Виклики до суду від 5 березня 2015 року

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рябокінь Лілію Андріївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр. Миру, 19б, кв. 61, про дату слухання справи № 2/489/709/15 за позовом Булкіної Галини Антонівни до Томашевської Марини Анатоліївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим будинком, яке відбудеться 10.03.15, о 8.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17,каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Джонс Ніну Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Металургів, 10, кв. 28, у цивільній справі № 2/488/351/15 за позовом Джонса Михайла до Джонс Н.С. про усунення перешкод щодо участі у вихованні та спілкуванні з дитиною.

Судове засідання відбудеться 19.03.15, о 9.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/15224/14-ц за позовом Кудіна Антона Васильовича до Обозної Віри Володимирівни про стягнення заборгованості відкладено на 02.04.15, о 12.30.

Відповідачу Обозній В.В. необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 17.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Хвостак Юлію Володимирівну у цивільній справі № 2/488/222/15 за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Хвостак Ю.В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.03.15, о 14.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Хвостак Ю.В. – м. Миколаїв, вул. Металургів, 221.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11) викликає Дідух Альону Іванівну, реєстрація місця проживання якої невідома, останнє місце проживання: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Тичина, 18, у судове засідання, яке відбудеться 16.03.15, о 9.00, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дідух А.І. про стягнення кредитної заборгованості.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Солодовниченка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 6, кв. 5, у справі за позовом Солодовниченко Анастасії Олександрівни до Солодовниченка О.Ю. про стягнення аліментів.

Слухання справи відбудеться 06.03.15, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Іванову Євгенію Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Пролетарська, 33, про те, що 12.03.15, о 9.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Якімової Тамари Василівни до Іванової Є.В. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Іванової Є.В. без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Цоню Сергія Сегрійовича, 12.02.1990 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новогригорівка, що 11.03.15, о 13.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Лукашевич Ганни Станіславівни до Цоня С.С. про стягнення аліментів.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шевченко Світлану Миколаївну у судове засідання, що відбудеться 10.0315, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шевченко С.М. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Прокопчук Наталію Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Новаторів, 1ж, у цивільній справі № 2/488/566/15 за позовом Казарян Л.З. до Прокопчук Н.В., Ницак Л.В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 17.03.15, о 15.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ницак Людмилу Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 59, кв. 20, у цивільній справі № 2/488/566/15 за позовом Казарян Л.З. до Прокопчук Н.В., Ницак Л.В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 17.03.15, о 15.30 у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Пигар Ніни Олександрівни до Пигара Олександра Михайловича про розірвання шлюбу відкладено на 27.03.15, о 8.40.

Відповідачу Пигару Олександру Михайловичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Урсолова Олексія Леонідовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 104, кв. 9, у справі за позовом Урсолової Ольги Олександрівни до Урсолова О.Л. про розірвання шлюбу.

Слухання справи відбудеться 16.03.15, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Минчо Валентину Петрівну у цивільній справі за позовом ДП ЖЄУ «Будівельник» про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 11.03.15, о 9.00, каб. № 1 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мороза Володимира Анатолійовича, 17.02.1969 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Мурахівка, про дату слухання цивільної справи за позовом Мороз К.В., Мороз Г.В. про оголошення фізичної особи померлою, яке відбудеться 10.03.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Семеонова Руслана Валерійовича, 17.09.1978 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Василівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Семенова Р.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 12.03.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ фірма «Ольмих» до Шакліна Володимира Олександровича про стягнення шкоди відкладено на 24.03.15, о 8.40.

Відповідачу Шакліну Володимиру Олександровичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коробкова Ю.В. про стягнення боргу викликає відповідача по справі Коробкова Юрія Володимировича у судове засідання, яке відбудеться 30.03.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кульпанову Валентину Миколаївну, 12.12.1969 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Першотравневе, що 10.03.15, об 11.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кульпанової В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лоренца Дмитра Альбертовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Бондарівка, вул. Виноградна, 46, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лоренца Дмитра Альбертовича про стягнення заборгованості за договором, яке відбудеться 27.03.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Тарасюка Миколу Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, вул. Залізнична, 58, про те, що 11.03.15, о 9.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Бондара Анатолія Володимировича до Тарасюка М.М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Тарасюка М.М. без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10014/0187 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Жайворонок Анни Андріївни, Марущенко Катерини Семенівни, останнє відоме місце проживання яких:м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 16, кв. 15, про звернення стягнення на предмет іпотеки відкладено на 12.03.15, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Деміраки Д.О. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Деміраку Дениса Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 25.03.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лапшина С.Є. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Лапшина Сергія Євгеновича у судове засідання, яке відбудеться 30.03.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кличановської Л.В. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Кличановську Любов Василівну у судове засідання, яке відбудеться 30.03.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чихарева Д.О. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Чихарева Дениса Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 30.03.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Жигана Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Крупської, 9,кв. 3, що 13.03.15, о 10.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Жигана О.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 31.03.15, о 13.00, у судове засідання в якості відповідачів Твердохліб Ганну Вікторівну, Твердохліба Віталія Романовича у цивільній справі № 2/489/1095/15 за позовом Раєвської Казимири Людвігівни до Твердохліб Г.В., Твердохліба В.Р. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 14.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 13.03.15, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/37/15 за позовом Сауляк Олени Опанасівни до Гура Віктора Леонідовича, Новокостянтинівської сільської ради Братського району Миколаївської області, третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Універсальна торгова біржа «РіКо-Альянс», про визнання договору дійсним та права власності на спадкове майно.

Відповідачу Гура В.Л. та представнику третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Універсальна торгова біржа «РіКо-Альянс», необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Біленка Валерія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Степова, 141, смт Березанка Миколаївської області, у судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Біленка Валерія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 17.03.15, о 15.30,у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2. Відповідач може надати свої заперечення щодо позову на адресу суду до 16.03.15. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, 13.03.15, о 9.00, що у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/96/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Донової Оксани Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Доновій О.О. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Малишева Євгена Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 313, кв. 6, у цивільній справі № 2/488/316/15 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Малишева С.І., Малишева Є.С. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.03.15, о 14.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Малишева Сергія Івановича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 313, кв. 6, у цивільній справі № 2/488/316/15 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Малишева С.І., Малишева Є.С. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.03.15, о 14.30, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Корабельного районного суду м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 20а, знаходиться цивільна справа № 488/6575/14-ц, провадження № 2/488/517/15, за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах Миколаївської ОДА та ДП «Миколаївське лісове господарство» про визнання незаконними та скасування пунктів рішень, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку. Викликає у судове засідання в якості відповідачів Ковальчука Василя Петровича, Точиліна Віталія Володимировича, Голубєву Ірину Олександрівну.

Судове засідання відбудеться 11.03.15, о 14.30, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачів:

Ковальчука В.П. – м. Миколаїв, вул. Чкалова, 102, кв. 4.

Точиліна В.В. – м. Миколаїв, вул. Гагаріна, 2б, кв. 25.

Голубєвої І.О. – м. Миколаїв, вул. Московська,14, кв. 23.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Гапоненкот М.І. до Майсурадзе (Зінгер) О.С., Бацан Л.О. викликає відповідача у справі Бацан Ларису Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться 11.03.15, о 10.00, каб. № 26Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий