядку спадкування за заповітом.

Судове засідання відбудеться 26.03.15, о 13.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Золотухіної Олександри Федорівни до Бідного Юрія Івановича, Славича Вадима Миколайовича, ПАТ «Акцент-Банк» про визнання договору недійсним відкладено на 27.03.15, о 15.30.

Відповідачам Бідному Юрію Івановичу, Славичу Вадиму Миколайовичу, ПАТ «Акцент-Банк» необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Посашкову Ірину Вікторівну у цивільній справі № 2/488/185/15 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Мірошниченко Н.О., Точиліна В.В., Посашкової І.В. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 19.03.15, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Посашкової І.В. – м. Миколаїв, вул. Менделєєва, 2б.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Точиліна Віталія Володимировича у цивільній справі № 2/488/185/15 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Мірошниченко Н.О., Точиліна В.В., Посашкової І.В. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 19.03.15, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Точиліна В.В. – м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 15, кімн. 12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Мірошниченко Наталію Олександрівну у цивільній справі № 2/488/185/15 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Мірошниченко Н.О., Точиліна В.В., Посашкової І.В. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 19.03.15, о 10.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Мірошниченко Н.О. – м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 14а, кв. 63.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Корабельного районного суду м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 20а, знаходиться цивільна справа № 488/6479/14-ц, провадження № 2/488/485/15, за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах Миколаївської ОДА та ДП «Миколаївське лісове господарство» про визнання незаконними та скасування пунктів рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку. Викликаються у судове засідання в якості відповідачів Сіроха (Маслюкова) Інна Валеріївна, Глонза Тетяна Євгенівна.

Судове засідання відбудеться 16.03.15, о 13.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів:

Сірохи (Маслюкової) І.В. – м. Миколаїв, вул. 8 березня, 69, кв. 23.

Глонзи Т.Є – м. Миколаїв, вул. Спаська, 50,кв. 11.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості третьої особи Товарну біржу «Нерухомість-Південь», останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Карпенка, 12б, кв. 44, у цивільній справі № 2/488/657/15 за позовом Личко А.Г., Корнієнко З.Г. доКищук А.М., Кищук Л.Ф., Кищук Д.А., Кищук І.А. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та про визнання права власності на квартиру у порядку спадкування за заповітом.

Судове засідання відбудеться 26.03.15, о 13.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 26.03.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Долдіна Олександра Михайловича у цивільній справі за позовною заявою Долдіної Ольги Леонідівни до Долдіна О.М. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Фараонова Гліба Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 53, кв. 35, про дату слухання справи № 2/489/951/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фараонова Г.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 20.03.15, об 11.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 17.04.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Грабового Віталія Анатолійовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грабового В.А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Пономарьова Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 6-та Інгульська, 51, у справі за позовом ПАТ КС «Омега» до Пономарьова О.О. про відшкодування матеріальної шкоди.

Слухання справи відбудеться 17.03.15, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Рішення

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Тарасюка Миколу Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, вул. Залізнична, 58, про те, що 01.03.15 судом було прийнято заочне рішення по цивільній справі за позовом Бондар Анатолія Володимировича про визнання Тарасюка М.М. таким, який втратив право користування житловим будинком за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, вул. Залізнична, 58.

Добавить комментарий