Виклики до суду від 12 лютого 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Андрієнко Вікторії Володимирівни, Андрієнко Інни Миколаївни до Миколаївської міської ради, Терьохіна Ігоря Михайловича, Терьохіна Святослава Ігоровича про визнання членом сім’ї наймача та права користування житловим приміщенням, відкладено на 27.02.15, о 8.40.

Відповідачу Терьохіну Ігорю Михайловичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чех Ольгу Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Широке, про дату слухання цивільної справи за позовом Кондратенка В’ячеслава Вікторовича в інтересах Мосейчук Ірини Анатоліївни про розірвання трудового договору, яке відбудеться 17.02.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Сапеску Олексія Тимофійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Широкі Криниці, на 26.02.15, о 14.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Сапеску Георгія Олексійовича про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом КС «Світовид» до Ботезат Параски Олексіївни, Кирнас Ріти Вікторівни, Кирнаса Анатолія Івановича про стягнення заборгованості по процентах за користування кредитом, відбудеться 10.03.15, о 10.00.

Відповідачу Ботезат Парасці Олексіївні, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Бурилове, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Селіванова Олексія Владиславовича,останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, вул. Шепетова, 102, у цивільній справі № 2/488/270/15 за позовною заявою ПАТ «Енергобанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.03.15, о 9.30, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Тришакіна Валерія Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Степова, 21,про дату слухання цивільної справи № 472/1823/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тришакіна В.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 24.02.15, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Петренка Віктора Володимировичадо Лисконога Олександра Володимировича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 05.03.15, о 10.20.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Бєлобородова Володимира Леонідовича,останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 340/1, кв. 216, у цивільній справі № 488/6265/14-ц, провадження № 2/488/417/2015, за позовом Блинової Любові Миколаївни про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

Судове засідання відбудеться 25.02.15, о 14.30, у залі судових засідань № 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Колєченка Ігоря Олеговича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 325/2, кв. 50, у цивільній справі № 2/488/231/15 за позовом Коваль Анжели Віталіївни до Колєченка І.О. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 25.03.15, о 9.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Долінської Олександри Андріївнидо Конерт Тетяни Львівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Заводська, 35, корп. 3, кв. 1, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 25.02.15, о 9.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бузар Юлії Сергіївни до Бузара Олександра Віталійовича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої особи за межі України відкладено на 23.02.15, о 9.30.

Відповідачу Бузару Олександру Віталійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 20.02.15, о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/65/15 за позовом Шевченка Ігоря Івановича до Шевченко Оксани Василівни про розірвання шлюбу.

Відповідачці Шевченко О.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Місюк Сергій Васильович, 30.09.1964 р. нар., викликається у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі за позовом Місюк Ольги Миколаївни до Місюка С.В. про втрату права на користування житлом.

Розгляд справи відбудеться 17.02.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Василенка А.В. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Василенка Андрія Васильовича у судове засідання, яке відбудеться 18.02.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Товстановського Владислава Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Акмечетські Ставки, на 24.02.15, о 9.40, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Демуз Оксани Юріївни про стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Пірумова В’ячеслава Михайловича до Пірумової Оксани Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 19.02.15, о 10.30.

Відповідачу Пірумовій Оксані Миколаївні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 15, кв. 14, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Козлову Надію Анатоліївну, Козлова Олексія Володимировича у судове засідання по цивільній справі за позовною заявою Бахольського Петра Юрійовича про зняття з реєстраційного обліку.

Засідання відбудеться 17.02.15, об 11.00, за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки у судове засідання відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Пажара Євгена Євгеновича за позовом Іваненко Дар’ї Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 26.02.15, о 16.00, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Романової Людмили Олександрівнидо приватного підприємця Ткаченка Івана Валентиновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Флотська, 69, про розірвання договору та стягнення матеріальної шкоди призначено на 13.02.15, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Карлаш Лариси Іванівнидо Карлаша Віталія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул.О. Матросова, 73, кв. 4, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 20.02.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Левченка Павла Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 242, кв. 18, у справі за позовом Д’якової Катерини Леонідівни до Левченка П.О. про позбавлення батьківських прав.

Слухання справи відбудеться 17.02.15, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Волощука Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Димитрова, 51, про дату слухання цивільної справи за позовом Федорова Миколи Петровича до Волощука О.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 26.02.15 о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Зарицкої Лідії Кирилівнидо Зарицкого Володимира Михайловича про розірвання шлюбу призначено на 05.03.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Пічкурова Сергія Анатолійовича у цивільній справі № 468/2251/14-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Пічкурава С.А. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.02.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Демешина Олександра Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Градівка, вул. Центральна, 3, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Демешина О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.03.15 о 8.45, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Проворова Микиту В’ячеславовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Леніна, 263, кв. 89, про дату слухання справи № 2/489/644/15 за позовом Проворової Світлани Володимирівни до Проворова М.В. про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 03.03.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бардичевську Світлану Валеріївну, 24.03.1979 р. нар., яка зареєстрована в смт Криве Озеро, вул. Космонавтів, 79, Кривоозерського району Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 20.02.15, о 9.30, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду в смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, Миколаївська область, у цивільній справі за позовом Бардичевського Юрія Олександровича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто в порядку, передбаченому ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Ракчєєва Миколу Миколайовича у цивільній справі № 468/2424/14-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Ракчєєва М.М. про стягнення боргу за актом про порушення ПКЕЕн.

Судове засідання відбудеться 18.02.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє співвідповідача Кудинова Олександра Володимировича, останнє місце проживання якого суду невідоме, про дату слухання цивільної справи за позовом Манченко М.М. до Кривобалківської сільської ради Миколаївського району, яке відбудеться 31.03.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/15529/14-ц за позовом Кравченко Ірини Вікторівни до Мудриченка Володимира Володимировича, Харитонюк Олександра Анатолійовича про визнання права власності відкладено на 05.03.15, о 17.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 17.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Полоз Вікторії Іванівни до Полоза Дениса Володимировича про припинення права власності на частку у спільному майні призначено на 24.02.15, о 16.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Семерюк Юлію Іванівну, яка мешкає за адресою: вул. Комунарів, 26в, с. Новопавлівка Первомайського р-ну Миколаївської області, що судовий розгляд по цивільній справі № провадження 2/484/329/15 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного Банку «ПриватБанк» до Семерюк Юлії Марківни про стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 21079 грн. 18 коп. відкладено на 25.02.15, о 09.20.

На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Глухова Ігоря В’ячеславовича у судове засідання по цивільній справі № 486/91/15-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Глухова Ігоря В’ячеславовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20.02.15, о 09.00, за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки у судове засідання відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Добавить комментарий