Стратегія розвитку області: чого чекати?

Наступного пленарного засідання депутати Миколаївської обласної ради планують затвердити Стратегію розвитку області до 2020 року. На відміну від багатьох галузевих програм цей документ має об’єднати всі напрямки руху і стати тією платформою, яка допоможе депутатам іншого скликання приймати ефективні та зважені рішення в інтересах всієї громади. Тому нинішній депутатський корпус дуже ретельно готує свої пропозиції до проекту Стратегії. Починаючи з цього номера газети, ми будемо знайомити і вас, шановні читачі, з основними розділами документа.

Головною умовою реалізації цієї стратегії є залучення в економіку Миколаївщини значного інвестиційного ресурсу у пріоритетні галузі, розвиток транзитного потенціалу області, поглиблення переробки власної сировинної бази, а також усунення значних територіальних диспропорцій промислового виробництва.

Крім трансформації, власне, промислового комплексу регіону, в рамках стратегічної цілі 1 передбачається втручання у кілька суміжних сфер, зокрема, це – малий і середній бізнес, туристична індустрія та енергоефективність в усіх секторах, тобто в бізнесі, бюджетній сфері та приватному секторі.

Очікується, що реалізація стратегічної цілі 1 у середньостроковій перспективі призведе до таких результатів:

• створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств.

• залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки;

• створення нових робочих місць;

• підвищення доходів населення;

• розвиток малого і середнього бізнесу;

• зменшення енергетичної залежності області;

• диверсифікація експортних ринків збуту;

• зростання туристичних потоків, розвиток інфраструктури та сфери послуг навколо туристичних об’єктів та пам’яток, розвиток поселень, які мають туристичний потенціал, створення нових комплексних туристичних продуктів.

Операційна ціль: створення нових підприємств та модернізація існуючих підприємств реального сектора економіки

Загальна структура капітальних інвестицій у Миколаївській області за видами економічної діяльності засвідчує, що за останні 8 років найбільш інвестиційно привабливими галузями були промисловість, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство, транспорт та зв’язок, операції з нерухомим майном, сумарна питома вага яких становить 96,8% загальнообласного обсягу інвестицій.

Технологічна структура капітальних інвестицій у Миколаївській області показує відносно сталу динаміку питомої ваги витрат на придбання машин і обладнання, проте зростання частки витрат на нове будівництво (інженерні споруди) та зниження частки витрат на придбання нематеріальних активів (нові технології) вказує на низьку ефективність їх використання (незавершене будівництво, невстановлене устаткування тощо).

Для досягнення визначеної операційної цілі буде продовжена робота щодо поліпшення інвестиційної привабливості Миколаївщини по залученню інвестицій для технологічної модернізації економіки області, забезпечення активізації інноваційних процесів на підприємствах, де виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості, повноцінного використання потенціалу науки на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства. Важливою складовою є залучення вітчизняного капіталу до розвитку підприємництва та МСБ, а також забезпечення самозайнятості.

Очікується, що поліпшення умов для іноземних інвестицій зробить внесок у збільшення обсягів експорту. Іноземні та вітчизняні підприємства розроблятимуть нові види конкурентної продукції для експорту.

Враховуючи те, що область має дефіцит фінансових ресурсів, але, разом із тим, володіє промисловим потенціалом, розвиненою інфраструктурою, має висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне розташування, залучення інвестицій для розвитку її економіки є дуже важливим і виконання комплексу заходів надасть можливість досягнути поставленої мети.

Найбільш перспективними галузями для інвестування в області є: харчова і легка промисловість – галузі із швидким періодом окупності; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – галузь з високим рівнем прибутковості, а також наукомісткі галузі – машинобудування, суднобудування та оборонна промисловість. За наявності реальних інвестицій ці галузі промисловості могли б швидко трансформуватися у ринковий простір, сприяти зростанню економічних показників промислового виробництва області, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та створенню нових робочих місць.

Очевидно, що залучення стратегічних для регіону інвестицій не може відбутися без ефективного маркетингу регіону, головним завданням якого є просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки. Тут необхідне створення ефективних перевірених маркетингових інструментів.

Іншим необхідним фактором формування ефективного промислового комплексу регіону є логістично-транспортне забезпечення збуту промислової продукції, а також доправлення до виробничих майданчиків сировини, комплектуючих та ін. Під цим слід розуміти створення сучасних комп’ютеризованих логістичних комплексів, що діють за принципом «від дверей до дверей».

Очікувані результати:

• залучені внутрішні і зовнішні інвестиції до регіональної економіки;

• створені нові робочі місця;

• підвищено рівень доходів населення;

• впроваджено нові технології у регіоні для модернізації провідних галузей економіки;

• покращено логістично-транспортне забезпечення;

• зменшено обсяги енергоспоживання у бюджетній сфері;

• збільшення площ поливу та забезпечення отримання підвищених урожаїв сільгоспкультур;

• економія використання водних ресурсів для поливу сільгоспкультур від впровадження сучасних методів зрошення;

• захист від шкідливої дії вод жителів населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

Потенційно можливі сфери реалізації проектів

Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу: будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; міжміське автобусне сполучення; підвищення ефективності використання потужностей залізничного та авіаційного транспорту; інфраструктура портів та терміналів.

Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі: введення в дію високотехнологічних виробничих потужностей; технологічне переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей; випуск нових видів конкурентоспроможної продукції; сприяння функціонуванню і впровадженню сучасних систем управління технологічними процесами якості та екології відповідно до стандартів ЄС; створення індустріальних та технологічних парків; формування системи правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності.

Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва: раціональне використання та екологічна безпека грунтів; запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур; сприяння реконструкції та модернізації існуючих систем зрошення; впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м’ясного скотарства, виробництва м’яса свинини; створення інфраструктури аграрного ринку та оптових ринків з реалізації сільськогосподарської продукції; використання наукового потенціалу області в агропромисловому комплексі.

Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики: організація проектування та будівництва енергетичних установок на альтернативних видах палива; впровадження енергозберігаючих технологій; виробництво та стимулювання переходу на альтернативні види палива в житлово-комунальному секторі.

Збереження енергонезалежності Миколаївської області: будівництво енергоблоку № 4 відокремленого підрозділу «ЮжноУкраїнська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції.

2 Comments on “Стратегія розвитку області: чого чекати?”

Оставить комментарий