Виклики до суду від 26 лютого 2015 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Коржової Людмили Петрівни до Лисенка Івана Івановича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, вул. Шевченка, 81, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 10.03.15, о 9.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Володіної Валентини Валентинівни до Сорочана Юрія Васильовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим будинком, призначено на 05.03.15, о 9.40.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Новака Володимира Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 295 Стр. Дивізії, 102, у цивільній справі № 2/488/419/15 за позовом Новак Тетяни Олександрівни до Новака В.А. про поділ майна подружжя та визнання права власності на 1/2 частину житлового будинку.

Судове засідання відбудеться 15.04.15, об 11.00, у залі суду № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Васильченка Геннадія Володимировича до Васильченка Сергія Геннадійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 18.03.15, о 13.00.

Відповідачу Васильченку Сергію Геннадійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 02.03.15, о 13.30, в якості відповідачів Беляєву Наталію Володимирівну, Беляєву Оксану Анатоліївну, Бєляєву Олену Анатоліївну, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Садова, 32, у справі за позовом Стайкуци Надії Ярославівни до Беляєвої Н.В., Беляєвої О.А., Бєляєвої О.А. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 03.03.15, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/77/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Акулова Віктора Абдулайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Акулову В.А. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Гарізана Андрія Григоровича на 04.03.15, о 10.300, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гарізана Андрія Григоровича про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Костінську Тетяну Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Ганнівська, 57, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Костінської Т.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором № 002-14025-260208, яке відбудеться 02.03.15, о 8.10, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Котенка Валентина Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Лугова, 13, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Котенка В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором № 007-14063-120711, яке відбудеться 02.03.15, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Іванової Руслани Михайлівни, Краснова Олександра Миколайовича про стягнення боргу відкладено на 03.03.15, о 8.30.

Відповідачам Івановій Руслані Михайлівні, Краснову Олександру Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бурлаку Ірину Михайлівну, 04.04.1971 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Центральне, вул. Фрунзе, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом Петрової Олександри Анатоліївни до Бурлаки І.М. про стягнення боргу.

Розгляд справи відбудеться 04.03.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Койнака Анатолія Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Маринівка, вул. Киртка, 37, на 06.03.15, о 10.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Койнак Світлани Віталіївни про стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шполянського Олександра Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: с. Стара Богданівка, вул. Бугська, 5, Миколаївський район Миколаївської області, Шполянського Іллю Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: с. Стара Богданівка, вул. Бугська, 5, Миколаївський район Миколаївської області, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шполянського О.М., Шполянського І.М. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 04.03.15, о 10.30, у зв’язку з неявкою.

У разі повторної неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Верецького Володимира Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Афанасіївка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Верецького В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.03.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Шулькевича Миколу Павловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 30а,кв. 12, про дату слухання справи № 2/489/642/15 за позовом Майгур Іванни Михайлівни до Шулькевича М.П. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 02.03.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/15217/14-ц за позовом Лапко Валентини Володимирівни до Дидяка Віталія Ярославовича про виписку (зняття з реєстрації) з приватного будинку відкладено на 02.04.15, о 12.00.

Відповідачу Дидяку В.Я. необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 17.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лазарєву Надію Вадимівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Петрівка, вул. Леніна, 68, що у слуханні цивільної справи за позовом Лазарєва Сергія Сергійовича до Лазарєвої Н.В. про позбавлення батьківських прав оголошено перерву до 01.03.15, о 10.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Гречка Василя Васильовича, який мешкає за адресою: вул. Свободи, 118 у с. Мигія Первомайського р-ну Миколаївської області, що судовий розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/300/15 за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна»» до Гречка В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 34467,56 грн. відкладено на 02.03.15, о 9.20.

На вказану дату у призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11) викликає у судове засідання на 04.03.15, о 9.00, в якості відповідача Сердюк Ірину Анатоліївну у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сердюк І.А. про стягнення кредитної заборгованості.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Карлаш Лариси Іванівнидо Карлаша Віталія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул.О. Матросова, 73, кв. 4, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 11.03.15, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Руднєву Катерину Сергіївну у цивільній справі № 468/212/15-ц за позовом Гуліної Ольги Василівни до Руднєвої Катерини Сергіївни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 02.03.15, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лелека Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новокиївка, про дату слухання цивільної справи за позовом Лелеко Тетяни Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 26.02.15, об 11.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 06.03.15, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а,в якості відповідача Журбу Світлану Олександрівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ярової Антоніни Анатоліївнипро стягнення заборгованості призначено на 19.03.15, о 9.00.

Відповідачу Яровій Антоніні Анатоліївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 11, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»до Колоди Євгена Ігоровича про стягнення заборгованості призначено на 12.03.15, о 15.40.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Чайку Ігоря Васильовича у цивільній справі за позовом Чайки Ірини Олександрівни про розірвання шлюбу, на 30.03.15, о 9.00, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Полякову Світлану Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Кірова, 7, про дату слухання справи № 2/489/567/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Полякової С.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 20.03.15, об 11.05, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Іванащенко Вікторію Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144, кв. 148, про дату слухання справи № 2/489/578/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванащенко В.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 20.03.15, о 10.55, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Павлишина Володимира Богдановича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Леніна, 261, кв. 47, про дату слухання справи № 2/489/580/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлишина В.Б. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 20.03.15, об 11.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Зайця Олександра Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 10.03.15, о 10.20, у справі № 2/489/1053/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зайця О.О. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Нікуліна Леоніда Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 45, кв. 17, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нікуліна Л.О. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 05.03.15, об 11.10, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Квятковського Євгенія Олеговича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 74, кв. 17, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Квятковського Є.О. про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 05.03.15, о 9.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Нікіфорову Ганну Євсеївну у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення боргу на 05.03.15, об 11.30, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Рижу Галину Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 120, кв. 43, у справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Рижої Г.О. про стягнення боргу за спожиту електричну енергію.

Слухання справи відбудеться 10.03.15, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Андруханенко Світлану Валентинівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Тернувате, вул. Чкалова, 13, Миколаївського району Миколаївської області, що у цивільній справі за позовом Андруханенко Ольги Василівни до Андруханенко С.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, оголошено перерву до 04.03.15, о 10.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Оганесяна Давида Геворкавича, місце реєстрації якого невідоме, у судове засідання, що відбудеться 03.03.15, о 15.00,у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 41, зала судових засідань № 4, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Оганесяна Давида Геворкавича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Бітко Софію Яківну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 74, кв. 9, у справі за позовом Андрєєва Євгена Володимировича до Акімова Деніса Олександровича, Бітко Софії Яківни, третя особа – біржа нерухомості «Едвайс-Консульт», про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним.

Слухання справи відбудеться 02.03.15, о 10.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий